Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

Speciel. Det er i stigende grad børn med 'special needs', som danske forældre får mulighed for at adoptere.

Speciel. Det er i stigende grad børn med 'special needs', som danske forældre får mulighed for at adoptere.

Danmark

Udvikling: Flere adoptivbørn har særlige behov

En større og større del af de udenlandske adoptivbørn har 'særlige behov'.

Danmark

Mens det samlede antal af udenlandske børn, der adopteres fra udlandet til danske forældre, falder, stiger andelen af børn med special needs.

Det er en betegnelse, der blandt andet dækker over lidelser som sammenvoksede tæer, større eller mindre hjertefejl, hiv, læbe-gane-spalte, og at barnet er født for tidligt.

I 2006 søgte blot 14 procent af de danske kommende adoptivforældre om en såkaldt udvidet godkendelse, som kræves, før man kan adoptere børn med særlige behov. I 2013 var det steget til 34 procent, viser tal fra Adoptionsnævnet.

Billedet bekræftes af adoptionsbureauet DanAdopt, der sammen med AC Børnehjælp formidler alle adoptioner af udenlandske børn til danske adoptivforældre.

»Det er en helt klar tendens, at der kommer flere børn med special needs. Det er de børn, der mangler forældre, og de børn, vi søger forældre til, så derfor er der også flere ansøgere til børn med særlige behov. Det er simpelthen et vilkår«, siger Marianne Wung-Sung, der er direktør hos DanAdopt.

Når andelen af børn med special needs har været støt stigende de seneste år, skyldes det først og fremmest, at afgiverlandene bortadopterer de fleste raske børn inden for landenes egne grænser. Den praksis er et af principperne i den såkaldte Haagerkonvention, som adoptionsbureauerne både herhjemme og i udlandet i vid udstrækning arbejder efter.

»Det betyder, at vi udelukkende får tilbudt børn, som man ikke har kunnet finde en familie til i deres fødeland. Og det er klart de børn med de største udfordringer, som er sværest at finde en familie til i hjemlandet«, siger Marianne Wung-Sung.

Manglende oplysning

Overordnet set er antallet af udenlandske adoptivbørn i Danmark faldende. Mens der for ti år siden kom over 500 børn fra udlandet til danske forældre, lå tallet sidste år på blot 176.

Dermed er efterspørgslen – som i samme periode ikke er blevet mindre – efter adoptivbørn langt større end udbuddet, og det er derfor i stigende grad børn med special needs, som danske forældre får mulighed for at adoptere.

Trods den kendsgerning er danske adoptanter generelt mindre villige til at adoptere børn med særlige behov end adoptanter i landene omkring os, lyder det fra DanAdopt.

»Det er sværere for os i Danmark at finde forældre til børn med særlige behov, end det er i mange af de andre lande, vi sammenligner os med. For eksempel er sydeuropæerne generelt noget mere rummelige«, siger Mariann Wung-Sung.

Men det er ikke et spørgsmål om rummelighed, mener Michael Paaske, næstformand i organisationen Adoption og Samfund.

»Det er snarere et udtryk for, at der mangler oplysning på området. Hvis forældrene ved, hvad de kan forvente, og ved, at der er hjælp at hente, hvis problemerne opstår, så tror jeg billedet ville se anderledes ud. Jeg tror, danske forældre er sundt skeptiske over for, hvad de siger ja til«, siger Michael Paaske.

Han mener, det er positivt, at flere forældre bestemmer sig for at ville adoptere børn med special needs, men udtrykker samtidig bekymring for, at adoptionsbureauerne som selvstændige aktører udviser interesse for flere adoptioner af børn med special needs.

»Det er fint, når nogle mener, de kan håndtere et barn, som har nogle særlige behov, men det skal ske på et oplyst grundlag, og ikke fordi de føler sig presset til det, eller føler, at de bør sige ja, fordi ventetiden er for lang på et barn uden særlige behov«, siger Michael Paaske.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce