Opråb. Det var Hans Bøgesvang Riis, der satte fokus på Arbejdsskadestyrelsens tvivlsomme afgørelser, da han i efteråret 2013 forlod jobbet som jurist i styrelsen og stod frem med en sønderlemmende kritik af den faglige standard.
Foto: Ditte Valente (arkiv)

Opråb. Det var Hans Bøgesvang Riis, der satte fokus på Arbejdsskadestyrelsens tvivlsomme afgørelser, da han i efteråret 2013 forlod jobbet som jurist i styrelsen og stod frem med en sønderlemmende kritik af den faglige standard.

Danmark

900 forlanger ny behandling af sager om arbejdsskader

Afsløringen af alvorlige fejl i Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling kan udløse lavine af krav om ny sagsbehandling. LO advarer nu forbund mod at drukne styrelsen i krav om ny sagsbehandling.

Danmark

Uge for uge vokser bunken af henvendelser fra borgere, der forlanger at få genoptaget behandlingen af deres arbejdsskadesager i Arbejdsskadestyrelsen.

På mindre end to måneder har næsten 900 borgere forlangt deres sager genoptaget, viser en helt ny status fra Arbejdsskadestyrelsen. De mange henvendelser kommer som en konsekvens af en stærkt kritisk redegørelse om styrelsens sagsbehandling, der blev offentliggjort af Kammeradvokaten i juni.

Redegørelsen afdækkede fejl på fejl i Arbejdsskadestyrelsens behandling af de danskere, der er kommet så slemt til skade på jobbet, at de midlertidigt har mistet evnen til at arbejde.

Derfor har beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) opfordret alle arbejdsskadede danskere til at forlange deres sager genoptaget, hvis de lugter af dårlig sagsbehandling.

En appel fra LO

Det har nu udløst mere end 900 henvendelser, og flere kan være på vej. De fleste større forbund arbejder på højtryk for at finde de medlemmer, der kan have fået en forkert afgørelse eller erstatning. Risikoen for, at Arbejdsskadestyrelsen bliver lagt ned af genoptagelssesager, får nu LO’s næstformand, Lizette Risgaard, til at sende en appel:

»Selv om det kunne være fristende at sende hele dynen af arbejdsskadesager ind til ny behandling, så har vi altså ingen gavn af et system, der bliver lagt ned og lammet. Derfor synes vi, det er fornuftigt, at man i første omgang ser, hvor mange henvendelser borgerne selv afleverer i styrelsen, og at fagforbundene alene sender de sager ind, hvor der er tydelige tegn på fejl«.

»Og man skal huske, at der hele tiden kommer nye sager til, hvor lønmodtagere kommer til skade på jobbet og har brug for en ordentlig sagsbehandling. Vi kan ikke være tjent med et system, der ikke fungerer«, siger Lizette Risgaard efter et møde med Arbejdsskadestyrelsen, flere LO-forbund og juridiske eksperter.

CASE

»Vi vil gerne se, hvordan første bølge lander. Og så har vi i LO foreslået Arbejdsskadestyrelsen, at den løbende, år for år, gennemgår nye sagsområder for at tjekke, om de også er præget af for mange fejl. Kammeradvokatens redegørelse handler jo kun om en lille del af sagerne, nemlig om tab af erhvervsevne, men måske skulle man også undersøge, om Arbejdsskadestyrelsens lægekonsulenter nu også vurderer folks arbejdsskader neutralt som læger – eller om der en tendens til at blive arbejdsgiverens forlængede arm«, siger hun.

Og den idé bliver bakket op af Karsten Høj, advokat og en af landets førende eksperter i arbejdsskadesager:

»Det er en rigtig god idé, for Kammeradvokaten har jo netop kun undersøgt en lille del af sagerne, og når der kan findes så mange alvorlige fejl på et så lille område, så kan det være lige så slemt på andre områder. Vi så gerne, at man hurtigst muligt undersøgte Arbejdsstyrelsens principper for at anerkende arbejdsulykke eller erhvervssygdom; for disse vurderinger giver anledning til rigtig mange retssager«, siger han.

FOA på vej med masse nye sager

Ifølge Politikens oplysninger er der endnu ingen af de store LO-forbund, der er klar med et præcist bud på, hvor mange af deres medlemmer der bør have genoptaget deres arbejdsskadesager. Nogle forbund forsøger selv at finde de tvivlsomme afgørelser, mens fagforbundet FOA med Datastilsynets godkendelse vil have tjekket flere tusinde sager ved at samkøre forbundets medlemsregister med Arbejdskadestyrelsens skadesregistre.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Arbejdsskadetyrelsen selv. Men styrelsen understreger i sin statusredegørelse, at det ikke er alle godt 900 henvendelser fra borgerne, der kan genoptages af styrelsen selv. En række sager, omkring 150, har eksempelvis allerede været behandlet i ankesystemet og er derfor »oversendt til behandling i Ankestyrelsen«.

Og så kan Arbejdsskadestyrelsen også oplyse, at de første 89 sager nu har fået en ny behandling og er afgjort.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden