Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

Depression. Emil på 10 år har autisme og ADHD. Hans mor, Dorthe Bruun, lider af posttraumatisk stresssyndrom, men kalder Handicapcenter København for sin værste lidelse. Hun endte med at få en depression, og sammen med 57 andre familier har hun klaget til kommunen.
Foto: LARS JUST

Depression. Emil på 10 år har autisme og ADHD. Hans mor, Dorthe Bruun, lider af posttraumatisk stresssyndrom, men kalder Handicapcenter København for sin værste lidelse. Hun endte med at få en depression, og sammen med 57 andre familier har hun klaget til kommunen.

Danmark

Forældre til handikapbørn bliver syge

Fageksperter bekræfter, at det sociale system kan slide forældre til handikappede børn ned - og det går ud over børnene.

Danmark

Når forældre til børn med handikap kastes rundt mellem forskellige sagsbehandlere, der ikke møder dem med forståelse, kan det blive så voldsom en belastning, at de til sidst bukker under for stress.

Det bekræfter flere faglige eksperter med kendskab til de problemer, der plager Handicapcenter København, og som Politiken har beskrevet de seneste dage.

I et forsøg på at få bugt med voksende sagspukler og mange fejl har Handicapcentret indført den såkaldte Lean-model, hvor sagsbehandlingen splittes op mellem flere afdelinger og hver ydelse skal søges separat. Men ifølge en stor gruppe forældre sejler sagsbehandlingen fortsat med store konsekvenser for familierne.

»Jeg kan høre, at den model har gjort forældrenes sager endnu værre. Det er helt uoverskueligt og utrolig tidskrævende«, siger læge Anette Graungaard.

LÆS MERE

Hun har som praktiserende læge og forsker ved afdelingen for Almen Medicin på Københavns Universitet fulgt en række forældre gennem ni år, efter at de fik et barn med handikap.

Et af problemerne er, at forældrene bliver bedt om at dokumentere alt ned i de mindste detaljer, hver gang de søger om en ydelse. Ofte skal de dokumentere de samme ting igen og igen.

»Det er utrolig belastende, fordi det er så tidskrævende, og måske går den tid fra de fem timers søvn, man har om natten«, siger Anette Graungaard.

»Min forskning viser, at mange forældre er nødt til at vælge mellem nattesøvn eller formularer til kommunen«.

Forældre får stress
Lars Martin Nielsen, klinikchef på Københavns Psykiatriske Skadestue, bekræfter, at man her indimellem ser forældre til handikappede børn, der bliver indlagt med belastningssymptomer.

»Der er absolut ingen tvivl om, at forældre med børn – og i særdeleshed børn med autisme – er pressede ud over rampen nogle gange. Det viser sig ved stress og belastningsreaktioner«, siger han.

LÆS MERE

Hanne Veje er faglig leder og indehaver af den private virksomhed StøtteCompagniet, der leverer vejledning og støtte til familier med handikappede børn i kommuner over hele landet.

Hun betegner udviklingen i den måde, Handicapcenter København arbejder på, som meget anderledes end i andre kommuner. Hun ser ikke tegn på, at der efter fire års kritik, handleplaner, omstrukturering, taskforces og ekstra bevillinger er bedring på vej. Tværtimod.

»Jeg er meget bekymret for, hvordan det kører lige nu. De faglige ambitioner er blevet bekymrende lave. Og konsekvensen er, at handikappede børn bliver svigtet og deres udvikling ikke bliver støttet. Vi ser flere og flere ’hjemmeliggere’, dvs. børn der falder ud af skolesystemet og ikke kan noget mere«.

Fantastisk samarbejde er slut

Psykolog med ekspertise i børn med autisme Kirsten Callesen driver firmaet Psykologisk Ressource Center, som leverer ydelser til et antal familier gennem Handicapcenter København. Også hun er dybt bekymret. »Vi har tidligere haft et fantastisk samarbejde, dengang Handicapcenter København var delt op i fire lokalcentre. Men der er sket et kæmpe skift, efter at de fjernede de individuelle sagsbehandlere. Hver ting skal søges for sig, og hver gang skal forældrene forklare alting forfra. I stedet for socialrådgivere møder de ofte jurister«, siger hun. Ifølge Kirsten Callesen føler mange forældre sig mistænkeliggjort, når de skal argumentere over for sagsbehandlere, som ikke kender deres børns diagnoser og handikap. »Det er forældre, som gerne vil i dialog og finde nogle gode løsningsmuligheder. Dem, jeg kender til, er fornuftige mennesker, og jeg tror, at de, hvis de bliver inddraget, vil være meget forstående for, at kommunen ikke har råd til alt«, siger hun.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»Men når de får frataget de midler, der får deres liv til at hænge sammen, af sagsbehandlere, der knap nok har læst deres sag og ikke ved, hvem Magnus er, og hvad han har brug for, så vender de deres sorg til vrede mod systemet«. LÆS MERE

Forkerte løsninger kan i sidste ende blive dyre, hvis familien slides så meget ned, at den ikke kan passe barnet længere – for så kan det ende med psykiatriske indlæggelser og døgnanbringelser i stedet.

»Regningen bliver dobbelt så stor i det lange løb, både økonomisk og menneskeligt«, mener Hanne Veje.

»Forældrene bliver syge af stress, sygemeldte og fyrede – hvad vil det ikke have af udgifter for samfundet«, spørger Kirsten Callesen.

Ledelsen af Handicapcenter København har tidligere over for Politiken beklaget, at familierne har oplevet sagsbehandlingen som »systemteknisk« og lover som socialborgmester Mikkel Warming (EL) mere dialog fremover.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce