Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

Dommere vil have bedre tolke ind i retssalene

Inkompetente tolke bringer retssikkerheden i fare, siger retspræsidenter, som nu også efterlyser uddannelse og certificering af tolke.

Danmark

Dårlige erfaringer med uduelige tolke får nu også dommere, de daglige vogtere af retssikkerheden i retssystemet, til at kræve kvalitetsniveauet hævet, og det skal helst ske gennem en uddannelse og certificering af tolkene.

Det mener blandt andre retspræsidenten for retten i Helsingør Birgitte Holmberg Pedersen:

»Erfaringen er, at du kan risikere at få tolke, der har så lidt kompetence, at du må afbryde retsmødet for at få fat i en kompetent person. Det er tidsspilde for alle, og det kan have psykiske følger for både vidner og tiltalte«, siger hun.

Retsikkerhed på spil

Kravet kommer på baggrund af en undersøgelse gennemført af Translatørforeningen blandt læger, advokater, sygeplejersker og andre tolkebrugerne i den offentlige sektor, hvor over 90 procent oplever mangelfulde eller fejlagtige tolkninger.

Undersøgelsen viser, at langt de fleste tolke, som virker i den offentlige sektor, ikke har uddannelse i tolkning.

Det kan udgøre et retssikkerhedsmæssigt problem, mener retspræsidenten i Hillerød Ret, Bjarne Bjørnskov Jensen.

»Det siger sig selv at der er et problem, når mange af de tolke, vi bruger, ikke har en uddannelse af et vist niveau. Vi kan jo ikke selv se hvilken uddannelsesmæssig baggrund, de har, fordi der ikke er en certificeringsordning, og det er der et klart behov for«, siger han.

Dommerforeningen vil have kvalitetsløft

Formanden for Dommerforeningen, Mikael Sjöberg, bakker sine kollegaer op.

»Tolke skal blive bedre, end de er, og generelt efterlyser vi et kvalitetsløft«

Om det skal ske i form af certificering eller eksamen, vil han dog ikke tage stilling til, og selv har dommerformanden ikke oplevet, at mangelfuld tolkning anfægter retssikkerheden.

»Men vi bruger meget tid på det i dagligdagen, fordi vi ikke vil have, at nogle bliver dømt forkert«, siger han.

Igen lovkrav til kvaliteten

Tolke i retssystemet rekvireres fra Rigspolitiets tolkeliste af enten anklager eller retten selv. Det er ikke muligt at få indsigt i politiets liste, som også benyttes af Kriminalforsorgen, men Justitsministeriet har tidligere oplyst, at der befinder sig op til 3.000 tolke på den.

Rigspolitiet godkender tolke til listen, men der er ikke noget lovkrav om, at tolke skal dokumentere deres kompetencer. Det er et problem, når retten skal finde erstatninger for de, som ikke har været gode nok, forklarer Bjarne Bjørnskov Jensen.

»Det fremgår ikke af Rigspolitiets tolkeliste«, siger han.

Udvalg skal fremme kvaliteten

En rapport fra 2012 fra Aarhus Universitet om retstolkens rolle anbefalede anbefalede Folketinget at forbedre kvaliteten af tolkningen ved domstolene.

Justitsministeriet nedsatte herefter et udvalg, som blandt skulle identificere forslag, der kunne fremme kvaliteten. Den oprindelige plan var en afrapportering i slutningen af 2014, men den er nu udsat til midten af 2016.

Ifølge retspræsidenten ved retten på Bornholm, Henrik Engell Rhod, der sidder med i udvalget, har man drøftet muligheden af en certificeringsordning og en egentlig tolkeuddannelse samt tekniske tiltag som videotolkning.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Udvalget har også drøftet den ordning, som blev etableret i Norge for 3,3 millioner norske kroner. Her udbydes en su-berettiget uddannelse målrettet den offentlige sektor og en certificeringsordning inddelt i fem forskellige niveauer samt en åben liste på nettet, kaldet tolkeportalen, hvor de uddannedes niveau fremgår.

»Det er klart at certificering og uddannelse hører sammen, men vi mangler at få drøftelserne konkretiseret mere, og der har udvalgsarbejdet ligget stille siden foråret«, siger Henrik Engell Rhod.

Institut ser på ligeret

Institut for Menneskerettigheder har fokus på problemstillingen og er på vej med en rapport om tolkning i retsvæsenet, siger specialkonsulent Line Vikkelsø Slot fra instituttet.

»Det er vores opgave at tilse, at der er ligebehandling af alle uanset etnicitet eksempelvis i retsvæsenet, og vi anbefaler, at det politiske niveau tager den her problemstilling alvorligt og bestemmer sig for at oprette en tolkeuddannelse og en certificeringsordning«, siger hun.

Tolkning sorterer under flere ministerier. Hverken Integrationsministeriet eller Sundhedsministeriet har planer om en certificering. Justitsminister Søren Pind (V) meddeler, at han ikke har nogle kommentarer.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce