Danmark

Fagfolk: Vores tolke er for dårlige

Tolkning i den offentlige sektor halter i en sådan grad, at rets- og patientsikkerhed er på spil, lyder det i en ny undersøgelse. Tolkeuddannelse efterlyses.

Danmark

På et sygehus blev mavesår oversat til leverbetændelse. I en retssag viste tolken sig at være i familie med modparten. I et tredje tilfælde forstod en tolk ikke ord som 'hjemmehjælp’ og ’rehabilitering’.

Eksemplerne står i kø, når læger, advokater, sygeplejersker og ansatte i kommunerne i en ny undersøgelse beskriver deres erfaringer med kvaliteten af den tolkning, som dagligt bliver udført i den offentlige sektor, når tolke skal oversætte mellem de store indvandrersprog som arabisk, tyrkisk, farsi og dansk.

Ofte har tolkene selv brug for en tolk

Undersøgelsen er udført af Translatørforeningen, der omfatter statsautoriserede tolke, og det er den første, som indsamler viden fra tolkebrugerne i hele den offentlige sektor. Og konklusionerne fra de 64 medvirkende fagfolk peger i samme retning: Tolkeområdet er præget af inkompetence til fare for etik, patient- og retssikkerhed. Således oplever 92 procent af de 64 brugere, som har svaret på spørgsmålene i undersøgelsen, mangelfuld tolkning.

Strafferetsadvokat Erbil Kaya genkender undersøgelsens resultater. Han støder jævnligt på problemet i danske retsager og har med sin tyrkisk-kurdiske baggrund en særlig forudsætning for at opdage tolkefejl.

»Der er ingen kvalitet i tolkningen. Ofte har tolkene selv brug for en tolk. De er ikke gode nok, og man forstår ikke, hvad de siger. Det er ufattelig problematisk i en retssag, fordi man i yderste konsekvens kan komme til at dømme forkert«, siger Erbil Kaya.

Politiken har tidligere beskrevet, hvordan børn har tolket om svære sygdomme for deres pårørende, og sidste år påviste Institut for Menneskerettigheder i en undersøgelse, at der er behov for bedre tolkning i det danske sundhedsvæsen. Det er der stadig, mener Mohammed Khalil, der er overlæge ved Kolding Sygehus.

»Jeg oplever tit fejltolkninger, og generelt er der mangel på god tolkning i sundhedsvæsnet. Det koster ressourcer, fordi lægen skal bruge lang tid på at sikre sig, at patienten har fået den rigtige viden«.

Uden uddannelse har vi svært ved at levere kvalitet

Translatørforeningen vurderer, at omkring 7.000 personer leverer tolkebistand i det offentlige til en anslået årlig udgift på mindst 300 millioner kroner. Tolkene rekvireres enten fra Rigspolitiets tolkeliste eller fra tolkebureauer. Der findes ingen tolkeuddannelse i Danmark, og ifølge Translatørforeningens rapport arbejder 85-90 procent af tolkene derfor uden uddannelse. Der er ingen lovmæssige krav om, at tolke skal kunne dokumentere deres kompetencer.

Translatørforeningen anbefaler en egentlig tolkeuddannelse efter norsk forbillede samt en certificeringsordning, siger Carina Gravesen, der er medforfatter til undersøgelsen.

»Nu må politikerne tage ansvar og finde en national løsning, og så skal man lave en SU-berettiget uddannelse«.

Forslaget møder opbakning fra Ben Belkhaoui, ejer af bureauet Tolkegruppen, der har 550 tolke tilknyttet.

»Uden uddannelse har vi svært ved at levere kvalitet«, siger Ben Belkhaoui.

På sundhedsområdet er det regionerne og den enkelte læge, der skal sikre, at tolke fra tolkebureauer har de nødvendige kvalifikationer, og det kan være svært medgiver Ulla Astman (S), der er formand for regionernes sundhedsudvalg.

»De manglende lovkrav gør det svært at vurdere tolkebureauernes kvalitet. De fem regioner har hver deres udbud af tolkeservice, som ikke nødvendigvis sætter samme standarder«, siger hun.

Ifølge et skriftligt svar fra integrationsminister Inger Støjberg (V) har regeringen ingen initiativer på vej om certificering eller uddannelse af tolke.

------------------------

Rettelse: Det fremgik af en tidligere version, at 92 procent af dem, der bruger tolke, mener, at der er problemer med kvaliteten. Det er imidlertid 92 procent af de medvirkende i den nævnte undersøgelse, der dog kun bygger på 64 svar og også af den grund ikke kan betegnes som repræsentativ.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce