Samarbejde. Danske soldater har samarbejdet med vagter fra det private sikkerhedsfirma Blackwater, som ifølge Værnefælles Forsvarskommando havde 1.200 mand udstationeret i Irak i 2006.
Foto: GERVASIO SANCHEZ/AP

Samarbejde. Danske soldater har samarbejdet med vagter fra det private sikkerhedsfirma Blackwater, som ifølge Værnefælles Forsvarskommando havde 1.200 mand udstationeret i Irak i 2006.

Danmark

Forsvaret fastholder: Danske soldaters samarbejde med Blackwater var »uformelt«

Det var »nødvendigt«, at danske soldater i Irak samarbejdede med det private sikkerhedsfirma Blackwater, konkluderer forsvarschef.

Danmark

Jo, danske soldater i Irak har haft et samarbejde med det amerikanske og kontroversielle sikkerhedsfirma Blackwater.

Men det var »uformelt«.

Det fastholder forsvarschef Peter Bartram i et brev til forsvarsministeren, efter Værnfælles Forsvarskommando har afleveret en 15 sider lang redegørelse om forsvarets kontakt til Blackwater til Folketingets Forsvarsudvalg.

»Den udarbejde redegørelse fastslår, at der fortsat ikke er fundet oplysninger, der peger på, at der har været et formaliseret samarbejde mellem Forsvaret og Blackwater i Irak«, skriver Peter Bartram.

»Det er min opfattelse, at der ved den gennemførte undersøgelse er sket en bred afdækning af karakteren og udbredelsen af samarbejdet mellem Blackwater og udsendte danske personbeskyttelseshold i Irak«, tilføjer forsvarschefen.

Har ikke betalt penge

Forsvaret bygger sin redegørelse på en »omfattende intern informationsindhentning«, der har indbefattet »mere end 10 omfattende søgninger i Forsvarets elektroniske arkiver« samt 79 besvarelser fra soldater, som har været udsendt til Irak.

Ingen af oplysninger, som er kommet frem, peger på et såkaldt »formaliseret samarbejde« mellem de danske myndigheder og Blackwater. Der er »ikke fundet indikationer på, at der har været foretaget betalinger til Blackwater i forbindelse med Forsvarets indsats i Irak i perioden«. Og der har heller ikke været indgået nogen form for skriftlig eller mundtlig aftale med Blackwater om »gensidigt forpligtende aktioner«.

I stedet har der været tale om »et uformelt samarbejde omkring indsættelse af en hurtig reaktionsstyrke samt løbende kommunikation og koordination af sikkerhedssituationen i Bagdad«. Et samarbejde, der blev bygget på en »uformel forståelse i forhold til den hurtige reaktionsstyrke, hvor der kunne ydes gensidig støtte, såfremt der er et akut behov herfor«, lyder det fra forsvaret, der dog tilføjer:

»Der er fortsat ikke fundet oplysninger om konkrete episoder, hvor den uformelle aftale har fundet anvendelse«.

Dræbte 17 civile

De reelle omstændigheder omkring danske soldaters samarbejde med Blackwater er et varmt emne på Christiansborg.

Det private sikkerhedsfirma, som har bistået USA med sikkerhedsarbejde i udlandet, har været omstridt på grund af sine aktiviteter i Irak. Blandt andet er dets vagter blevet dømt for at have åbnet ild mod en menneskemængde på Nisour-pladsen i Bagdad tilbage i 2007, hvilket kostede 17 civile irakere livet.

Danske soldaters kontakt med Blackwater [...] er gennemført uden tanke eller bevidsthed om, at koordinationen og kommunikationen med et privat sikkerhedsfirma overhovedet kunne være problematisk

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Starttidspunktet for forsvarets kontakt til Blackwater er »sandsynligvis en ukendt dato medio 2004«, skriver Værnfælles Forsvarskommando i sin redegørelse. Heri forklarer en tidligere udsendt dansk soldat også, hvordan »udfordringen« med Blackwater var, at de »anså alle som potentielle fjender - herunder andre personbeskyttelsesbidrag«. Derfor var det nødvendigt at indgå i dialog med sikkerhedsfirmaet for at »minimere risikoen for gensidig beskydning i forbindelse med den operative indsættelse i Bagdad«.

PORTRÆT AF BLACKWATER

Det er fortsat i dag forsvarets vurdering, at der før skudepisoden i 2007 var en »generel positiv opfattelse af Blackwater og øvrige aktører, herunder særligt de aktører, der var kontraheret af øvrige allieredes officielle myndigheder«.

Forsvaret konkluderer:

»Danske soldaters kontakt med Blackwater og lignende aktører – blandt andet på grund af kontraheringsforholdet til det amerikanske udenrigsministerium – er gennemført uden tanke eller bevidsthed om, at koordinationen og kommunikationen med et privat sikkerhedsfirma overhovedet kunne være problematisk. Særligt i lyset af de opgaver, som disse firmaer var antaget til at udføre af det officielle USA«.

Skal kunne dokumentere bedre

Også Forsvarschef Peter Bartram understreger i sit brev til Forsvarsudvalget, at kontakten til Blackwater har været »nødvendig«, og at de danske soldater generelt har set samarbejdet som »et ukontroversielt tiltag, som ikke fordrede særlig registrering, involvering af eller godkendelse fra hjemlige danske myndigheders side«.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Dog vil han ikke udelukke, at der kan komme yderligere oplysninger frem om samarbejdet. Blandt andet på grund af de »erkendt begrænsede dokumenterede oplysninger«, skriver forsvarschefen, der også beklager, at der tidligere ikke er blevet »fremstillet et fuldt retvisende billede af de faktiske forhold«. Et faktum, også forsvarsminister Peter Christensen (V) har måttet beklage, efter det tidligere i år kom frem, at ministeren fejlagtigt havde informeret Folketinget om, at danske soldater kun en gang i 2007 havde indgået et uformelt samarbejde med Blackwater-vagter. Det skulle vise sig, at samarbejdet var langt mere omfattende. Og at det blev indledt tidligere.

I Værnfælles Forsvarskommandos redegørelse understreges det da også, at der i fremtiden er behov for, at udsendte soldater skal have bedre muligheder for at dokumentere deres aktiviteter elektronisk. På den måde vil der ikke blive opbygget »vanskeligt tilgængelige fysiske papirarkiver«, hvilket har været tilfældet i denne sag.

Forsvaret råder nemlig over et fysisk arkiv, der består af omkring »35 hyldemeter« af dokumenter, der omhandler danske soldaters indsats i Irak. I den omtalte undersøgelse er dokumenterne ikke blevet anvendt som kildemateriale.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce