Du har ingen artikler på din læseliste

Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon

Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil.

Læs nu
Du har ingen artikler på din læseliste
Artiklen er føjet til din læseliste Du har ulæste artikler på din læseliste

Dokumentation: Læs Skattesagskommissionen afgørelse om det anonyme brev

Her er Skattesagskommissionen begrundelse for at vidnerne i skattesagen må se det anonome brev

Danmark
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst

Skattesagskommissionen har truffet afgørelse om, at bisidderne i Skattesagskommissionen må vise deres klienter det anonyme brev, som kommisionen har modtaget. De får lov til at se brevet i morgen kl. 12.

Her følger afgørelsen:

»Kommissionen har den 7. oktober 2013 truffet følgende afgørelse:

Ved protokol 47 af 24. september 2013 besluttede kommissionen, at brevet fra den anonyme person modtaget den 19. september 2013 skulle udleveres til Københavns Politi til brug for politiets efterforskning af lækagesagen. Samtidig besluttede kommissionen, at brevet skulle udleveres til bisidderne, men således at bisidderne fik pålæg om, at de for tiden ikke måtte gøre vidnerne bekendt med indholdet.

Den 26. september 2013 udsendte Københavns Politi en pressemeddelelse, hvori politiet anmodede den anonyme person om at tage kontakt til politiet.

Ved protokol 48 af 1. oktober 2013 besluttede kommissionen, at en anmodning om ophævelse af pålægget ikke blev taget til følge.

I en pressemeddelelse af 3. oktober 2013 har Københavns Politi oplyst, at det ikke er umiddelbart muligt at fastslå identiteten på den person, der har skrevet det anonyme brev. Politiet anfører, at i en situation, hvor der er nedsat en kommission, må det være op til kommissionen at beslutte, i hvilket omfang der i anledning af det anonyme brev bør foretages yderligere afhøringer eller andre efter­forskningsskridt. Hvis kommissionen i den forbindelse måtte anmode politiet om at bistå kommis­sionen med specifikke undersøgelsesskridt, vil politiet yde en sådan bistand. Af pressemeddelelsen fremgår, at der ved undersøgelsen af brevet er sikret et hår og andet materiale, der kan indeholde DNA. Den retsgenetiske analyse heraf forventes først gennemført om nogle uger.

Efter oplysningerne fra Københavns Politi har kommissionen overvejet, om kommissionen skal anmode Københavns Politi om bistand som anført i pressemeddelelsen. Kommissionen har endvi­dere overvejet, om det meddelte pålæg stadig kan begrundes med afgørende hensyn til sagens op­klaring, og hvis ikke, om det kan begrundes med afgørende hensyn til tredjemand, det vil sige den anonyme person, jf. lov om undersøgelseskommissioner § 22, stk. 3, 2. pkt.

Brevet fra den anonyme person er udleveret til Københavns Politi til brug for efterforskningen af politiets lækagesag, og efter kommissionens opfattelse må det være politiets afgørelse, om der på grundlag af brevet skal iværksættes yderligere efterforskning.

Der er ikke hjemmel i lov om undersøgelseskommissioner til, at kommissionen anmoder politiet om mere generelt at iværksætte efterforskning til brug for kommissionens undersøgelse. Det gælder både lækagedelen og involveringsdelen. Sidstnævnte del har politiet ikke en sag på. Kommissionen vil således ikke anmode politiet om at foretage yderligere afhøringer eller andre efterforsknings­skridt, ligesom kommissionen på det foreliggende grundlag ikke har ønske om, at politiet foretager mere specifikke undersøgelsesskridt.

Efter oplysningerne fra Københavns Politi og det i øvrigt foreliggende kan pålægget ikke begrundes med, at afgørende hensyn til sagens opklaring taler for det. Herefter er det som nævnt spørgsmålet, om pålægget kan opretholdes med henvisning til, at afgørende hensyn til den anonyme person – hvis denne eksisterer – taler for det.

Det bemærkes, at brevet har et indhold, der efter kommissionens opfattelse ikke gør det muligt at ophæve pålægget delvist, således at bisidderne må meddele visse oplysninger til vidnerne, men ikke andre.

Den anonyme person skriver i brevet:

»? jeg kan ikke leve med, at nogle få personer forsøger at føre os alle sammen bag lyset. Der går grænsen.«.

Og senere:

»Som det fremgår af ovennævnte ønsker jeg indtil videre at være anonym, og håber at sandheden kommer frem for Skattesagskommissionen, således at jeg kan forblive med at være anonym«.

»Men kommer sandheden ikke frem, på grund af de mange løgnagtige forklaringer der er blevet af­givet for Skattesagskommissionen, vil jeg på en eller anden måde træde frem ...«.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Efter de forklaringer, der er afgivet for kommissionen og efter de få forklaringer, der resterer, kan det ikke antages, at den »sandhed«, som beskrives i brevet, kommer frem. Det bemærkes udtrykke­ligt, at kommissionen herved ikke har taget stilling til, om det er sandheden.

Det er endvidere muligt, at den anonyme person ikke eksisterer, og at brevet således er falsk.

Over for hensynet til den anonyme står et væsentligt retssikkerhedsmæssigt hensyn til vidnerne, der for at kunne varetage deres interesser som udgangspunkt har ret til at blive gjort bekendt med ind­holdet af kommissionens materiale, hvortil brevet hører. Det kan f. eks. ske på den måde, at vidnerne får læst brevet op af bisidderen eller får adgang til at læse brevet på bisidderens kontor.

I den forbindelse bemærkes, at brevet indeholder meget alvorlige beskyldninger.

Efter en samlet vurdering finder kommissionen, at hensynet til vidnerne vejer tungere end hensynet til den anonyme person. Det meddelte pålæg kan derfor ikke opretholdes, men må ophæves.

Af hensyn til den anonyme person – hvis denne eksisterer – bestemmes dog, at pålægget først op­hæves fra tirsdag den 8. oktober 2013 kl. 12.00.

Såfremt den anonyme person måtte ønske at kontakte kommissionens formand Lars E. Andersen inden nævnte tidspunkt, kan det ske dag eller aften på tlf. nr. 20 86 46 27.

Det bemærkes, at kommissionen efter udfaldet af drøftelserne ikke har fundet det nødvendigt at indhente bisiddernes bemærkninger.

Det tilføjes, at denne afgørelse ikke ændrer på, at bisidderne har tavshedspligt med hensyn til en­hver oplysning, som de under deres virksomhed får kendskab til, jf. lov om undersøgelseskommis­sioner § 25, stk. 2, jf. stk. 1.

Derimod har vidnerne selv ikke tavshedspligt med hensyn til det materiale, som de gøres bekendt med, jf. Ju­stitsministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 20-22 af 7. og 17. april 1997 fra Folketingets Udvalg for Forretningsordenen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Som følge heraf bestemmes:

Det meddelte pålæg om, at bisidderne for tiden ikke må gøre vidnerne bekendt med indholdet af brevet modtaget den 19. september 2013 fra en anonym person, ophæves fra tirsdag den 8. oktober 2013 kl. 12.00.«

Kilde: Sattesagskommissionen.

ritzau

Læs mere:

Annonce

Annonce

Podcasts

Forsiden