Statsrevisorerne holder pressemøde om Eurovision rapporten.
Fra venstre sidder Lars Barfoed (K), Peder Larsen (SF) og Lennart Andersen (S)
Foto: Thomas Emil Sørensen
Foto: Thomas Emil Sørensen

Statsrevisorerne holder pressemøde om Eurovision rapporten. Fra venstre sidder Lars Barfoed (K), Peder Larsen (SF) og Lennart Andersen (S) Foto: Thomas Emil Sørensen

Danmark

Statsrevisorer: Skats kontrol på momsområdet er helt utilstrækkelig

Skat udbetaler langt over 200 milliarder kroner om året i negativ moms til virksomheder. De ansatte mener, at kontrollen er for ringe, og nu giver statsrevisorerne dem ret.

Danmark

Skats kontrol af udbetaling af såkaldt negativ moms til virksomheder har været »helt utilstrækkelig«.

Det konkluderer statsrevisorerne på et pressemøde ifølge Ritzaus Bureau, efter at Rigsrevisionen har kulegravet området siden i foråret.

Derfor er der risiko for, at der er sket omfattende svindel. Det er ikke dokumenteret, at der rent faktisk er svindlet, men det kan heller ikke afvises, siger statsrevisorernes formand, Peder Larsen (SF) og tilføjer:

»Der har været for få medarbejdere, der har arbejdet med for mange sager og haft for lidt tid til det«.

Det er ikke småpenge, det drejer sig om. Skat udbetalte sidste år negativ moms på i alt 235 milliarder kroner. Det svarer til næsten 25 procent af statens samlede indtægter fra skatter og afgifter, fastslår statsrevisorerne i deres beretning.

Minister: Det kan og skal forbedres

Udbetalingerne er steget med omkring 68 procent fra 2009 til 2015.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) oplyser i en pressemeddelelse, at han tager Rigsrevisionens kritik meget alvorligt og er enig i, at indsatsen på en række områder kan og skal forbedres.

Han understreger imidlertid, at der ikke er noget »der tyder på en omfattende eller systematisk svindelsag på momsområdet«.

Sagen begyndte, da ansatte i Skat sidste år i september slog alarm over, at kontrollen med udbetalingerne af negativ moms var for dårlig. Medarbejderne mente, at en for lille andel af udbetalingerne blev kontrolleret.

På det tidspunkt sagde Skats indsatsdirektør Jim Sørensen til Politiken, at han var »tilfreds med kontrollen på momsområdet lige nu« og ikke havde planer om at øge kontrollen.

Ifølge direktøren drejede det sig også om, at Skat ikke skal »forstyrre erhvervslivet unødigt«, og Skat holder i øvrigt et vågent øje med udviklingen på momsområdet, fastslog Jim Sørensen dengang.

Skat modtager flere hundrede tusinde anmodninger om året om at få udbetalt negativ moms. Ikke mindst fra  virksomheder, som eksporterer og som derfor har ret til at få refunderet den danske moms på deres vareindkøb.

Kun 2 procent af sagerne udtages til kontrol, og den gennemføres ifølge medarbejderne i Skat ikke altid, fordi der ikke er folk nok til det.

En gennemgang, Politiken foretog sidste år, viste, at stort set alle anmodninger på 10.000 kroner og derunder bliver udbetalt automatisk og uden kontrol. Større udbetalinger screenes af en medarbejder i Skat.

Kontrol giver resultater

Dette billede bekræftes fuldt ud af statsrevisorerne. De »påtaler«, at Skat hvert år automatisk udbetaler over 150.000 angivelser af negativ moms uden kontrol. Og at medarbejderne har blot har tre minutter i gennemsnit til at vurdere, om de øvrige angivelser skal kontrolleres eller ej. Hvorefter kun en mindre del af de udvalgte sager faktisk bliver kontrolleret.

Statsrevisorerne mener også, at Skat burde have reageret på de senere års store stigning i udbetalingerne.

I de sager i 2014, hvor der blev foretaget regulær kontrol, blev der fundet snyd eller fejl i halvdelen af tilfældene. Kontrollen betød, at 1,5 milliarder kroner ikke blev udbetalt.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Sagen er fra flere sider blevet sammenlignet med den store skandale om Skats uberettigede refusion af mange milliarder i udbytteskat.

Første kritik kom i 2011

Dansk Told- og Skatteforbund havde også i 2013 forsøgt at slå alarm på baggrund af et forskningsprojekt fra CBS. Allerede i 2011 fik Skat kraftig kritik fra Rigsrevisionen for, at svindlere havde for let spil, når det gjaldt negativ moms.

Rigsrevisionen kaldte dengang Skats indsats »ikke tilfredsstillende«.

Skatteministeriets egen koncernrevision (SKR) har efter ønske fra skatteminister Karsten Lauritzen (V) også kigget på kontrollen med momsrefusion og konkluderede for et par uger siden, at der ikke er tegn på, at området er præget af systematisk svindel. Men SKR anbefaler, at kontrolindsatsen  bliver styrket på en række punkter.

Det fremgår i øvrigt af den nye rapport fra Rigsrevisionen, at Skat i 2013-16 behandlede flere tusinde positive momsangivelser forkert og derfor uretmæssigt udbetalt omkring 722 millioner kroner.

Redaktionen anbefaler:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden