Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

cocktail. En mand af somalisk afstamning døde her på den lukkede afdeling ved Bispebjerg 18. januar i år. Han havde seks slags hjernemedicin i kroppen, afslører rapport. (arkivfoto)
Foto: MIRIAM DALSGAARD

cocktail. En mand af somalisk afstamning døde her på den lukkede afdeling ved Bispebjerg 18. januar i år. Han havde seks slags hjernemedicin i kroppen, afslører rapport. (arkivfoto)

Danmark

Så kom beviset: Medicin slog patient ihjel på den lukkede

Rapport afslører cocktail af seks forskellige slags hjernemedicin i afdøds blod.

Danmark

Medicin mod psykisk sygdom slog en patient ihjel på Psykiatrisk Center Københavns lukkede afdeling ved Bispebjerg i januar måned.

Det er konklusionen i den obduktionsrapport, som Retmedicinsk Institut på Københavns Universitet har skrevet efter at have undersøgt den afdøde mand.

»Efter resultatet af de supplerende undersøgelser må dødsårsagen antages at være forgiftning med citalopram, antidepressiv medicin«, skriver vicestatsobducent Birgitte Kringsholm og læge Rikke Heimbürger i obduktionsrapporten.

LÆS OGSÅ

Samtidig afslører rapporten, at den 43-årige nu afdøde mand af somalisk afstamning havde et væld af forskellig psykofarmaka i kroppen, da han døde. Han havde én slags antidepressiv medicin, to slags antipsykotisk medicin, to slags beroligende medicin og desuden metadon.

Seks gange hjernemedicin i kroppen
»Vi har hele tiden haft en mistanke om, at medicinen slog ham ihjel. Nu har vi fået beviset. Men vi kan simpelthen ikke forstå, at han har fået så meget medicin«, siger Abdisame A. Douale, der er talsmand for de efterladte og formand for Den Somaliske Forening i København.

Manden havde altså seks præparater i kroppen, der alle indvirker på hjernens funktion. Flere af dem kan desuden påvirke hjertetrytmen i negativ retning. Dertil kommer et indslumringsmiddel, der skulle hjælpe ham med at falde i søvn.

Retsmedicinsk Institut har undersøgt manden for Københavns Politi, der blev tilkaldt til den lukkede afdeling fredag 18. januar, da manden blev fundet død i sin seng. Han var en uge forinden blevet indlagt på den lukkede afdeling med en psykose.

Den retskemiske undersøgelse af mandens blod viser, at han havde en koncentration af den antidepressive medicin citalopram, der var så høj, at det kan »forårsage en alvorlig, eventuelt en dødelig forgiftning«.

Advarsler mod flere typer medicin samtidig
Videre havde han den mest almindelige form for antipsykotisk medicin, olanzapin, i en mængde, der var højere, end man normalt ser hos patienter, der er i behandling med den medicin.

Han havde også en anden slags antipsykotisk medicin i blodet, nemlig chlorprothixen, og det i en normal koncentration. Metadon blev også fundet i normal koncentration, mens der blev fundet en lav koncentration af de to typer beroligende medicin, diazepam og oxazepam, skriver lægerne i obduktionsrapporten, som politiken.dk har læst.

Forskere og myndigheder har i årevis advaret imod, at psykiatriske patienter samtidig får mange forskellige slags psykofarmaka, da undersøgelser har påvist, at det øger risikoen for, at patienten uventet dør.

Det hedder polyfarmaci, og Region Hovedstaden har ligesom andre regioner i landet de senere år arbejdet målrettet for at begrænse dette fænomen for at beskytte patienterne mod unødig risiko.

Læger og personale i dilemma
Omvendt står lægerne og det øvrige personale på de lukkede afdelinger dagligt i et dilemma. Når patienterne har det meget skidt eller opfører sig voldsomt og aggressivt, føler medarbejderne sig nødsaget til at bruge medicin i doser og kombinationer, der som udgangspunkt ikke anbefales.

Sundhedsstyrelsen anbefaler i en vejledning til psykiaterne ikke, at patienter på samme tid er i behandling med antipsykotisk og beroligende medicin. Den kombination fik den 43-årige mand.

Sundhedsstyrelsen vurderer også, at behandling med flere antipsykotiske lægemidler ad gangen som udgangspunkt »bør undgås«. Manden fik to slags antipsykotisk medicin.

Med oplysningerne i obduktionsrapporten står det altså klart, at indholdet er medicin i mandens blod strider direkte mod anbefalingerne fra landets øverste sundhedsfaglige myndighed.

Medicin kan påvirke hjertet
Samtidig er det velkendt, at mange typer psykofarmaka kan forstyrre hjerterytmen og i værste fald føre til døden. Hjertelæger og psykiatere er især varsomme med at give flere typer medicin, som forlænger det såkaldte QT-interval, der siger noget om, hvordan hjertet pumper og trækker sig sammen.

»Kombinationsbehandling med flere lægemidler, der hver især forlænger QT-intervallet, kan være risikabel«, står der i en vejledning fra hjertelægerne i Dansk Kardiologisk Selskab og psykiaterne i Dansk Psykiatrisk Selskab.

Vejledningen er fra december 2011 og handler om, hvordan læger i behandlingen med psykofarmaka skal forholde sig til det faktum, at medicinen kan forstyrre hjerterytmen i en farlig retning.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Den nu afdøde patient blev behandlet med to lægemidler, citalopram og chlorprothixen, der begge er kendt for at kunne forstyrre hjerterytmen. Det samme er metadon, som manden også havde taget.

Personalet ser patienten tage medicinen
Det er psykiaterne på afdelingen, der ordinerer medicinen, mens plejepersonalet udleverer den. Hovedreglen er, at personalet skal overvåge patienten, mens han tager medicinen. Det er der flere grunde til.

For det første skal personalet være sikre på, at patienten rent faktisk tager medicinen. For det andet skal det forhindres, at der er medicin i omløb på afdelingen mellem patienterne. For det tredje skal det sikre mod, at eventuelt selvmordstruede patienter samler medicin sammen til at kunne tage en overdosis.

Den afdøde patients mavesæk blev undersøgt under obduktionen, og der blev ikke fundet »erkendelige tabletrester«, som ellers kunne være et tegn på, at patienten kort inden sin død havde slugt en masse piller.

Region Hovedstaden har efter dødsfaldet svaret på en række spørgsmål fra et medlem af Regionsrådet om medicineringen, herunder især det forhold at patienten har fået flere forskellige psykofarmaka, såkaldt polyfarmaci.

Region Hovedstadens Psykiatri har fået medicineringen vurderet af professor dr. med. Anders Fink-Jensen, der også er ansat på Psykiatrisk Center København. Dog ikke på Bispebjergs lukkede afdeling, hvor patienten døde, men på Rigshospitalets lukkede afdeling O, hvor han er klinikchef.

Læge: Medicinering ikke skyld i dødsfald

Anders Fink-Jensen har vurderet, at »den givne medicinering har været relevant i betragtning af de svært psykotiske tilstande«, og at medicineringen ikke er skyld i dødsfaldet. Siden har Region Hovedstaden sagt, at en kombination af medicin og metadon »utvivlsomt« spillede en rolle for dette og to andre dødsfald.

Formanden for Den Somaliske Forening i København Abdisame A. Douale oplyser, at familien til den afdøde mand overvejer, om den vil søge erstatning.

»Han var et forsvarsløst menneske, der havde brug for hjælp. Nu er han væk. Det er ikke til at bære for familien«, siger Abdisame A. Douale.

LÆS OGSÅ

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Tre patienter er inden for en måned døde uventet på lukkede psykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden. To i januar på Bispebjerg og et i Hillerød i februar. Region Hovedstaden er i gang med at undersøge dødsfaldene og har taget en række initiativer for at undgå flere dødsfald.

Embedslægen under Sundhedsstyrelsen er også ved at undersøge dødsfaldene.

På Christiansborg har flere politikere stillet spørgsmål til sundhedsminister Astrid Krag for at få oplysninger om medicineringen af patienterne på de pågældende lukkede afdelinger gennem de seneste tre år.

Region Hovedstaden har afvist at kommentere mere på dødsfaldene af hensyn til tavshedpligten i personsager.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce