Strategi. Trængselskommissionen blev nedsat, da betalingsringen blev droppet.
Foto: JOACHIM ADRIAN

Strategi. Trængselskommissionen blev nedsat, da betalingsringen blev droppet.

Danmark

Hovedstadens trafikpropper skal løsnes med flere grønne bølger

Trængselskommissionen fremlægger sit idekatalog for Københavns trafik.

Danmark

Et år efter at den omdiskuterede betalingsring blev lagt i graven, står det klart, at heller ikke dens afløser, den såkaldte Trængselskommission, kommer til at lancere nye, omfattende trafikpolitiske columbusæg til at komme trængslen i hovedstadsområdet til livs.

Formanden for den såkaldte Trængselskommission, den tidligere departementschef Leo Larsen, vil torsdag offentliggøre sit første bud på kommissionens arbejde.

Ifølge Politikens oplysninger bliver det i form af et idekatalog med en stribe initiativer i mindre skala såsom bedre regulering af lyskrydsene ind mod hovedstaden og flere busbaner.

LÆS OGSÅ Der foreslås også løsninger på langt sigt – men det er alt sammen gammelkendte trafiktravere som en københavnsk havnetunnel, flere metrolinjer og en model for roadpricing.

Og så vidt Politiken erfarer, lød transportminister Henrik Dam Kristensen (S) alt andet end begejstret, da tankerne om at gå videre med et roadpricingprojekt blev drøftet på et møde i går.

Leo Larsen har over for centrale beslutningstagere bl.a. talt varmt for bedre regulering af lyskrydsene, hvorved man kan øge kapaciteten på vejene med omtrent 10 pct., hvis man koordinerer trafiklysene på tværs af kommunerne.

Der vil også være forslag om flere busbaner, hvor busserne kan køre for sig selv. Bl.a. refereres der til ordninger med særlige busbaner i Aarhus.

Ingen endelige løsninger
Trængselskommissionen blev nedsat som politisk betaling til SF, da partiets gamle mærkesag om en betalingsring blev droppet.

I kommissoriet er det specifikt fastslået, at arbejdet ikke skal »omfatte en trængselsring for hovedstadsområdet«.

Til gengæld skal kommissionen »analysere de grundlæggende udfordringer for hovedstadens transportsystem på kort og langt sigt, analysere fordele og ulemper ved forskellige tiltag til løsning af udfordringer og udarbejde forslag til en samlet strategi og finansieringen heraf«.

Og blandt viften af kortsigtede løsninger er foruden lyskryds og busbaner flere investeringer i cykelstier, som regeringen allerede har afsat 200 millioner kroner til.

Dette er ikke en endelig løsning på de udfordringer, hovedstaden harIfølge trafikforsker, lektor Lars Bolet fra Aalborg Universitet virker det langtfra, som om Trængselskommissionen barsler med nogen endelig løsning på køerne ved de københavnske trafikproblemer.

»De enkelte forslag kan være fornuftige nok til en start – i det omfang man magter at komme i gang med det. Men dette er ikke en endelig løsning på de udfordringer, hovedstaden har«, siger Lars Bolet.

LÆS DEBAT

Desuden vil selv de mindre ting tage tid at få etableret.

»Man bygger ikke en supercykelsti eller nye busbaner i løbet af en dag – muligvis heller ikke i løbet af et år. Og når det gælder signalanlæg, kræver det for hvert af dem, at der er folk, der sætter sig og kigger på det. Og der har vi altså et reelt kapacitetsproblem, i forhold til hvor mange vi har herhjemme, der kan sættes til det. Det kan være en flerårig proces at få dem på banen«, siger han.

Uden for investeringsplanerne

Trængselskommissionens arbejde løber frem til august.

Første etape er offentliggørelsen af kataloget med fordele og ulemper i morgen. Til august vil kommissionen komme med et bud på en samlet strategi. Planen er ifølge Politikens oplysninger at give et bud på en model for at indføre roadpricing på de danske veje. Trængselskommissionen skal mødes i dag, det samme skal en bred kreds af trafikpolitiske ordførere.

LÆS OGSÅ Først når kommissionen er færdig, ventes regeringen at beslutte, hvad der er værd at gå videre med.

Det ligger allerede nu fast, at de helt store anlægsprojekter i den tocifrede milliardklasse som en havnetunnel eller flere metrolinjer ikke indgår i regeringens investeringsplaner.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce