INTEGRATION. Nu undersøgelse viser, at frivillige sprogcaféer hjælper flygtninge til at lære dansk og bidrager til integration. Social- og Indenrigsminister vil fremme frivillige initiativer, men ikke gøre noget yderligere for at understøtte og fremme frivillige sprogcaféer.
Foto: Jacob Ehrbahn (arkivfoto)

INTEGRATION. Nu undersøgelse viser, at frivillige sprogcaféer hjælper flygtninge til at lære dansk og bidrager til integration. Social- og Indenrigsminister vil fremme frivillige initiativer, men ikke gøre noget yderligere for at understøtte og fremme frivillige sprogcaféer.

Danmark

Minister hylder frivilliges indsats med flygtninge

Ifølge Social- og Indenrigsminister er frivillige initiativer en forudsætning for vellykket integration af flygtninge.

Danmark

Frivillige kræfter i lokalsamfundet kan tage en stor del af æren for, at flygtninge bliver medborgere i det danske samfund.

Sådan lyder reaktionen fra social- og indenrigsminister Karen Ellemann på en evaluering fra Røde Kors om, at sprogcaféer arrangeret af frivillige er godt for integrationen af flygtninge.

»Med den her undersøgelse får vi bevist sort på hvidt, at civilsamfundet har en kæmpestor betydning i forhold til hele integrationsindsatsen, fordi det er frivillige kræfter, der er med til at sikre flygtninges sprogudvikling, tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse. Det er godt for samfundet og godt for integrationen«, siger Karen Ellemann (V).

Minister vil styrke frivillige initiativer

Derfor ønsker social- og indenrigsministeren at undersøtte og fremme frivillige initiativer for flygtninge. Det skal ske gennem et løft af frivilligområdet, som i forbindelse med den seneste satspuljeaftale er blevet tildelt knap 40 mio. kroner for perioden 2016-2018. En del af de midler er gået til Røde Kors' initiativ Venner Viser Vej, hvor ambitionen er, at alle flygtninge skal have en dansk netværksperson fra lokalsamfundet.

Der er ikke yderligere tanker om udbredelse af sprogcaféer, for det er allerede godt etableret

»Vi skal sikre en stærk frivillig indsats på integrationsområdet, og det kræver også en lokal forankring. Noget af det, der rykker, er, at Røde Kors formår at sammentænke deres aktiviteter med andre aktører, så kommuner og frivillige går sammen og bidrager med hver deres styrkeforhold. Det er klart med til at forbedre en integrationsindsats«, siger Karen Ellemann.

Hun uddyber, at mødet mellem lokale og nytilkomne flygtninge er vigtigt.

»En dansk ven fra lokalsamfundet giver flygtninge adgang til at lære danske værdier og dansk kultur at kende. Når flygtninge har netværk og venner, oplever de, at de bliver mødt i øjenhøjde. Det giver dem mod på tilværelsen og på det danske samfund«, siger Karen Ellemann.

Intet konkret for styrkelse af sprogcaféer

Satspuljeaftalen blev vedtaget i oktober 2016. Heri nævnes der ikke noget specifikt om at fremme de frivillige sprogskoler, som ifølge den nye evaluering har vist sig at have en positiv indflydelse på flygtninges danskkundskaber.

Og social- og integrationsminister Karen Ellemann vil ikke gøre noget specifikt for at understøtte de frivillige sprogcaféer.

»Der er ikke yderligere tanker om udbredelse af sprogcaféer, for det er allerede godt etableret«, siger hun.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce