Iraksag. Nye oplysninger om danske soldaters udlevering af fanger til de irakiske styrer efter at landet indførte dødsstraf skal nu undersøges.
Foto: PETER HOVE OLESEN (arkiv)

Iraksag. Nye oplysninger om danske soldaters udlevering af fanger til de irakiske styrer efter at landet indførte dødsstraf skal nu undersøges.

Danmark

Ekspert: Auditør på kanten af inhabilitet

Juristen, der skal undersøge fangesagerne, har tidlige afvist behov for en undersøgelse.

Danmark

Den eneste auditør hos den militæreanklagemyndighed i Auditørkorpset kom i en vanskelig situation, da han i går over for Ritzau og Politiken afviste, at det kunne komme på tale, at auditøren skulle undersøge, de mange nye oplysninger, som Politiken har bragt frem på baggrund af en aktindsigt.

Auditør Jan Mortensen sagde blandt andet at, »Ministeriet har udtalt, at der ikke bliver taget initiativ til at genoptage de nu afsluttede undersøgelser fra 2004 og frem, Derfor bliver der ikke tale om, at jeg på nogen måde genoptager noget eller sætter noget i værk«.

I dag meddelte generalauditør Lars Stevnsborg så, at korpset af egen drift vil undersøge, om der er grundlag for en egentlig strafferetslige efterforskninger af oplysningerne om dels tilsyneladende ulovlige udlevering af 12 fanger til irakerne og af, hvordan centrale dokumenter og en database har kunnet forsvinde. Begge dele fremgår af Politikens aktindsigt i et notat om forsvarets egne undersøgelser af fangehåndteringen i Irak.

For undersøgelsen skal stå den eneste auditør i Auditørkorpset, Jan Mortensen.

Over for Ritzau afviser han, at de tidligere udtalelser om ikke-behovet for flere undersøgelser, og forsvarsministeriets beslutninger, udgør et problem for hans kommende arbejde.

»Det er klarlagt i dag, at det, ministeriet udtalte sig om, kun var de administrative undersøgelser og Forsvarets egne undersøgelse og Kommissionsbehandlingen. Det er nu klarlagt, at udtalelsen ikke omfattede strafferetslige undersøgelser. Så nu går vi i gang«.

Generalauditør Lars Stevnsborg afviser, at Jan Mortensen har gjort sig selv inhabil ved at forholde sig på forhånd til behovet for flere undersøgelser.

»De udtalelser beroede på en misforståelse, der er vel ikke andet at sige om det. Jeg forventer naturligvis en grundig undersøgelse. Derudover er vi i generalauditoriatet overordnet myndighed og har tilsyn med auditøren, og vi har mulighed for selv at gå ind i sagerne. Så jeg er ikke bekymret på dette grundlag«, siger Lars Stevnsborg.

En sag i grænselandet

Lektor i forvaltningsret Sten Bønsig, Aalborg Universitet mener, at sagen er et grænsetilfælde i forhold til habilitetsspørgsmålet.

»Man kan ikke afvise, at der er tale om inhabilitet.Jeg føler mig ikke skråsikker i denne sag, det er en gråzone. Men ud fra den praksis, der har været indtil nu og de fortilfælde, der kan sammenlignes, så er det ikke umiddelbart, at der er inhabilitet«, siger Bønsig og tilføjer:

»Det er ikke det samme som, at jeg klart kan sige, at der ikke er inhabilitet, men jeg har ikke stødt på den her variant før«.

De udtalelser beroede på en misforståelse, der er vel ikke andet at sige om det

Han mener ikke, at generalauditørens tilsyn kan løse et eventuelt habilitetsspørgsmål. »Det hjælper naturligvis lidt på det, men hvis man er inhabil, så er man jo inhabil, og så hjælper det ikke, at der føres tilsyn med arbejdet«.

Kun to jurister hos auditørerne

Bønsig peger på, at det havde været hensigtsmæssigt, hvis det var en anden jurist, der stod for Auditørkorpsets arbejde. Men det er ikke muligt, forklarer Lars Stevnsborg.

»Der er i øjeblikket ikke andre auditører, vi har foretaget en større omoragnisering. Der er en auditør, og derfor er det ham, der har ansvaret, derudover er der en juristuddannet souschef. Og som sagt er vi tilsynsmyndighed efter loven, så vi kan gå ind i sagen, hvis der er behov for det«.

Auditørerne kan alene undersøge strafferetslige perspektiver i de nye oplysninger, mens et eventuelt behov for en generel undersøgelse ikke bliver afdækket med det nye initiativ. Auditørerne har tidligere henlagt en række sager i forbindelse med fangehåndteringen i Irak med henvisning til, at de strafferetligt var forældede, og det kan også blive resultatet denne gang, forklarer Lars Stevnsborg

»Vi binder os ikke til noget som helst videre forløb, når vi starter en sådan undersøgelse«, siger Lars Stevnsborg til Politiken.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce