FAKTA Sådan er reglerne for flyvning med droner

Fornøjer du dig af og til med at flyve fjernstyrede fly eller helikoptere, er der klare regler, du skal kende.

Danmark

Reglerne for flyvning med de såkaldte droner - små fjernstyrede fly og helikoptere - er ganske konkrete.

Hvis man flyver med en drone under syv kilo, gælder følgende:

* Flyvning skal udføres på en sådan måde, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare, og således at omgivelserne påføres så lidt ulempe som muligt.

* Afstanden til banen/banerne på en offentlig flyveplads, som angivet på Kort & Matrikelstyrelsens kort, skal være mindst fem kilometer.

* Afstanden til banen/banerne på en militærflyvestation, som angivet på Kort & Matrikelstyrelsens kort, skal være mindst otte kilometer.

* Afstanden til bymæssig bebyggelse og større offentlig vej skal være mindst 150 meter.

* Flyvehøjden må højst være 100 meter over terræn.

* Tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser, samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, må ikke overflyves.

* De særligt følsomme naturområder, der er nævnt i regelsættet om førerløse fly, må ikke overflyves.

Hvis man flyver med en drone over syv kilo gælder følgende:

* Flyvning må kun finde sted fra en godkendt modelflyveplads, og skal finde sted inden for begrænsningerne af det luftrum, der hører til en anmeldt modelflyveplads.

* Flyvning må ikke finde sted, medmindre der er tegnet ansvarsforsikring.

* Flyvning skal udføres under en organisation/person, der er godkendt af Trafikstyrelsen.

(Kilde: Trafikstyrelsen)

ritzau

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce