Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

Asylstramninger. Regeringen vrøvler, når de sidestiller stramninger i udlændingeloven med reglerne for kontanthjælp, siger eksperter.
Foto: LASSE KOFOD

Asylstramninger. Regeringen vrøvler, når de sidestiller stramninger i udlændingeloven med reglerne for kontanthjælp, siger eksperter.

Danmark

Jurister: Man kan ikke tage guldarmbånd fra bistandsklienter

Eksperter afviser regeringens påstand om, at asylansøgere blot sidestilles med kontanthjælpsmodtagere, når man vil beslaglægge værdigenstande fra flygtninge.

Danmark

Der skal gælde samme regler for udlændinge, som der gælder for danske kontanthjælpsmodtagere.

Det budskab har regeringen sagt igen og igen i forbindelse med det nye lovforslag, der gør det muligt at beslaglægge værdigenstande fra flygtninge, der kommer til Danmark.

Men der er ikke tale om en sidestilling af udlændinge og danske kontanthjælpsmodtagere, lyder kritikken fra flere juridiske eksperter. Hvis en dansk statsborger søger om kontanthjælp, vil man nemlig aldrig kunne tage et guldarmbånd fra folk.

»Med lovforslaget vil man tage meget skrappere midler i brug overfor flygtninge end for kontanthjælpsmodtagere«, siger Jytte Lindgaard, der er formand for Foreningen af Udlændingeretsadvokater, som repræsenterer 50 advokater med ekspertise i asylsager, familiesammenføring og udlændinges retstilling.

»I loven om aktiv socialret, som kontanthjælpsmodtagere er underlagt, er der ikke hjemmel til hverken at visitere folk eller beslaglægge ejendele, som der i det nye lovforslag er lagt op til at give politiet ret til over for flygtninge - så skal man forbi fogedretten først. Så det er slet ikke sammenligneligt«, siger hun.

KHADER:

Samme melding lyder fra Nina Von Hielmcrone, der er lektor i socialret på Aalborg Universitet.

»Der er ikke tale om en sidestilling af flere grunde. Dels konfiskerer man ikke personlige ejendele hos kontanthjælpsmodtagere, og de får lov til at beholde en langt større formue«, siger Nina Von Hielmcrone.

I begyndelsen af november præsenterede regeringen 34 asylstramninger. 13 af stramningerne er siden blevet vedtaget sammen med Socialdemokraterne og resten af partierne i blå blok. Et af de forslag, der står tilbage, er at give politiet lov til at visitere asylansøgere, ransage deres bagage og beslaglægge værdier for at betale deres ophold. Undtaget er kontantbeløb under 3.000 kroner, personlige brugsgenstande og ting med affektionsværdi »medmindre genstandene har en sådan værdi, at det ikke findes rimeligt at undtage dem fra beslaglæggelse«.

Og det er kun ret og rimeligt, mener udlændingeordfører i Venstre Marcus Knuth.

»Kan du forsørge dig selv som asylansøger, skal du det, inden skatteyderne skal betale. Det samme gælder kontanthjælpsmodtagere«, siger han.

DF:

Et budskab som også både integrationsminister Inger Støjberg og statsminister, statsminister Lars Løkke Rasmussen har gentaget i pressen adskillige gange den seneste tid.

Lavere formue for flygtninge

Som det er i dag har en kontanthjælpsmodtager ret til at have en formue på 10.000 kroner, og den fordobles, hvis man er gift. Derudover må man i visse tilfælde beholde værdier i bolig eller til uddannelse, ligesom almindeligt indbo og personlige værdigenstande ikke tæller med.

»Hvis man kigger på flygtninge, der kommer her til, har de jo slet ikke alt det. De har ingen bolig, intet indbo, men derimod kun det de kan bære. Så hvis de skulle være ligestillede, burde formuen jo ikke være 7.000 kroner lavere, men derimod ligeså høj, plus hvad de skal bruge til at etablere og uddanne sig«, siger Nina Von Hielmcrone.

Derudover bliver kontanthjælpsmodtagere hverken visiteret eller får deres værdigenstande konfiskeret.

»Hvis man søger om kontanthjælp, skriver man sin formue og indtægt ind i et skema. Og så skal man leve af den eventuelt overskydende formue, og først derefter kan man få kontanthjælp. De kan selvfølgelig bede banken om kontoudskrifter og forlange at sælge smykker eller kunst, men det er kun, hvis de er ekstremt værdifulde, ligesom man strækker sig meget langt, hvis der er tale om ting med affektionsværdi«, siger Jytte Lindgård og påpeger, at det er langt sværere at undersøge en affektionsværdi for flygtninge.

»De har jo ikke et lige et billede, hvor farmor har ringen på«, siger hun.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Politiforbund:

Marcus Knuth fatsholder, at det nye lovforlsag overholder »det overordnede princip om, at man selv skal betale«, men han erkender samtidig, at selve implementeringen er anderledes. Den følger ifølge Marcus Knuth i stedet »principperne for folk, der skylder staten penge, og hvor fogeden skal foretage en undersøgelse af, hvad du har«.

En dansk kontanthjælpsmodtager vil kunne beholde en langt større formue, end flygtninge kan i dag, kan de to så sidestilles?

»Ikke i detaljen, men i det overordnede princip kan de sidestilles«, siger han.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce