Sapran Hassna og hendes søskende blev udsat for vold og overgreb i den plejefamilie, hvor de var anbragt. Plejefaren fik senere 5 års fængsel. Nu sagsøger de kommunen for manglende tilsyn. Kilde: politiken.tv / tilrettelæggelse Kirsten Nilsson & Nima Hajazadeh

Danmark

Slagelse Kommune sagsøges i sag om omsorgssvigt

To piger går nu rettens vej for at få erstatning af kommunen, som overså underretninger og undlod at føre tilsyn. Kommunen mener, at sagen er forældet, og afviser at indgå forlig.

Danmark

For første gang skal retten afgøre, om en kommune, som groft har svigtet anbragte børn, kan stilles til regnskab. Det sker i den nærmeste fremtid, når landsretten indkalder Slagelse Kommune i en sag om manglende tilsyn og om underretninger, som ikke blev taget alvorligt.

Sagen er anlagt af to oprindelig palæstinensiske søstre, som sammen med to andre søstre var anbragt i en plejefamilie i årene 1999 til 2005. Pigerne var fra 4 til 8 år, da de blev anbragt, efter at deres psykisk syge far havde dræbt deres mor.

Under opholdet hos plejefamilien blev pigerne udsat for vold og ydmygelser – og to af pigerne blev fra 6-11-års alderen groft misbrugt seksuelt. Plejefaren modtog i 2008 en byretsdom for vold og overgreb, som landsretten senere stadfæstede. Pigerne fik i den forbindelse en erstatning på henholdsvis 10.000, 30.000 og 70.000 kroner, som advokatens salær på 25.000 kroner skulle trækkes fra.

Mens pigerne var anbragt, kom der løbende underretninger om, at noget var galt, men Skælskør Kommune, som først havde sagen, og derefter Slagelse Kommune fulgte ikke op på dem. Tilsynet med familien var yderst sporadisk – den tilsynsførende talte kun én enkelt gang med børnene, og til sidst i anbringelsen kom det frem, at den tilsynsførendes rapporter udelukkende byggede på de statusrapporter, plejeforældrene skrev, og ikke på hendes egne observationer.

Jeg synes jo, at forvaltningen skulle have grebet ind

En af sagsøgerne, C, forklarer, hvorfor retssagen er vigtig for dem: »Den ville betyde, at kommunen anerkender det, de har gjort, og vedkender sig sit ansvar«, siger Sapran Hassna, som i dag er universitetsstuderende og nu udgiver en selvbiografi om sin og søstrenes barndom.

Hendes advokat, Mads Krøger Pramming, glæder sig over, at sagen bliver betragtet som principiel, så den begynder i landsretten: »Kommunen svigtede totalt. Vi kan dokumentere, at kommunen i over 1 år slet ikke førte tilsyn med plejefamilien, og det skal sammenholdes med, at det var en plejefamilie, som var uerfaren, og at der var tale om fire ekstraordinært sårbare børn, som lige havde været igennem, at deres far havde slået deres mor ihjel. Der var al mulig grund til at føre et tæt tilsyn«, siger advokaten.

Helt konkret handler sagen om, hvorvidt kommunen krænkede pigernes ret til beskyttelse mod umenneskelig og nedværdigende behandling, når den ikke greb ind. Da sagen er den første af sin art i Danmark, har advokat Mads Krøger Pramming måttet se til udlandet for at fastsætte kravet om erstatning, og det er endt på 300.000 kroner til hver.

Sagen har klare paralleller til den såkaldte Tønder-sag, hvor en ung kvinde, der som barn var blevet mishandlet af sin far, også lagde sag an mod kommunen, som havde undladt at reagere på en stribe underretninger. Men her valgte Tønder Kommune at indgå et forlig, inden sagen nåede retten. Det har Slagelse Kommune ikke ønsket, og af deres svarskrift på stævningen kan man læse, at kommunen mener, at sagen er forældet.

Kommunikationschef Svend-Erik Kristensen oplyser, at borgmester Stén Knuth (V) først vil kommentere, når retssagen er ovre. Borgmesteren ønsker ikke at »kommentere eller indgå i spekulationer omkring kommunens rolle i en sag, som ligger 15 år tilbage, i en tid, hvor han ikke var borgmester«.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Carl-Erik Hansen var socialdemokratisk socialudvalgsformand i den daværende Skælskør Kommune, mens pigerne var anbragt, og han anerkender, at de har brug for at få placeret et ansvar: »Det forstår jeg, også selv om det kan falde tilbage på mig. Og jeg ved godt, at man siger, at jeg havde det politiske ansvar, men jeg synes jo, at forvaltningen skulle have grebet ind. Det var fagpersoner, som skulle have set tegnene«, siger Carl-Erik Hansen.

Sagen kommer for retten som følge af, at Børns Vilkår i 2012 fik 8 millioner kroner fra satspuljen til at hjælpe ofre for kommunalt svigt med at søge erstatning. Direktør i organisationen Rasmus Kjeldahl mener ikke, at sagen er forældet, fordi det ofte er senere i livet, at børnene indser de svigt, de har været udsat for, og derfor kan søge erstatning. Han fremhæver derfor, at en retssag vil have principiel betydning.

»Med en retssag vil vi få stadfæstet nogle principper for, hvornår en kommune har erstatningspligt over for børn, som er i deres varetægt. Lige nu er vi helt uden retspraksis på området, og det er svært at vide, hvordan loven skal fortolkes«, siger Rasmus Kjeldahl.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce