Overlæge Jens-Ulrik Rosholm på stuegang med sin computervogn hos 88-årige Ejvind Larsen på Odense Universitetshospital.
Foto: SKAANING LARS/politiken

Overlæge Jens-Ulrik Rosholm på stuegang med sin computervogn hos 88-årige Ejvind Larsen på Odense Universitetshospital.

Danmark

Læger: Vi spilder tiden på it-bøvl

Det går ud over patienterne, at nye elektroniske journaler er alt for langsomme og uoverskuelige, advarer læger.

Danmark

Flere minutter ved computeren og færre minutter med patienterne.

Det er ifølge en stribe læger konsekvensen af et nyt elektronisk journalsystem, som i disse år indføres på landets sygehuse. Den elektroniske patientjournal (EPJ) skulle ellers netop gøre behandlingen mere effektiv og fejlfri.

På øjenafdelingen på Odense Universitetshospital har indførelsen af EPJ betydet, at lægerne i dag kun ser 9 til 12 patienter om dagen. Det er i gennemsnit 3 færre, end før EPJ kom i brug, siger ledende overlæge Kelvin Kamp Mortensen.

Stress og utilfredshed
I et brev til sygehusledelsen skriver øjenafdelingen, at selv om antallet af patienter er blevet skåret ned, er det ikke nok til at opveje det ekstra it-tidsforbrug.

Det betyder stress og utilfredshed og i sidste ende en dårligere patientbehandling med risiko for fejl, skriver lægerne.

På hospitalets geriatriske afdeling når lægerne omtrent 15 patienter mod 20, før EPJ blev indført:

»Jeg bruger omkring 20 procent længere tid på at gå stuegang«, konstaterer administrerende overlæge Lars Matzen.

Direktør på Odense Universitetshospital Peder Jest er klar over problemerne med at komme hurtigt ind i systemet. Han siger, at det bl.a. skyldes, at sikkerheden skal være høj, og at man derfor automatisk bliver logget ud efter et stykke tid. Men når lægerne først er logget ind, fungerer EPJ »fremragende«, mener Jest.

Direktør: Arbejdsgangen er forkert
»Et stort problem er, at man ikke i tilstrækkelig grad har ændret arbejdsgangene. Især lægegruppen tror, at de skal arbejde, som de altid har gjort med deres journalsystemer, deres papirer og deres arbejdsgange«, siger Peder Jest.

Formand for Danske Regioner Bent Hansen (S) mener, at problemerne i mange tilfælde har med holdninger at gøre: »EPJ er et indgreb i den traditionelle måde at arbejde på, og det kan give problemer«, siger Bent Hansen.

De læger, Politiken har talt med, siger alle, at en elektronisk patientjournal i princippet er det eneste rigtige. Der er åbenlyse fordele i at have alle oplysninger fra medicin til blodprøvesvar samlet elektronisk.

Der er også større sikkerhed for, at patienten får den rigtige medicin, fordi der er mange kontrolinstanser. Men systemerne er for langsomme, siger de.

En halv time om dagen til at logge på
Ifølge formanden for Overlægeforeningen, Erik Kristensen, er EPJ-bøvlet kendt over hele landet.

Han kalder systemet en tidsrøver og efterlyser dokumentation for, at den brugte tid giver et udbytte for patienterne. Jens Winther Jensen, formand for Lægeforeningen, mener, at det er et stort problem, at lægerne bruger så lang tid på de elektroniske journaler.

»Læger bevæger sig jo fra afdeling til afdeling og skal bruge forskellige computere. Nogle bruger op til en halv time om dagen alene til at logge sig på, så det røver jo tid fra det øvrige arbejde«, siger han.

Lægerne må skynde sig mere
Otto Larsen, direktør i Den Nationale EPJ-organisation, vil ikke afvise, at der kan være problemer. Men ifølge ham skyldes 90 procent af problemerne organisation, uddannelse og drift – og kun de sidste 10 procent selve systemet. Derfor er det ikke et nationalt anliggende, mener han.

»Meget handler jo om, at systemet er for langsomt, og det kan løses ved at få de lokale it-folk til at få større hastighed på systemerne«, mener Otto Larsen.

På Gentofte Hospitals kardiologiske afdeling har lægerne gjort tidsspildet op og fundet ud af, at hver læge har en halv times daglig »ineffektiv venten« for hver læge. Det er den tid, de bruger på kun at taste brugernavn, adgangskode og patientens cpr-nummer. Og så på at vente.

I Gentofte er antallet af patienter ikke – som i Odense – sat ned. Lægerne må bare skynde sig mere. Til gengæld må patienterne ifølge 1. reservelæge Klaus Klausen finde sig i at blive afbrudt oftere:

»Det er kun patientens tid, vi kan tage«, siger Klaus Klausen.

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce