Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

Dommere smed uduelige tolke ud af retten

I et tilfælde gjorde en tiltalt selv dommeren opmærksom på, at tolken ikke oversatte korrekt.

Danmark

Under byretssagen i 2014 mod den kurdiske organisation PKK, blev to tolke smidt ud af sagen på grund af manglende sproglige kompetencer.

Også Birgitte Holmberg Pedersen, retspræsident ved retten i Helsingør og Bjarne Bjørnskov Jensen, præsident ved retten i Hillerød, har været nødt til at bede tolke om at forlade retssalen, fordi de ikke var gode nok.

»Den situation har jeg været i flere gange«, siger Bjarne Bjørnskov Jensen.

I et tilfælde drejede det sig om, at en shiamuslim og en sunni, der som tolk og tiltalt ikke kunne med hinanden.

»Det gav så et problem med habiliteten, og der måtte vi udskifte tolken«, forklarer Bjarne Bjørnskov Jensen.

I et andet tilfælde kunne den tiltalte, som der blev tolket for, selv gøre opmærksom på, at oversættelsen var fejlbehæftet.

Nagende tvivl om oversættelser

Retspræsidenten på Bornholm, Henrik Engell Rhod har ikke selv sendt tolke ud på grund af manglende kvalifikationer, men han har samme med de øvrige præsidenter ofte oplevet at sidde tilbage med en tvivl om, hvorvidt der blev oversat korrekt i retssalen.

»Der er mange gode tolke, men det er ubehageligt for en dommer at sidde og tvivle på, om der blev tolket lige netop det, som blev forklaret, og om alle forklaringer er korrekt videreformidlet«, siger han.

Henrik Engell Rhod understreger, at tvivlen bliver adresseret, når den opstår.

»Men så er der nogle gange, hvor man måske ikke opdager det, fordi ingen taler fremmedsproget«.

Bekymring for retssikkerhed

Det er et problem for retssikkerheden, påpeger Bjarne Bjørnskov Jensen fra Hillerød.

»Det er klart, at vi må lade det indgå i vores bevisvurdering, at der er en yderligere usikkerhed, og ud fra en generel retssikkerhedsmæssig betragtning er det ikke tilfredsstillende«, siger han.

Birgitte Holm Pedersen fra retten i Helsingør er også bekymret for retssikkerheden:

»Det er jo det, vi er optaget af, og hvis vi på nogle måder bliver usikre på, om vi kan levere den højeste grad af retssikkerhed i de sager, hvor det er nødvendigt at have tolke med, så er vi nødt til at ændre på det, så den usikkerhed kan komme væk«, siger hun.

Vi skal ikke skælde tolken ud

Tina Paulsen Christensen, der er forsker i tolkning ved Aarhus Universitet, var forfatter bag den første rapport om tolkning i retssystemet i 2012. Den førte til nedsættelse af et tolkeudvalg i Justitsministeriet.

Hun mener ikke, at tolkningskvaliteten er forbedret siden dengang.

»Men både dommere og andre jurister siger nu åbent, at der er problemer. De som er afhængige af tolke har også forstået, at det er samfundet, som har et uddannelsesansvar. Vi kan ikke skælde tolkene ud for at lever dårlig kvalitet, for vi kræver jo ikke af dem, at de har en relevant sproglig uddannelse. Men der er ikke tilstrækkelig politisk bevågenhed omkring problemstillingen, og derfor afsættes der ikke midler til en løsning«, siger hun.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce