Foto: Kragh Erik
Danmark

Lilli Gyldenkilde er død, 67 år

NEKROLOG Lilli Gyldenkilde, SF-politiker, er død i en alder af 67 år. I 1994 forlod hun Folketinget efter mange år som en slagkraftig politiker, som var respekteret overalt i salen for sit engagement og menneskelighed.

Danmark

Lilli Gyldenkilde er død, 67 år.

Døden fik endelig overtaget over et liv, som tidligt begyndte med svære sygdomme og væmmelige jammerdale, som Lilli Gyldenkilde kaldte det.

Men jammerdalene skulle man op af, og Lilli Gyldenkildes liv blev i sjælden grad et bevis på, at man kan det, man vil, selv når man er mest bange.

Den energiske pige med de strålende øjne blev født uden for ægteskab, og det var jo ikke så godt i 1936. Hun gik kun syv år i skole på Allégades Skole i Horsens, og allerede som 14-årig tog hun til København og fik hurtigt arbejde på en radio-tv-fabrik, som blev hendes første og afgørende møde med skadeligt arbejdsmiljø og nedslidning.

Prisen betalte hun selv - hun arbejdede med giftige opløsningsmidler såsom syrebade og blev tilkendt invalidepension i en alder af 27 år.

Da var der ikke så mange, som spåede, at Lilli Gyldenkilde skulle blive en af de mest folkekære politikere fra vor tid - først i en periode i 1960'erne EU-kritisk socialdemokrat, så folketingmedlem for SF fra 1977. Valget var en overraskelse - en ufaglært pige fra Horsens - og Lilli Gyldenkilde sneg sig langs murene på Christiansborg. Men hun blev siddende frem til 1994, da hun blev valgt til Europaparlamentet med 119.000 personlige stemmer.

I mellemtiden havde hun været medlem af SF's hovedbestyrelse, hun havde været medlem af præsidiet, hun havde siddet i Folketingets Markedsudvalg og været næstformand i Arbejdsmarkedsudvalget, hun havde været medlem af Nordisk Råd, hun havde skrevet erindringsbøger, og hun havde holdt i hundredvis af foredrag og i det hele taget foretaget sig alt det usædvanlige, som ingen nogensinde havde ventet af hende. Hun var blevet et fejlskud, der ramte plet.

Navngivet af grevinden
Navnet Gyldenkilde havde hun fra sin tredje mand, den afdøde Jørgen Gyldenkilde.

Hans tipoldefar var daglejer og arbejdede i marken, og han hed slet og ret Olsen, men en dag kom grevinden kørende forbi i sin charabanc og tilbød ham nyt arbejde på godset - samt et nyt og finere navn: Gyldenkilde!

Det passede fornemt til Lilli Gyldenkilde, og dengang kunne ingen jo forudse, at det ville volde vanskeligheder i Europaparlamentet, hvor det ifølge Lilli Gyldenkilde selv blev til 'Goulou-coudou'.

Men hvad de snakkede om, det blev derimod klart nok. Det hører til Lilli Gyldenkildes sværeste erindringer, at hun allerede to år senere, i 1996, måtte forlade parlamentet på grund af sygdom - til fordel for partikammeraten John Iversen - som så et halvt år senere konverterede til Socialdemokratiet. Ja, frem og tilbage var lige langt.

Selv om arbejdsmarkedsforhold tidligt blev Lilli Gyldenkildes speciale, kom hendes personlige skæbne til at danne baggrund for den væsentligste indsats i hendes politiske liv - en sej kamp for et bedre sundhedsvæsen. Hendes mand lå og døde for åben dør på Horsens Sygehus, og der var arrogante læger, som gik uden afskedshilsen, når de havde fortalt, at man led af en livstruende sygdom.

Engang var hun indlagt på patienternes dagligstue lige neden for fjernsynet, så hun kunne følge med i fodbold-EM i 1992, mens lægerne kunne følge med i hende.

Det var tidlig kræft, som holdt hende i løbende kontakt med hospitalsvæsenet, men hun var også en årvågen og uimponeret patient, som gang på gang overraskede lægevidenskaben med kræftsygdom, som skulle have slået hende ud, men som snarere gjorde hende stærkere.

Humor og sindsligevægt ville hun selv have givet som forklaring på overlevelsen, mens andre mente det modsatte: Noget meget ægte i sindet, en følelsesrigdom satte hende i stand til at reagere korrekt - og det ville i hendes øjne kun sige: menneskeligt.

Nyere tids populære politikere, som Pia Kjærsgaard, havde hun kun foragt tilovers for. For selv om Lilli Gyldenkilde fra først til sidst var en meget almindelig kvinde, var hun notabene langtfra vulgær. Hun havde et stort hjerte, som frygtede den nye tids kunstige omgangsform og selviskhed.

Ny energi
Efter at hun havde forladt det politiske liv, fik energien nye udtryksformer.

Hun begyndte at spille klaver - aldrig for sent! - og hun lærte sig at male. Hun kunne frit tude og rase og komme op igen af jammerdalen, også takket være den hjælp hun fik og med glæde og fordomsfrihed modtog fra så forskellige mennesker som SF's Margrete Auken og Fremskridtskvinden Kirsten Jacobsen, med hvem hun både havde et langvarigt venskab og en fælles tv-brevkasse.

De rejste sammen, og de delte mange ting, men de delte aldrig politisk overbevisning. Lilli Gyldenkilde var trofast rød.

I 1999 udgav hun erindringsbogen 'Tanker ved et køkkenbord', som på én gang var en vred og en opløftende venstrefløjsbog.

Med Lilli Gyldenkilde er en bestemt type politiker forsvundet, selv om det kan lyde forkert at kalde netop hende for en 'type'.

Det er det politiske naturtalent, som får slagkraft - ikke på baggrund af spindoktorer og omhyggeligt tilrettelagte kampagner med blå baggrund, og med glatte udtalelser, man ikke rigtig kan anvende til noget fornuftigt. Hver eneste tilkendegivelse fra Lilli Gyldenkilde havde derimod konkret baggrund, var født og erfaret af et liv, som havde gjort hende konkret frisindet - en egenskab, man ofte netop finder, hvor mennesker har hverdagskendskab til livet.

Hendes karriere afspejler også, hvor hurtigt den politiske tilstand har forandret sig efter årtusindeskiftet. Det er ikke sikkert, at 'Madame Lilli' ville have befundet sig stort bedre på Christiansborg i dag, end hun gjorde det den første dag i 1977.

Taktik var hende en plage, ærlighed var hende medfødt.

»Der er måske en mening med det. Vi skal alle visne på en eller anden måde. Der, hvor kræft er tragisk, det er der, hvor den rammer unge mennesker. Når man har levet sit liv, er det anderledes, for vi ved på forhånd, at vi ikke kan blive evigt på denne jord«, sagde hun.

Hun er et godt minde.

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce