Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

Brud på forbud mod børnetolke

Regionsrådsformand kræver redegørelse fra hospitaler, som trods forbud stadig bruger børn som tolke.

Danmark

Efter at have tolket for sin mor i 45 minutter brød 7-årige Zainab sammen. Hendes mor måtte bede lægen på Rigshospitalet om at stoppe.

Zainab lider af en sjælden vækstsygdom, og lægen var under konsultationen i april begyndt at fortælle moderen, som ikke taler dansk, om den hormonbehandling, datteren skal igennem. Den vil påvirke hendes pubertet, menstruation og vækst.

Lægen forklarede, mens Zainab oversatte, så godt hun kunne, at datterens ben vil vokse sig skæve, og at hun næppe ville blive over 130 centimeter høj.

Da det gik op for den 7-årige pige, at det var hende selv, lægen talte om, kunne hun ikke mere.

»Hun blev meget chokeret, og jeg måtte standse lægen og bede om en rigtig tolk«, fortæller hendes mor, som ønsker at være anonym.

Kun i akutte tilfælde

13-årige Sabrin har siden årsskiftet tolket 12-13 gange på Rigshospitalet og Herlev Hospital for sin mor. Senest i april bad personalet på Herlev Hospital hende om at gennemgå et skema i forbindelse med moderens kræftbehandling, hvor moderen skulle besvare spørgsmål om sit sexliv.

»Så skulle jeg sidde og fortælle lægen, om min mor havde lyst til sex. Jeg var rystet over, at lægen ikke tænkte på, at jeg kun er 13 år. Min mor kunne slet ikke svare, og jeg kunne heller ikke tolke det ordentligt«, siger Sabrin.

Jeg kan ikke lide at tale om private dele af min mors krop, og det er meget svært for mig at forklare lægerne, hvordan min mor har det

Sidste år ændrede sundhedsminister Nick Hækkerup (S) ellers reglerne, så der nu er forbud mod, at børn under 18 år må virke som tolke for ikkedansktalende familiemedlemmer, medmindre det er nødvendigt i et akut og livstruende tilfælde. I forvejen havde Sundhedsstyrelsen vejledt om, at børn »kun undtagelsesvis« bør anvendes som tolke.

Minister: Misbrug af børn

På trods af det oplever psykologer og terapeuter hos det selvejende institut for torturofre Dignity, at børn benyttes som tolke ved forældrenes henvendelse til egen læge, på hospitaler og i kommuner, siger afdelingsleder David Oehlenschläger.

»Det er noget, som sker flere steder i social- og sundhedssektoren, og det kan for det første have nogle meget uheldige konsekvenser for barnets tarv, og for det andet kan det kompromittere patientsikkerheden«, siger han.

Dignity kender de to piger og deres forløb som børnetolke.

Sundhedsministerens ændring af loven skete, efter at en undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder sidste år viste, at hver femte praktiserende læge brugte børn under 15 år som tolke. Ændringen af sundhedsloven har retsvirkning fra 1. maj i år.

Alligevel har 13-årige Sabrin tolket for sin kræftsyge mor, da hun i løbet af maj skulle undersøges forskellige steder på kroppen og have nye informationer om sin medicin.

»Jeg kan ikke lide at tale om private dele af min mors krop, og det er meget svært for mig at forklare lægerne, hvordan min mor har det«, siger hun.

7-årige Zainabs mor, som har irakisk baggrund, fortæller, at hun ofte har efterspurgt tolke på Rigshospitalet, men at personalet har affejet hende med, at det var for dyrt.

Ekspert: Brug for tolkeuddannelse

Ph.d Bente Jacobsen, der har 20 års erfaring som forsker i tolkning, kalder eksemplerne for »skandaløse«.

»Familiemedlemmer er ikke kvalificerede som tolke, og anvendelsen af dem bryder med et etisk krav om, at tolke skal være neutrale. Både læge og patient risikerer at få fejlagtige oplysninger, og det kan føre til en krænkelse af patienters retsstilling«, siger hun.

Sundhedsminister Nick Hækkerup (S) skriver i en mail, at børn »ikke skal misbruges på den måde«, og formand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), kalder det »fuldstændig uacceptabel« og har bedt hospitalerne om en redegørelse. På Rigshospitalet er centerdirektør Kurt Stig Jensen ked af hændelsen og lover bedring.

Der findes ingen tolkeuddannelse i Danmark, men ph.d Bente Jacobsen mener, at en etablering af en egentlig certificeret tolkeuddannelse i de store indvandrersprog som i Norge ville kunne afhjælpe problemet.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce