Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

Tegning: Politiken

Tegning: Politiken

Danmark

»Politikerne er ligeglade med kvalitet af tolkning«

I en ny undersøgelse anslår Translatørforeningen, at tolkning i Danmark koster 300 millioner kroner om året. Så længe der ikke findes en regulær tolkeuddannelse i Danmark, som kan sikre kvaliteten, er de penge givet dårligt ud, siger translatørerne, tolkebureauer og tolkebrugere.

Danmark

Hvert år betaler det offentlige millioner af skattekroner for tolkning i retsvæsenet, på asylområdet, på sundhedsområdet og i den sociale sektor uden at stille krav til eller kontrollere kvaliteten af ydelsen.

Det konkluderer Translatørforeningen i en rapport om tolkningen i den offentlige sektor i Danmark.

Foreningen kan på baggrund af oplysninger fra de berørte ministerier dokumentere, at det offentlige bruger mindst 300 millioner kroner om året på tolkning på rets- og sundhedsområdet samt det sociale område. Derudover kommer udgifterne til tolkning hos domstolene, som translatørerne ikke har haft adgang til, samt udgifterne i cirka halvdelen af kommunerne i Danmark, som ikke har indberettet deres forbrug på tolkning.

Vi har gennem en lang årrække påpeget det her problem, men indtil videre har politikerne været helt ligeglade med kvaliteten af tolkningen

Det virker som spild af penge, vurderer Carina Graversen fra Translatørforeningens tolkeudvalg, der er medforfatter til undersøgelsen.

»Når læger og advokater og alle dem, som har berøring med tolke, siger til os, at de kan ikke udføre deres arbejde korrekt på grund af problemer med tolkningen, får man jo ikke kvalitet for pengene. Vi oplever stor uvidenhed om tolkefaget, og at det er en profession, som kræver hårde kompetencer. Hvis ikke man bruger kvalificerede tolke, kan det have konsekvenser for brugerne«, siger hun.

Op mod 95 procent af de tolke, der udfører social- eller sundhedstolkning, har ingen uddannelse eller anden form for certificering for, at de rent faktisk kan tolke. Hverken regioner eller kommuner fører kontrol med tolkebureauerne, og ifølge chefkonsulent Birger Mortensen fra Kommunernes Landsforening er det en udfordring, at der ikke findes en tolkeuddannelse. »Kvalitetssikring er i vid udstrækning baseret på, at tolkebureauerne selv sætter en vis standard«, siger han.

Kommunerne og regionerne kan imidlertid ikke være sikre på, at tolkebureauerne leverer den nødvendige kvalitetsstandard, forklarer Ben Belkhaoui, der ejer tolkebureauet Tolkegruppen, der har mere end 500 tolke tilknyttet og over 10 års erfaring med tolkning i den offentlige sektor.

»Når der reelt ikke er et kvalitetskrav at måle udbuddene efter, er det eneste kriterium, der er tilbage at vurdere efter, prisen. Og konkurrencesituationen betyder, at prisen er så lav, at vi har svært ved at rekruttere de få uddannede tolke, der er«, siger Ben Belkhaoui.

Betyder det, at I sender tolke, der ikke er gode nok, ud til opgaver?

»Det er jo lidt bylden. Der er så mange udbydere på markedet, at de få, der lever af at være tolke, er nødt til at tage alle de opgaver, de kan komme i nærheden af. Der er ingen mulighed for at specialisere sig. Tolkene farer rundt fra en retssag til en samtale om kræftbehandling til en sag om asyl, så det er ikke realistisk at forvente, at de også har tid og råd til af egen interesse at læse op på udvisningsreglerne eller følgevirkningerne af en kræftbehandling«, siger Ben Belkhaoui.

Han efterlyser en certificeringsordning, så tolkebureauerne kan levere kompetente tilbud.

I øjeblikket kan kommuner og regioner ikke kontrollere kvaliteten, for lovgivningen stiller ingen krav.

»Vi vil gerne kontrolleres regelmæssigt, det ville også være med til at øge tilliden til branchen. Vi har gennem en lang årrække påpeget det her problem, men indtil videre har politikerne været helt ligeglade med kvaliteten af tolkningen«, siger Ben Belkhaoui.

Et udvalg under Justitsministeriet vil medio 2016 fremlægge en rapport, som skal sikre kvalitetstolkning på ministeriets eget område.

Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen vil nu rejse Translatørforeningens ønske om certificering og en egentlig tolkeuddannelse i Folketinget.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce