Mere støj. Naboerne til byggeriet i Stampesgade ved Hovedbanegården får meget mere støj. Uanset om Metroselskabet gør brug af de lovløse tilstande eller ej. Foto: Marius Nyheim
Foto: Marius Nyheim

Mere støj. Naboerne til byggeriet i Stampesgade ved Hovedbanegården får meget mere støj. Uanset om Metroselskabet gør brug af de lovløse tilstande eller ej. Foto: Marius Nyheim

Danmark

Der hersker lovløshed på metrobyggepladser

Metroselskabet har i en periode lov til at støje ubegrænset i hele døgnet.

Danmark

Naboer til metrobyggeriet har i månedsvis klaget over støjniveauer langt over de tilladte 70 decibel, og at byggearbejdet foregår uden for det tilladte tidsrum.

Men nu har Københavns Kommune, der er tilsynsmyndighed, juridisk set givet metrobyggeriet grønt lys til at støje efter forgodtbefindende i hele døgnet i de kommende uger.

LÆS OGSÅ Så længe et nyt såkaldt påbud om, hvor meget og hvor længe byggeriet må støje, ikke er trådt i kraft, hersker der lovløse tilstande på metrobyggepladserne. Det anerkender Miljøstyrelsen: »Det kan du godt kalde det. Min umiddelbare vurdering er, at kommunen ikke har nogen grænser for støjen i perioden, indtil påbuddet træder i kraft«, siger specialkonsulent Jørgen Jakobsen.


Nyt regelgrundlag
Forklaringen på, at metrobyggepladserne i Københavns Kommune nu er lovløse med hensyn til støj, er teknisk.

Metrobyggeriet har indtil for nylig skullet rette sig efter en kommunal forskrift, der sagde, at støjende bygge- og anlægsarbejde over 70 decibel ikke må foregå efter klokken 18 på hverdage. Det er de regler, som Metroselskabet systematisk har overtrådt, og som Politiken har afsløret.Men 11. oktober ændrede Borgerrepræsentationen regelgrundlaget. Fremover er det miljøbeskyttelseslovens såkaldte påbudsbestemmelser, der gælder i København for store anlægsbyggerier som Metro Cityringen.

Dermed får kommunen mulighed for at udstikke forskellige regler til de forskellige arbejdspladser.

SE OGSÅ

Men påbuddene træder ikke i kraft, før høringsfasen er afsluttet 1. november og indsigelser fra Metroselskabet og beboere er behandlet. Først derefter kan Københavns Kommunes Center for Miljø tage endelig stilling til påbuddets rammer.

Ekspert: Metrobyggepladserne er lovløst land
Også professor i miljø- og forvaltningsret Peter Pagh siger, at metrobyggepladserne dermed nu er lovløst land.

»Indtil der er meddelt et påbud af kommunen, må Metroselskabet gøre, som det vil. Når forskriften ikke gælder længere, er der ingen krav, og Metroselskabet overtræder ingenting«, siger Peter Pagh fra Københavns Universitet.

Politiken.dk besøgte en af de mest støjramte lejligheder nær metrobyggeriet ved Hovedbanegården.

Veronica Juhl og hendes familie udsættes for op til 65 decibel inde i deres lejlighed. Kommunens tilladte støjgrænse er på 55 decibel.

Af: Lasse Rahbek Petersen

lrp@pol.dk

Kilde: Politiken.tvPolitiken har fortalt, hvordan Metroselskabet de seneste måneder systematisk har overskredet 70 decibel-grænsen på seks byggepladser. Københavns Kommune har ved byggeriet i Stampesgade målt støj op til 93 decibel.

Københavns Kommunes påbud, der altså endnu kun eksisterer i udkastform, lægger op til at tillade en støjgrænse på 70 decibel målt ved husmuren mellem klokken 7 og 19 på hverdage. Og på de byggepladser, hvor sekantpæleboringer foregår, tillades støjniveauer op til 85 decibel fra 7 til 20 på hverdage, så længe der bores.

»70 decibel er klart generende, og der er en tradition i Danmark for, at kommunerne sætter 70 decibel som grænsen for støj fra byggepladser. Jeg har ingen anden kommentar til de 85 decibel, end at det er den grænse, hvor man skal bære høreværn inde på selve byggepladsen«, siger Jørgen Jakobsen.

LÆS MERE

Metroselskabet vil ikke svare direkte på, hvordan det forholder sig til, at der nu kan støjes løs uden repressalier:

»Miljømyndigheden er nu ved at gennemføre en høring. Det vil være utidigt, at vi som bygherre via Politiken blander os i, hvordan miljømyndigheden forvalter sit ansvar i høringsfasen«, lyder det i et skriftligt svar fra miljø- og myndighedschef Margot Brabrand.

Forværring for beboerne

I Københavns teknik- og miljøforvaltning erkender udviklingsdirektør Jens Elmelund, at man lige nu befinder sig i, hvad han kalder »en interimsperiode«. »Men det, vi lægger til grund for at regulere metroarbejdet i denne periode, er vilkårene i det påbud, vi har varslet. Det er nogle arbejdstider og nogle støjgrænser op til 85 decibel, og indtil høringsperioden er overstået, vil vi føre et dagligt og intensivt tilsyn«, siger han.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

LÆS OGSÅ Men hvis metroen siger, der ikke gælder nogen regler i øjeblikket, hvad vil I så gøre?»Vi er af den opfattelse, at vi har et grundlag for også at give et såkaldt strakspåbud, hvis ikke de holder sig inden for de rammer, vi har varslet. Men vi har en forventning om, at Metroselskabet vil have fuldstændig forståelse for, at det vil være fornuftigt at holde sig inden for det«.

Set med beboerøjne er det en forværring af forholdene – uanset om lovløsheden hersker, eller om de nye rammer på 85 decibel til klokken 20 gælder:

»Det virker helt bizart og sjusket med sådan et hul i lovgivningen. Vores mistillid må siges at være udvidet fra entreprenøren og Metroselskabet til at omfatte kommunen. Det er vanvittigt at udvide arbejdstiden og skrue op for tempoet, når man burde sætte det ned«, siger Carsten Juhl, formand for Ejerforeningen Reventlowsgade 24/Stampesgade 1.

Han henviser til, at en pumpeslange med tonsvis af beton eksploderede på byggepladsen to gange i sidste uge.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden