Bachelor. I politiet arbejder man i øjeblikket på at gøre politiuddannelsen til en professionsbacheloruddannelse. Det sker efter planen i 2014.
Foto: Tegning: Jørn Villumsen

Bachelor. I politiet arbejder man i øjeblikket på at gøre politiuddannelsen til en professionsbacheloruddannelse. Det sker efter planen i 2014.

Danmark

Fremtidens betjente går på universitetet

Mere forebyggelse og analyse og mindre muskler og anvendelse af magt. En ny master- uddannelse på Aalborg Universitet skal bekæmpe fremtidens kriminalitet.

Danmark

Dansk politi allierer sig nu med Aalborg Universitet i kampen mod landets kriminelle.

Det sker med oprettelsen af en ny toårig masteruddannelse, der fra næste år skal ruste landets betjente til de nye former for kriminalitet, politiet i dag står over for.

»Vi vil ikke bare læne os tilbage og vente på, at kriminaliteten bliver begået. Vi skal være proaktive og på forkant med kriminalitetsudviklingen«, siger afdelingsleder i Rigspolitiets koncern-hr Anne Erlandsen om den nye uddannelse, der er blevet til i et samarbejde mellem Rigspolitiet og Aalborg Universitet.

»Målet med uddannelsen er at få analytiske kompetencer ind i politiet på et højere plan, end det er tilfældet i dag«, siger Anne Erlandsen og fremhæver stigningen i kriminalitet på tværs af landegrænser, internetkriminalitet samt rocker- og bandekonflikten som eksempler på politiets nye udfordringer.

Enten en kandidat- eller en masteruddannelse I politiet arbejder man i øjeblikket på at gøre politiuddannelsen til en professionsbacheloruddannelse. Det sker efter planen i 2014, men kræver, at underviserne på politiskolen har enten en kandidat- eller en masteruddannelse. Derfor kommer den nye uddannelses første hold, der starter til februar og har plads til omkring 25 studerende, primært til at bestå af politiskolens undervisere.Derefter er det meningen, at alle ansatte i politiet og politiets samarbejdspartnere, eksempelvis i kriminalforsorgen eller civilforsvaret, kan tage uddannelsen.

Eneste krav er, at deltagerne har en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse og minimum to års erhvervserfaring.

Mere analyse, mindre muskler
Uddannelsen er dog især tiltænkt ledere i politiet, medarbejdere i afdelingerne for operativ planlægning og analyse og politifolk, der arbejder med rocker- og bandekonflikten eller i de socialt udsatte boligområder, fortæller Anne Erlandsen.

Undervisningen sætter særligt fokus på to ting. Den første del tager udgangspunkt i politiets rolle i samfundet og de organisatoriske, økonomiske og politiske rammer for politiets arbejde.

Der er stadig situationer, hvor der er brug for musklerne. Men vi skal have mere hjerne og analysekapacitet

Anden del handler om politistrategier og politiets indsatsområder, inden uddannelsen afsluttes med en masterafhandling.

»Vi skal ikke længere kun opklare forbrydelserne, men også kunne analysere dem og forudsige, hvad der vil ske, og hvor vi skal sætte ind. Allerhelst skal vi forhindre forbrydelserne, inden de sker«, siger politiinspektør i Rigspolitiet Peter Ekebjærg, der har været en af hovedarkitekterne i udviklingen af den nye uddannelse.

Mere dialog, mindre magtudøvelse
Som eksempel på de nye krav til politiets indsats fremhæver han arbejdet i de særligt udsatte boligområder.

^ Her handler det både om at bekæmpe kriminalitet, men samtidig kræver politiarbejdet en bredere indsats i forhold til at løse integrationsproblemer, ungdomsarbejdsløshed og beskæftigelsesproblemer, siger han.

»Der er stadig situationer, hvor der er brug for musklerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Men vi skal have mere hjerne og analysekapacitet og blive bedre til at forstå alle de forskellige dagsordener, der er i spil«, siger Peter Ekebjærg om fremtidens politiindsats.Undervisningen kommer til at foregå på Aalborg Universitets campus i Københavns Sydhavn, og i udarbejdelsen af uddannelsen har man hentet inspiration fra både Sverige og Norge, der er langt foran Danmark på det politividenskabelige område.

»Uddannelsen lægger op til, at politiet i fremtiden skal satse mere på dialog og mindre på magtudøvelse i konfliktsituationer«, siger institutleder på Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet Morten Lassen, der ligeledes har været med i udviklingsarbejdet omkring den nye uddannelse.

»Fremtidens politibetjente bliver nogle, der er i stand til at knuse problemer med mindre magtudøvelse. De skal i hvert fald være i stand til at dosere den magtudøvelse, som selvfølgelig også hører til erhvervet«, siger han.

Ny kurs

Jonas Havelund er politiforsker på Aarhus Universitet. Han har i flere år undervist Østjyllands Politi og er en af hovedarkitekterne bag strategien om at benytte mere dialog, som dansk politi benytter sig af – især i forbindelse med fodboldkampe og demonstrationer. Han ser også den nye uddannelse som et udtryk for en ny kurs i politiet, der fokuserer mere på baggrund og årsagerne til kriminalitet og ikke udelukkende på bekæmpelse og magtanvendelse. Uddannelsen skal være med til at sikre, at der er folk i politiet, der er klar til de nye udfordringer og til at spotte nye kriminalitetstendenser, siger han.Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

LÆS OGSÅ »I politiet er der nok en erkendelse af, at man bør afsøge mulighederne for en fornyet fremgangsmåde i forhold til ressourcekrævende indsatser som eksempelvis ved fodboldkampe eller på Christiania og i højere grad analysere baggrunden for problemerne for at komme dem til livs«, siger Jonas Havelund. »Meget politiarbejde i dag er rutinepræget og erfaringsbaseret, og det kan være hæmmende altid at gøre, som man gjorde i går. Jeg tror, uddannelsen kan åbne op for, at politiet begynder at gøre tingene på en mere innovativ og analytisk måde«, siger han.Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce