Bæltet. Flere end 350 patienter i psykiatrien oplevede i 2012 at være spændt fast i et bælte i længere end tre døgn. Sådan har det været hvert år siden 2005.
Foto: ANDERS LEGARTH SCHMIDT

Bæltet. Flere end 350 patienter i psykiatrien oplevede i 2012 at være spændt fast i et bælte i længere end tre døgn. Sådan har det været hvert år siden 2005.

Danmark

Danmark får atter international kritik for tvang mod psykisk syge

Menneskeretskommissær er bekymret over langvarige fastspændinger.

Danmark

Patienter på psykiatriske afdelinger bliver for ofte og for længe spændt fast i bælte. Brugen af tvang strider i visse tilfælde direkte mod menneskers grundlæggende rettigheder.

Sådan lyder kritikken fra Europarådets kommissær for menneskerettigheder Nils Muiznieks, der undrer sig over, at brugen af tvang mod patienterne ikke er reduceret til trods for, at Danmark flere gange har fået kritik for netop at fastspænde patienter.

»Kommissæren er bekymret over det langvarige problem med den udbredte brug af tvang i Danmarks psykiatriske institutioner, herunder ufrivillige indlæggelser, tvangsbehandling og fysisk tvang«, skriver kommissæren i rapporten, der er udkommet i dag.

Langvarig debat om tvang i psykiatrien Brugen af tvang på psykiatriske afdelinger har gennem mere end et årti været genstand for intens debat herhjemme. Kritikere peger på, at tvangsbehandling og tvangsfiksering er umenneskeligt og ydmygende over for patienten.

Omvendt betoner læger og det øvrige personale i psykiatrien, at tvang kan være nødvendigt for at forhindre patienten i at gøre skade på sig selv eller andre, samt for at undgå, at patienten bliver dårligere som følge af mangelfuld behandling.

LÆS FORTÆLLING

Europarådets kommissær for menneskerettigheder lægger vægt på, at 928 personer blev underlagt en form for tvangsbehandling i 2012, og at tallet har været stigende siden 2001. Tvangsindlæggelser udgør omkring en femtedel af indlæggelserne i psykiatrien. 2.803 personer blev mod deres vilje tilbageholdt på en psykiatrisk afdeling i 2012.

Kommissæren oplyser, at patienter også bliver udsat for tvang med den begrundelse, at de ikke erkender deres sygdom eller deres behov for behandling. Dette strider ifølge kommissæren direkte imod menneskerettighederne.

Kommissær Nils Muiznieks skriver, at han er særligt bekymret over det vedvarende problem med bæltefiksering af patienterne. Han henviser i den forbindelse til, at Europarådets Torturkomité under et besøg i Danmark i 2008 mødte en patient, der havde været spændt fast med et bælte om maven i seks måneder. Når fastspændinger af patienter strækker sig længere end nogle dage, er det regulær mishandling af patienterne, mente Torturkomitéen.

LÆS ARTIKEL

Derfor undrer det menneskeretskommissæren, at i hvert eneste år mellem 2005 og 2012 har flere end 350 patienter oplevet at være tvangsfikseret længere end tre døgn. Ifølge psykiatriloven skal bæltefiksering og anden tvang kun bruges som »sidste udvej«.

»Disse tal indikerer, at fastspænding ikke kun bliver brugt som en sidste udvej«, skriver kommissæren i rapporten og antyder dermed, at Danmark overtræder sin egen lovgivning om tvang.

Plan for psykiatrien er på trapperne

Han opfordrer på den baggrund de danske myndigheder til at sikre, at såvel lovgivning som praksis på de psykiatriske afdelinger vedrørende tvangsindlæggelser, tvangsbehandling og tvangsfiksering bliver justeret, så de stemmer overens med menneskerettighederne.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Regeringen har gjort det til en af sine mærkesager at forbedre forholdene for psykisk syge borgere.

Herunder har regeringen gentagne gange sagt, at den ønsker at begrænse brugen af tvang i psykiatrien. I efteråret udkom en længe ventet psykiatri-rapport fra et udvalg nedsat af regeringen. De i alt 89 anbefalinger i rapporten skal danne udgangspunkt for en langsigtet national plan for psykatrien i Danmark, som regeringen vil præsentere sit bud på inden sommerferien.

LÆS ARTIKEL

Hvad angår tvang har regeringen sammen med Venstre og de konservative vedtaget en målsætning om at halvere brugen af tvang i psykiatrien frem imod år 2020. En række forsøgsprojekter rundt om i landet har vist, at det godt kan lade sig gøre at reducere brugen af tvang, og regeringen ønsker blandt andet, at disse gode erfaringer skal udbredes til hele landet.

Europarådets kommissær for menneskerettigheder roser regeringen for at sætte dette mål. Men samtidig skriver han, at det haster med at få gennemført den nationale plan for psykiatrien.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce