Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

Frokost. Jihad Taha har stadig ikke fået de 50 kroner for billetten tilbage. Han har besluttet sig for at donere pengene til Trykkefrihedsselskabet, så de kan spise en kebab på hans regning. (arkivfoto)
Foto: JENS DRESLING

Frokost. Jihad Taha har stadig ikke fået de 50 kroner for billetten tilbage. Han har besluttet sig for at donere pengene til Trykkefrihedsselskabet, så de kan spise en kebab på hans regning. (arkivfoto)

Danmark

Trykkefrihedsselskabet måtte gerne afvise Jihad Taha

Sag afgjort: Udelukkelse fra debatmøde var ikke etnisk forskelsbehandling.

Danmark

Den unge studerende Jihad Taha har tabt sin meget omtalte sag mod Trykkefrihedsselskabet.

Sagen udspringer af et debatmøde om ytringsfrihed, som selskabet afholdt på Christiansborg, kort efter at dets formand, Lars Hedegaard, blev udsat for et drabsforsøg ved sin bopæl for et år siden.

Jihad Taha meldte sig til arrangementet via en hjemmeside, men fik kort efter en mail fra medlem af Trykkefrihedsselskabets bestyrelse, Torben Mark Pedersen, om, at Jihad Taha af sikkerhedsmæssige grunde ikke kunne deltage i arrangementet.

Ophedet debat Siden fulgte en ophedet debat i medierne mellem de to parter. Jihad Taha mente, at han var udsat for forskelsbehandling på grund af sin mellemøstlige baggrund og rejste en sag mod Trykkefrihedsselskabet ved Ligebehandlingsnævnet.

Omvendt anklagede Torben Mark Pedersen Jihad Taha for at være medieliderlig, grådig og komisk.

LÆS INTERVIEW

Nu har Ligebehandlingsnævnet så truffet sin afgørelse: Trykkefrihedsselskabet handlede ikke i strid med loven om etnisk ligebehandling, da selskabet udelukkede Jihad Taha fra at deltage i debatmødet.

Nævnet anerkender, at klager »har påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at han blev udsat for indirekte forskelsbehandling på grund af sin etniske oprindelse«, da han blev afvist. Nævnet lægger i den forbindelse vægt på, at klager blev afvist på grund af sit navn, der er af mellemøstlig oprindelse.

Turde ikke lukke Jihad ind
Torben Mark Pedersen forklarede i forbindelse med afvisningen af Jihad Taha i et interview med Politiken, at Jihad Taha blev afvist på grund af sit fornavn, der betyder 'hellig krig'. Selskabet var rystet efter drabsforsøget på formand Lars Hedegaard og turde ikke lukke en person ind, der kaldte sig Jihad.

Imidlertid lægger nævnet til grund, at der»deltog flere personer i debatmødet med anden etnisk baggrund end dansk«. Og så kommer det centrale, ifølge nævnet. Da Trykkefrihedsselskabet afviste Jihad Taha, skete det udelukkende på grund af hans navn. Selskabet kendte på tidspunktet for afvisningen ikke Jihad Tahas etniske baggrund, konkluderer nævnet på baggrund af Trykkefrihedsselskabets forklaring.

LÆS ARTIKEL

»Nævnet finder herefter, at indklagede har bevist, at afvisningen af klager ikke var begrundet i dennes etniske oprindelse. Princippet om ligebehandling er derfor ikke blevet tilsidesat, hvorfor klager ikke får medhold i klagen«, skriver Ligebehandlingsnævnet i afgørelsen

Jihad Taha: En trist afgørelse

»Det er en trist afgørelse, men jeg respekterer den. Jeg mener, at der er sket en klar forskelsbehandilng. Torben Mark Pedersen sagde eksempelvis til Poltiiken, at han har været inde og tjekke min Facebook-profil, hvor min etniske baggrund er tydelig. Men jeg er ikke jurist. Jeg respekterer afgørelsen. Nævnet er mere kompetent end mig til at træffe en afgørelse i sådan en sag«, siger Jihad Taha til Politiken.

Da han tilmeldte sig arrangementet på Christiansborg, betalte han 50 kroner for billetten til Trykkefrihedsselskabet. De penge har han aldrig fået tilbage - og han har besluttet sig for at donere halvtredseren til Trykkefrihedsselskabet, så de kan spise en kebab på hans regning.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce