Pensioneret. Birte Brejner er blevet folkepensionist efter et liv på førtidspension og  mister nu et tillæg, som skal dække de merudgifter, hun har som handicappet. Men man bliver jo ikke rask af at blive gammel, så nu anlægger hun sag mod staten.
Foto: Ivan Riordan Boll/POLFOTO

Pensioneret. Birte Brejner er blevet folkepensionist efter et liv på førtidspension og mister nu et tillæg, som skal dække de merudgifter, hun har som handicappet. Men man bliver jo ikke rask af at blive gammel, så nu anlægger hun sag mod staten.

Danmark

Folkepensionist vil have Danmark i retten for diskrimination

Med en række organisationer bag sig vil 68-årig have Danmark dømt, fordi førtidspensionister med handikap mister hjælp til merudgifter, når de bliver folkepensionister.

Danmark

En folkepensionist fra Vestsjælland tager nu kampen op mod den danske stat. Og hun bakkes op af Muskelsvindfonden som sponsor, paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer samt en række andre organisationer for mennesker med handikap.

Birte Brejner på 68 år stævner Social- og Indenrigsministeriet for brud på Den Europæiske Menneskerettighedskonvention på grund af en sociallovgivning, som betyder, at handikappede førtidspensionister ved overgangen til folkepension mister retten til at få dækket deres ekstraudgifter i forbindelse med handikappet. For eksempel til handikapbil.

»Helt uforståeligt og urimeligt«, siger pensionisten fra landsbyen Hørve.

Hun har en muskelsvindssygdom, som siden hendes ungdom har nedsat hendes førlighed i alvorlig grad. Hun er derfor afhængig af at have en handikapbil og i tilknytning til den også en el-scooter, så hun kan rejse rundt til sine mange gøremål.

Politikernes lydhørhed hører op, når de bliver socialministre.

Som førtidspensionist fik hun på baggrund af regler i serviceloven økonomisk kompensation for de ekstraordinært høje transportomkostninger, men den ret falder væk ved folkepensionsalderen. Det koster hende omkring 3.000 kroner om måneden.

Muskelsvindfonden har foreløbig spyttet omkring 150.000 kroner i en indledende vurdering af mulighederne for at føre en sag, og konklusionen er, at sagen kan vindes. Så i denne uge er stævningen sendt afsted af Homann Advokater på vegne af Birte Brejner. Hendes forsikringsselskab vil via retshjælpsordningen betale sagsomkostninger.

Ministre mister lydhørhed

Udviklingschef Jørgen Lenger fra Muskelsvindfonden understreger, at alle førtidspensionister naturligvis må tåle nedgang i det grundlæggende forsørgelsesgrundlag ved overgang til folkepension – men handikappede oplever hele to nedgange, når de pludselig selv skal betale deres merudgifter.

»Og så skal man ikke glemme, at handikappede på grund af mange års dårligt helbred ikke haft samme mulighed som andre for at deltage i det almindelige arbejdsmarked, og dermed ikke haft mulighed for at spare op eller at få en arbejdsmarkedspension«, tilføjer Jørgen Lenger.

Muskelsvindfonden har i årevis gjort opmærksom på problemet, siden retten til at få dækket merudgifter blev indført ved en pensionsreform i 2003.

SE OGSÅ

»Mange politikere har lyttet venligt på vores kritik, men lydhørheden hører op, når de bliver socialministre«, kommer det syrligt fra Jørgen Lenger.

Dermed sigter han til Socialdemokraterne, der med deltagelse af partiets nuværende formand, Mette Frederiksen, i 2006 fremsatte beslutningsforslag om, at de, der allerede havde fået anerkendt deres behov for at få dækket handikapmerudgifter, skulle bevare den som folkepensionister. Som der stod i forslaget: »Det var på ingen måde hensigten med førtidspensionsreformen, at en gruppe folkepensionisters forhold skulle forringes«.

Forslaget blev dog stemt ned i Folketinget, og siden har den socialdemokratiske socialminister Karen Hækkerup i den forrige regering også afvist at ændre reglen. Nu henviser Mette Frederiksen til partiets handikapordfører, Orla Hav, som i en mail til Politiken lover at tage sagen op med beskæftigelsesministeren.

»Det er et stort problem, hvis folk kommer i klemme, og vi skal derfor have undersøgt nærmere, hvor stort problemet er og så må vi se på, om vi skal have lavet det om«, skriver Orla Hav.

Omkring 250 personer rammes hvert år af reglen, og blev den fjernet nu ville det i første omgang koste statskassen godt 20 millioner kroner, fremgår det af beregninger fra Danmarks Statistik. Men antallet, som mister retten til dækning, vil stige til over 600 om året i de kommende årtier i takt med, at en stigende andel af førtidspensionisterne bliver omfattet af 2003-reglerne. Maksimalt kan en ændring af reglerne koste 160 millioner kroner i år 2048.

PENSIONISTER

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Professor i socialret ved Københavns Universitet, Kirsten Ketscher, er glad for, at en retssag er på vej:

»Det er på tide. Man får det ikke bedre af at fylde 65 år. Det er aldersdiskrimination, at man ikke længere har ret til dækning til udgifter, som ingen andre har«.

Professoren har noteret sig politikernes argumenteret med, at vi alle skal gå ned i indtægt, når vi bliver gamle.

»Men det argument har ingen gang på jord, for kompensationsbehovet for den handikappede falder jo ikke bort«.

Så hvis det offentlige ikke længere dækker de ekstra omkostninger, Birte Brejner har til at komme rundt i sin bil, bliver hun reelt ikke ligebehandlet med andre folkepensionister, fastslår Kirsten Ketscher.

Advokat Bjørn Dilou Jacobsen skal sammen med sin kollega Cristina Poblador føre sagen, og han skønner, at sagen kan komme til at op til Højesteret, »og hvis vi ikke kan komme igennem ved de danske domstole, skal den videre til menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce