Foto: Thomas Borberg
Danmark

Ombudsmand: OK at Søren Pind holder omstridt Tibet-befaling hemmelig

Justitsminister Søren Pind (V) citerede selv fra muligt ulovlig politibefaling, som beordrede betjente til at skjule Tibetdemonstranter under Kinabesøg, men offentligheden må ikke se hele teksten. I orden, siger Folketingets Ombudsmand.

Danmark

Søren Pind har ret, siger Folketingets Ombudsmand.

Justitsministeren har lov til at hemmeligholde den skriftlige ordre om, at Kinas daværende præsident Hu Jintao skulle skånes for synet af demonstrationer for et frit Tibet, da han besøgte København i juni 2012.

Både Morgenavisen Jyllands-Posten og Politiken har søgt aktindsigt i den såkaldte operationsbefaling, som indeholder ordren til betjentene, men fik afslag fra Justitsministeriet.

Det skete med henvisning til, at hele den såkaldte Tibetsag skal kulegraves af en undersøgelseskommission, og at operationsbefalingen bliver et »centralt dokument« i kommissionens undersøgelse.

Begge medier har efterfølgende klaget over afslaget til Folketingets Ombudsmand, som nu har givet Justitsministeriet ret: Begrundelsen for at give afslag er helt efter bogen, skriver ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Pind citerede selv

Justitsministeriets hemmeligholdelse af operationsbefalingen blev særligt pikant, fordi Søren Pind selv valgte at citere udvalgte passager af befalingen i et brev til Folketingets retsudvalg, da afsløringen af operationsbefalingens eksistens fik Tibetsagen til at eksplodere i september og oktober i fjor.

Men han afviste de to mediers ønske om at se den sammenhæng, som de udvalgte citater indgik i.

Eksistensen af operationsbefalingen var sprængstof, fordi Københavns Politi, Rigspolitiet og Justitsministeriet gennem flere år i svar til Folketinget og københavnske politichefer i vidneudsagn i retssager havde bedyret, at der ikke var givet nogen ordre til at fjerne demonstranter fra den kinesiske præsidents synsfelt.

Mistanken om en central ordre opstod, fordi en række demonstranter, som blev støttet af videooptagelser blev forhindret i at demonstrere langs ruten, blev frataget tibetanske flag eller gemt bag rækker af store politibiler.

Politiet gav forkerte oplysninger

Afsløringen af oprerationsbefalingen dokumenterede, modsat hvad politiledelsen indtil da havde påstået, at det skete efter ordre fra oven.

I den del af befalingen, som Søren Pind valgte at citere, står blandt andet:

»Politiaktion 04-01 foretager patruljering/opklaring ved objekter og eskorteruter, og sikrer at evt. demonstranter ikke kan ses fra eskorten og objekter, ligesom de ej heller skal have mulighed for at bringe sig i en position som er synlig fra eskorteruten og objekter«.

En sådan ordre kan være i strid med den grundlovssikrede ytrings- og forsamlingsfrihed, som gælder i Danmark.

Direktøren fandt papiret

Befalingen, hvis eksistens Københavns Politi hidtil havde benægtet, blev angiveligt fundet af polidirektør Thorkild Fogde i forbindelse med at han samlede materiale sammen til at anmelde sagen til Den Uafhængige Politiklagemyndighed 28. september i fjor.

Det skete efter at en menig betjent anonymt over for Poltiiforbundets fagblad havde oplyst, at betjentene havde fået ordre om at gøre demonstranterne usynlige.

:

Rigspolitiet orienterede to dage senere Justitsministeriet om det afslørende dokument, hvorefter regeringen besluttede at nedsætte undersøgelseskommissionen.

Undersøger strafbare forhold

Den uafhængige Politiklagemyndighed skal blandt andet undersøge, om »personale i Københavns Politi eventuelt har begået strafbare forhold« - tjenestemisbrug eller tjenesteforsømmelse - ved at give »urigtige oplysninger« til Folketinget, eller i forbindelse med selve håndteringen af politiopgaverne i forbindelse med det kinesiske besøg.

:

Undersøgelseskommissionen, der har landsretsdommer Tuk Bagger som formand, skal ifølge sit kommisorium undersøge hele sagen, altså også andre eventuelt involverede end Københavns Politi.

Efter at undersøgelseskommissionen er nedsat, er det kommissionen som i første omgang skal afgøre, om medier og andre interesserede kan få aktindsigt i sagens dokumenter. Politiken har derfor sendt en ny ansøgning om at få adgang til den muligt ulovlige operationsbefaling.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce