Prostitueret på massageklinik iført lænker.Nu går flere og flere ind for et decideret forbud mod enten at købe eller sælge sex.
Foto: LINDA JOHANSEN L

Prostitueret på massageklinik iført lænker.Nu går flere og flere ind for et decideret forbud mod enten at købe eller sælge sex.

Danmark

Flere vil forbyde købesex

Mere end hver femte dansker ønsker et forbud mod prostitution. Det er en fordobling på fire år.

Danmark

Et stigende antal danskere mener, at det er forkasteligt at gå til prostituerede.

Samtidig går flere og flere ind for et decideret forbud mod enten at købe eller sælge sex – eller begge dele.

Det fremgår af en ny undersøgelse af danskernes holdning til prostitution, som Vilstrup Synovate har foretaget for Politiken.

Et socialt problem
Det er 22 procent af danskerne, der nu går ind for forbud. En fordobling i forhold til en lignende undersøgelse fra 2002 og en udvikling, der overrasker sociolog Claus Lautrup, som stod bag undersøgelsen for fire år siden.

»I Danmark betragter vi jo prostitution som et socialt problem, og derfor har vi afkriminaliseret prostitutionen. På den baggrund er det interessant, at vi ser en stigning i antallet af mennesker, der mener, at både udbud og efterspørgsel skal kriminaliseres«, siger han.

Blandt de 22 procent, som vil gøre prostitution ulovligt, mener syv ud af ti, at de prostitueredes kunder skal kriminaliseres – som tilfældet er i Sverige. Mens halvdelen af de 22 procent mener, at det skal gøres forbudt at sælge sex, altså en kriminalisering af de prostituerede.

»Selv om flere altså ønsker deciderede forbud, er det også vigtigt at holde fast i, at det stadig drejer sig om et mindretal«, siger Claus Lautrup.

Strammere lovgivning
Undersøgelsen fra Vilstrup Synovate viser endvidere, at et flertal af de knap 1.200 adspurgte – 59 procent – går ind for strammere lovgivning og yderligere begrænsninger af prostitutionen, men altså ikke nødvendigvis en generel kriminalisering af de prostituerede og deres kunder.

Det samme viste Claus Lautrups undersøgelse fra 2002, og det tolker han som en anerkendelse af, at mange mener, at prostitution skal begrænses med lovgivning, og at det dermed er samfundets opgave.

I dag er prostitution lovligt – dog med den begrænsning, at det er forbudt at gå til prostituerede, som er under 18 år. Desuden er det ulovligt at tjene penge på andres prostitution – såkaldt rufferi.

Oplysning er vejen frem
En yderligere stramning af lovgivningen, som ikke er et generelt forbud mod prostitution, kunne være, at det bliver gjort ulovligt at købe sex af kvinder, der er ofre for menneskehandel – såkaldt trafficking. Det har senest Lone Dybkjær foreslået.

Mens det altså stadig er et klart mindretal af danskerne, der tror på forbud, mener et markant flertal, at mere oplysning om konsekvenserne af prostitution er vejen frem. Hele 78 procent af alle adspurgte i undersøgelsen mener, at der er brug for flere oplysningskampagner.

Dermed er befolkningen i god harmoni med holdningen i begge sider af folketingssalen. De konservatives Tom Behnke, medlem af Folketingets Socialudvalg, vil meget gerne være med til at øge oplysningsindsatsen.

»Og meget gerne oplysning, som er rettet mod kunderne. Ikke mindst for at gøre dem opmærksomme på, at mange af de prostituerede er ofre for menneskehandel. Der er behov for, at vi får skabt overblik over virkningen af de tiltag, der de seneste er gjort imod prostitution, og at vi samtidig får koordineret indsatsen i politiet og hos de sociale myndigheder«, siger Tom Behnke.

K: Prostituerede har det hårdt
Derimod vil de konservative ikke være med til at kriminalisere hverken de prostituerede eller deres kunder.

»Det er vigtigt, at de prostituerede ikke bliver lagt for had. De er ofte mennesker, som har det hårdt nok i forvejen. Og når prostitution er lovlig, er det også lovligt at være kunde. Alt andet er ulogisk«, siger Tom Behnke.

Ligestillingsordfører Kirsten Brosbøl (S) er enig i, at mere oplysning er med til at ændre folks holdninger: »Jo mere viden folk får om prostitution, jo flere vil tage afstand fra det«, siger hun.

Kirsten Brosbøl understreger desuden, hvor vigtigt det er, at politiet for alvor begynder at håndhæve den lovgivning, der allerede eksisterer. I den forbindelse hilser hun det velkommen, at politiet i en ny handlingsplan har bebudet en øget indsats, blandt andet i forhold til trafficking.

Kirsten Brosbøl efterlyser en tilbundsgående undersøgelse af effekten af de mange forskellige former for lovgivning rundt omkring i Europa:

»For eksempel er der en løbende diskussion af, hvordan det svenske forbud mod at købe sex egentlig virker. Nogle siger, at forbuddet har begrænset prostitutionen i Sverige. Men en norsk rapport problematiserer de svenske resultater. Så vi har behov for at finde ud af, hvad der er myter, og hvad der er fakta«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce