Gæsteforelæser. Den britiske imam Haitham al-Haddad har flere gange været inviteret til Danmark af Det Islamiske Trossamfund og dets ungdomsorganisation. Senest i august sidste år. (arkivfoto)
Foto: Anthon Unger

Gæsteforelæser. Den britiske imam Haitham al-Haddad har flere gange været inviteret til Danmark af Det Islamiske Trossamfund og dets ungdomsorganisation. Senest i august sidste år. (arkivfoto)

Danmark

Det Islamiske Trossamfund forsvarer kontroversiel imam

Vi deler ikke »nødvendigvis« alle holdninger med de imamer, vi inviterer på besøg, lyder det fra trossamfundet.

Danmark

Den britiske imam Haitham al-Haddad er blevet fejlciteret.

Det mener Det Islamiske Trossamfund (DIT), der i et brev til Københavns Kommune forsvarer imamen, der er kendt for kontroversielle holdninger til blandt andet homoseksuelle, stening og ligestilling. Han har flere gange gæsteforelæst i Danmark.

Kommunen har afbrudt samarbejdet om integration med trossamfundet. Det skete blandt andet efter, at Haitham al-Haddad havde forelæst for trossamfundets ungdomsafdeling i august sidste år. Politikere i Københavns Borgerrepræsentation var rystede over, at Det Islamiske Trossamfund havde inviteret al-Haddad og andre kontroversielle imamer til Danmark. Og man efterlyste, at DIT tog afstand til deres holdninger.

Københavns Kommune spurgte i et brev til Det Islamiske Trossamfund i januar, om trossamfundet var enig i eller tog afstand fra holdninger hos en række udenlandske prædikanter, der har gæsteforelæst hos DIT. Det drejer sig ud over Haitham al-Haddad om Bilal Philips, Khalid Yassin og Abdur-Raheem Green. Ifølge brevet er der tale om holdninger til blandt andet dødsstraf, homoseksualitet, jøder, utroskab og vold mod kvinder.

Citater er taget ud af en sammenhæng

Det Islamiske Trossamfund skriver i sit svar dateret 29. januar, at »flere af de nævnte citater, der tillægges de forskellige gæsteforelæsere, er ikke udtryk for deres egne holdninger og ikke noget, der kan føres sandhedsbevis for«:

»Anvendelse af 2. eller tredje grads kilder er i denne sammenhæng ikke tilstrækkeligt til, at man kan tillægge en person diverse holdninger eller udtalelser. Stort set hele afsnittet om Dr. Haitham al-Haddad er således af denne karakter, da Dr. al-Haddad aldrig har holdt den nævnte prædiken (som kommunen nævner i sit brev, red.), hvilket der gennem vores advokat er vundet flere forligssager på i juridisk regi«.

LÆS ARTIKEL

Nogle citater er taget ud af en sammenhæng og kan ikke stå alene, anfører DIT.

Det er ikke nok blot »selektivt« at se et afsnit fra en Youtube-video, man er nødt til at se hele videoen og eventuelt andre videoer for at forstå imamerne. Et eksempel er, at det er »Dr. al-Haddads klare holdning, at det rent faktisk er en nødvendighed, at andre instanser inddrages, hvis der skulle finde hustruvold sted«. Det fremgår dog ikke, om der er tale om juridiske eller religiøse instanser.

Det Islamiske Trossamfund understreger, det kræver »en forståelse af situationen og en uddybning« at forstå citaterne fra imamerne. Det er nemlig en »fejlslutning at koble teologiske vinkler og kildemateriale sammen med, hvad der skal »praktiseres i det samfund, vi befinder os i«. Det gælder »adskillige af de holdninger, der tillægges flere af de øvrige gæsteforelæsere, hvad angår homoseksualitet, drab af disse, dødsstraf og demokrati«.

Kræver erstatning af blogger, radio og politikere

»Såfremt det for diskussionens skyld antages, at der eksisterer disse holdninger, da skal det tydeliggøres, at Det Islamiske Trossamfund ikke har holdninger, der manifester sig i, at det er tilladt at gå ud og dræbe homoseksuelle, at demokrati modstrider islam, at jøder er aber og svin, at de er islams evige fjender, at det er tilladt at mishandle sin hustru«.

Samtidig fremhæver DIT i brevet, at det ikke »nødvendigvis« deler »samtlige synspunkter« med de imamer, som trossamfundet inviterer til at gæsteforelæse hos sig, og derfor ikke bør tages til indtægt for gæsternes holdninger.

Det Islamiske Trossamfund er på det seneste blevet udsat for ny kritik, fordi DIT i alliance med imam Haitham al-Haddad har truet med at rejse injuriesager mod bloggeren Geeti Amiri, Radio24syv og tre københavnske politikere for at have kommet med usande påstande om al-Haddad.

LÆS ARTIKEL

Kravstillerne tilbyder et forlig, såfremt Geeti Amiri og de øvrige hver især indrykker undskyldninger i diverse medier, fjerner påstandene fra mediernes arkiver, lover aldrig at komme med påstandene igen samt betaler 10.000 kroner i erstatning plus omkostninger. De har alle afvist kravene. Derimod betalte Berlingske i efteråret erstatning på netop 10.000 kroner til Haitham al-Haddad for at have skrevet i avisen, at »han er kendt for at have hyldet Osama bin Laden efter dennes død«.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Det Islamiske Trossamfund afviser interview

Politiken har denne uge forsøgt at få et interview med en talsperson for Det Islamiske Trossamfund. Men trossamfundet ønsker ikke at lade sig interviewe.

DIT ønsker spørgsmål tilsendt på mail. Vi sendte torsdag eftermiddag en række spørgsmål vedrørende trossamfundets relation til Haitham al-Haddad. Vi vil blandt andet gerne vide, hvorfor DIT har inviteret ham til Danmark, og hvilke særlige kvalifikationer han har. Vi har i skrivende stund ikke modtaget noget svar.

Vi har i en anden mail fredag eftermiddag stillet Det Islamiske Trossamfund en række spørgsmål om dets holdning til homoseksualitet og utro kvinder. Den mail har vi heller endnu ikke modtaget svar på.

Tidligere i dag bragte DR en historie, hvor Det Islamiske Trossamfund i et skriftligt citat tog afstand fra stening.

LÆS ARTIKEL

Redaktionen anbefaler:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce