Afvisning. Trykkefrihedsselskabet vil ikke udbetale Jihad Taha erstatning, siger medlem af selskabets bestyrelse Torben Mark Pedersen. (arkivfoto)
Foto: ANDERS BIRCH

Afvisning. Trykkefrihedsselskabet vil ikke udbetale Jihad Taha erstatning, siger medlem af selskabets bestyrelse Torben Mark Pedersen. (arkivfoto)

Danmark

Trykkefrihedsselskabet om Jihad Taha: »Medieliderlig, grådig og komisk«

Han kan glemme krav om 13.425 kroner og en undskyldning, siger selskabet.

Danmark

Trykkefrihedsselskabet afviser blankt kravet fra den 20-årige studerende Jihad Taha, der kræver 13.425 kroner som erstatning for, at han blev udelukket fra at deltage i selskabets debatmøde om ytringsfrihed på Christiansborg.

Sådan lyder det fra Trykkefrihedsselskabet, der ikke taler pænt om den unge universitetsstuderende. Det var medlem af bestyrelsen Torben Mark Pedersen, der afviste, at Jihad Taha kunne komme med til mødet, der blev arrangeret, efter at selskabets formand Lars Hedegaard blev forsøgt skudt.

»Vi afviser blankt hans krav. Det er komisk, at Jihad Taha nu forsøger at lave penge på sagen. Han udstiller sig selv som medieliderlig og grådig«, siger Torben Mark Pedersen.

Han kræver altså penge af Trykkefrihedsselskabet for at betale for hans medieliderlighed. Det kan han godt glemme

LÆS OGSÅ

Han afviste i februar i en mail til Jihad Taha, at han kunne deltage i mødet. Begrundelsen var sikkerhedshensyn, og Torben Mark Pedersen udddybede senere, at navnet Jihad fik alarmklokkerne til at ringe, da det var en person ved navn Jihad Jane, der angreb den svenske Muhammed-tegner Lars Vilks.

Desuden havde Jihad Taha på sin private facebookside under 'yndlingscitater' bragt et Che Guevara-citat, som Torben Mark Pedersen opfattede som »krigerisk«.

Jihad Taha føler sig krænket
Jihad Taha rejser krav om erstatning, fordi han føler sig krænket. På baggrund af råd fra jurister vurderer han, at han ikke har haft de samme rettigheder som andre deltagere i mødet, og at der således har foregået en ulovlig diskrimination på grund af hans etniske baggrund. Ligesom i sager, hvor personer med anden etnisk baggrund end dansk er blevet bortvist ved indgangen til diskoteker.

Men det afviser Torben Mark Pedersen blankt.

»Jihad Taha er ikke blevet udelukket på grund af sin etniske baggrund. Vi havde ved mødet flere deltagere med samme baggrund som ham. Vi har redegjort for, hvorfor vi afviste ham«, siger han.

Trykkefrihedsselskabet fik hård kritik for at udelukke Jihad Taha på grund af hans navn fra debatmødet, hvor Enhedslisten som eneste politiske parti ikke var inviteret til at tale. På mødet 21. februar viste Trykkefrihedsselskabets formand Lars Hedegaard sig for første gang, siden han blev forsøgt skudt ved sin bopæl 5. februar.

Han kan anlægge sag ved domstolene
Torben Mark Pedersen mener ikke, at Jihad Taha har en god sag, og beskeden fra Trykkefrihedsselskabet er klar: Jihad Taha får ikke en krone, men er velkommen til at anlægge en sag ved domstolene.

»Vi mener, det er en morsomhed. Der er ingen sag. Han er ikke blevet diskrimineret i straffelovens forstand. Der er ikke en jordisk chance for, at han ville kunne vinde en sag i retten. Eksperter har ganske vist udtalt, at han kunne vinde, hvis han blev udelukket på grund af sin etniske baggrund, men det var netop ikke begrundelsen«, siger han.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Kravet mod Trykkefrihedsselskabet er blevet fremsat i et brev fra Jihad Tahas advokat Tyge Trier. Det fremgår, at en del af kravet om 13.425 kroner dækker tabt arbejdsfortjeneste, fordi Jihad Taha på grund af episoden ikke var på arbejde den følgende dag. Det finder Torben Mark Pedersen »latterligt«.

»Han vil have penge, fordi han havde så travlt, at han ikke kunne komme på arbejde dagen efter afvisningen. Men det var jo kun, fordi han havde travlt med at være i alle medierne. Han kræver altså penge af Trykkefrihedsselskabet for at betale for hans medieliderlighed. Det kan han godt glemme«, siger han.

Hvis Trykkefrihedsselskabet havde besluttet at efterkomme mit krav om erstatning, så havde jeg givet pengene til Red Barnet Ungdom

Kræver også en »uforbeholden undskyldning«
Politiken.dk har læst brevet fra Jihad Tahas advokat til Trykkefrihedsselskabet. Udover kravet om 13.425 kroner vil den 20-årige studerende også have en »uforbeholden undskyldning« for, at Trykkefrihedsselskabet har krænket ham ved at udelukke ham fra at deltage, ligesom Trykkefrihedsselskabet skal anerkende at have forskelsbehandlet Jihad Taha.

Selskabet skal også anerkende, at Jihad Taha havde ret til at deltage i debatmødet på linje med andre tilmeldte, og at det var uberettiget at nægte ham adgang. Til gengæld vil Jihad Taha så fraskrive sig retten til at tage retlige skridt mod Trykkefrihedsselskabet.

»Der er intet at komme efter. Hvis han nu havde ringet til os privat, så kunne det sagtens være, vi havde sagt undskyld, fordi vi formentlig havde behandlet ham uretfærdigt og fint med det. Men når han sender et brev med alle mulige krav, så må han gå hele vejen til domstolene. Han får ikke en krone«, siger Torben Mark Pedersen og fortsætter:

»Jeg opfatter det som komisk, at han vil presse penge ud af situationen. Det udstiller ham mere, end vi blev udstillet, da vi udelukkede ham fra at deltage«.

Jihad Taha: Jeg vil kun have en halvtredser selv

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Politiken.dk har forelagt Torben Mark Pedersens udtalelser for Jihad Taha. Han ønsker ikke at gå ind i en længere polemik, men afviser, at han er grådig, medieliderlig, komisk og latterlig.

»Hvis Trykkefrihedsselskabet havde besluttet at efterkomme mit krav om erstatning, så havde jeg givet pengene til Red Barnet Ungdom. Bortset fra 50 kroner, som jeg betalte til Trykkefrihedsselskabet, da jeg tilmeldte mig deres arrangement. Dem ville jeg beholde selv, for de penge har jeg nemlig stadig ikke fået tilbage«, siger Jihad Taha.

Han vil nu - bistået af sin advokat - overveje, om han vil anlægge sag ved domstolene mod Trykkefrihedsselskabet.

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce