Støjzonen.  Den mest larmende fase af byggeriet i Stampesgade er nu mere end fordoblet til over ni måneder i alt. Men naboerne skal ikke have erstatning, siger Metroselskabet.
Foto: Simon Fals (arkiv)

Støjzonen. Den mest larmende fase af byggeriet i Stampesgade er nu mere end fordoblet til over ni måneder i alt. Men naboerne skal ikke have erstatning, siger Metroselskabet.

Danmark

Metroselskab: Dobbelt så meget larm er lig med ingen erstatning

Metroselskabet afviser, at forværrede vilkår berettiger til erstatning.

Danmark

Hvis naboerne til metrobyggeriet ved Hovedbanegården troede, at støjen snart ville være forbi, fik de nedslående nyheder i går.

Det skete, da Ekspropriationskommissionen holdt fællesmøde med de 25 naboer, der har søgt om erstatning for byggegener, og de 8 tekniske og juridiske eksperter, som repræsenterede Metroselskabet.

Oprindelig var det mest belastende byggearbejde – de såkaldte sekantpæleboringer – anslået til at vare i 18 uger. Men i går oplyste Metroselskabet, at arbejdet er blevet forsinket på grund af uforudsete kvaler med den kalkholdige undergrund. Naboerne må nu finde sig i støj på op til de tilladte 85 decibel i 40 uger.

LÆS OGSÅ Kommissionen var troppet op for at vurdere, om naboerne i de i alt 90 berørte boliger har ret til erstatning. Det har de ikke, anførte Metroselskabets advokat, Hanne Mølbeck: »Det er fuldstændig rigtigt, at man regnede med, at det ville tage 18 uger. Nu regner man med, at det tager 40, og det er en markant udvidelse af sekantpælearbejdet. Men ikke desto mindre er det stadig Metroselskabets opfattelse, at det ligger inden for det, man skal tåle, når man bor i en by som København«.

Bryder nye støjregler
Byggeriet ved Marmorkirken er også forsinket. Det fremgår af et opslag til naboerne, at »forsinkelser i betonleveringer (...) har været skyld i flere forsinkelser på byggepladsen, hvor arbejdet har fortsat til efter klokken 18«.

I mandags fastsatte Københavns Kommune, at metrobyggeriet ikke må støje efter klokken 18 på hverdage. Men i opslaget skriver Metroselskabet, at »entreprenøren vil arbejde i cirka 20 minutter omkring kl. 21 de dage, der støbes«.

Det er en klokkeklar overskridelse af reglerne, understreger det kommunale tilsyn: »Oplysningen til naboerne svarer ikke til det, som vi har givet tilladelse til. Derfor har vi nu kontaktet Metroselskabet og bedt dem om at komme med en redegørelse i denne sag senest mandag morgen«, siger Jens Elmelund, udviklingsdirektør i Teknik og Miljø.

Ingen alvorlige forsinkelser
Metroselskabet erkender at have brudt de nye regler, kort efter at de blev vedtaget:

»Det er muligt, at der er blevet begået en fejl. Vi vil tage en dialog med kommunen og vores entreprenør«, siger miljø- og sikkerhedschef Margot Brabrand.

Hun afviser, at forsinkelserne på de to byggepladser er alvorlige: »Vi bliver ikke færdige med det støjende arbejde så hurtigt, som vi gerne ville. Men det får ikke betydning for den samlede tidsplan«.De fremmødte naboer til fællesmødet ved Hovedbanegården gav højlydt udtryk for skiftevis frustration, frygt og afmagt over de nye vilkår, sikkerheden og informationsniveauet.

En enkelt ville vide, hvad det juridiske grundlag er for, at Metroselskabet ikke mener, at den naboretlige tålegrænse er overskredet.

Praksis fastlagt af Højesteret
Metroselskabets advokat svarede, at man læner sig op ad den praksis, som er skabt af blandt andet Højesteret. Konkret refererede hun en højesteretsdom fra 1999, hvor en vej i Viborg nær banegården skulle udvides.

»Der slog man fast, at man skulle tåle enormt meget, på trods af at man permanent blev udsat for væsentlige støjgener. Og selv om det her (metrobyggeriet, red.) er en lang periode, så er det ikke permanent; på et tidspunkt er arbejdet slut«.Men den argumentation holder ikke. Sådan lyder det fra Christian Mogensen, der i ni år var formand for ankeinstansen Taksationskommissionen og behandlede klagesager i forbindelse med det første metrobyggeri.

Dels handlede Viborg-sagen om markant lavere støjniveauer – 60-65 decibel – dels lagde Højesteret vægt på, at området var støjbelastet i forvejen, hvilket Stampesgade ikke var, siger han:

Besøg fra kommissionen

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»Metrobyggeriet er usammenligneligt med andre typer byggeri, fordi det er så langvarigt og så ubegribelig støjende. Det allermest støjende arbejde udvides nu fra 18 til 40 uger, og der vil jo være generelt meget mere støj i flere år frem.

Naboerne giver udtryk for, at lejlighederne nærmest er ubeboelige, og der kan for mig at se ikke herske tvivl om, at den naboretlige tålegrænse er overskredet«, siger Christian Mogensen. Kommissionen var i går på besøg i flere lejligheder. Men naboer siger til Politiken, at gårsdagens støjniveau fra byggepladsen var påfaldende lavt i forhold til vanligt. Da kommissionen 12. juni var på besigtigelse ved Marmorkirken, klagede en nabo og dennes advokat over det samme: Byggeriet lå stille hen under besøget. Kommissionsformand Helle S. Andersen siger, at hun er bevidst om, at gårsdagens støjbillede ikke var fyldestgørende, og hun fastslår, at kommissionen vil inddrage indtryk fra tidligere besøg og de tilgængelige støjmålinger. Den endelige afgørelse kommer i starten af næste uge.Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce