Lugtgener. Nogle kommuner har udsat lugtrevurdering. Andre ikke har.
Foto: Carsten Ingemann (arkiv)

Lugtgener. Nogle kommuner har udsat lugtrevurdering. Andre ikke har.

Danmark

Nye lugtregler er forsinket i over 10 år

Gammel lugtvejledning giver forskelsbehandling - miljøminister kræver handling.

Danmark

En ny vejledning om måling af lugt fra virksomheder er forsinket i mere end 10 år, og nu kræver en bred kreds af kritikere, at miljøminister Ida Auken (SF) får afsluttet arbejdet.

Reglerne – der er fra 1985 – er både forældede og vanskelige at anvende. Samtidig skaber den måde, reglerne bliver brugt på, forskelsbehandling, mener Kommunernes Landsforening (KL), Dansk Industri (DI) og Landbrug & Fødevarer (L&F).

»Der er kæmpe usikkerhed om de nuværende regler«, siger Anette Christiansen, miljøchef i L&F.

»Vi ser gerne, at reglerne opdateres. Dele af regelsættet er besværligt at anvende i praksis«, siger Bjarke Tind, konsulent i KL.

LÆS OGSÅ Mere gylle som biogas kan blive skidt for miljøet

Chefkonsulent Morten Løber fra DI sad for syv år siden i en arbejdsgruppe, der skulle give input om nye regler til Miljøstyrelsen.

Allerede dengang var der gået fem år, siden styrelsen første gang havde bebudet en gennemgribende revision. Arbejdet gik i stå, og Morten Løber fik et andet job. Nu er han tilbage – og overrasket over, at der stadig ikke er sket noget.

Naboerne skal selvfølgelig ikke generes. Men nogle virksomheder risikerer at blive pålagt kæmpeinvesteringer, uden at der er reel grund til det

»Der har jo som bekendt været en ganske markant teknologisk udvikling siden 1985, og den har medført nye muligheder for at måle. Så det må kunne lade sig gøre at komme videre med reguleringen«, siger Morten Løber.

Udbredt forskelsbehandling
Miljøstyrelsen skrev i juli 2009 ud til de daværende statslige miljøcentre, at de skulle udsætte revurderingen af virksomheders lugt, fordi »arbejdet med revisionen af lugtvejledningen er nået langt, og vi forventer, at et udkast kan sendes i høring inden for et år«.

»Revisionen vil medføre store ændringer i grundlaget for at vurdere lugt-emissioner, idet enheder og måle- og beregningsmetoder forventes ændret. Det kan derfor være rimeligt frem for at skærpe krav at udsætte vurderingen af lugt-emissioner i revurderingssager, til det bedre grundlag er tilvejebragt«, skrev styrelsen i brevet.Det har medført, at nogle kommuner har udsat lugtrevurdering, mens andre ikke har gjort det. Der er med andre ord forskelsbehandling imellem dem.

Hertil kommer forskelsbehandling mellem forskellige typer virksomheder – og mellem borgere.

Tempoet i vejret

Nogle virksomheder kan opfylde den gamle vejlednings grænse på 5 såkaldte lugtenheder, men udsender en slags lugt, der generer naboer. Andre måles til for eksempel 10 lugtenheder, men generer tilsyneladende ikke nabonæser. Og der er ikke tale om emission, der kan være sundhedsskadelig; de er nemlig reguleret af en anden vejledning.

LÆS OGSÅ »Naboerne skal selvfølgelig ikke generes. Men nogle virksomheder risikerer at blive pålagt kæmpeinvesteringer, uden at der er reel grund til det«, siger Anette Christiansen fra L&F. Miljøministeren siger, at hun godt kan forstå, at organisationerne er utålmodige og utilfredse med forskelsbehandlingen. »Jeg har derfor bedt Miljøstyrelsen om at sætte tempoet i vejret, og en ny lugtvejledning er nu på arbejdsprogrammet i 2014. Jeg anerkender, at det er vanskeligt at regulere lugt, både at måle og sætte grænser. Men 10 år er for lang tid at vente på sådan noget her«, siger Ida Auken.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce