Røde Kors driver en række asylcentre i Jylland, på Bornholm og på Sjælland. Et af dem er Center Annebergparken, som er et børnecenter, hvor der i øjeblikket bor lidt over 50 uledsagede asylansøgere under 18 år.
Arkivfoto: Mads Nissen

Røde Kors driver en række asylcentre i Jylland, på Bornholm og på Sjælland. Et af dem er Center Annebergparken, som er et børnecenter, hvor der i øjeblikket bor lidt over 50 uledsagede asylansøgere under 18 år.

Danmark

Røde Kors sendte medarbejder hjem efter sex-anklage fra mindreårig asylansøger

Ikke kun Langeland Kommune har haft sager om kvindelige medarbejdere på et asylcenter, der er blevet mistænkt for at have haft et seksuelt forhold til beboere på et børnecenter.

Danmark

Røde Kors har måttet sende en kvindelig medarbejder hjem, fordi hun var mistænkt for at have et seksuelt forhold til en mindreårig asylansøger på et af organisationens asylcentre.

Det viser en indberetning, som Røde Kors har sendt til Udlændingestyrelsen, og som Politiken har fået aktindsigt i.

Dermed er det ikke kun Langeland Kommune, der har oplevet, at kvindelige ansatte på et asylcenter er blevet mistænkt – her er to kvinder fra Børnecenter Tullebølle på Langeland sigtet for at have haft sex med beboere fra et af de såkaldte børnecentre.

Den kvindelige ansatte hos Røde Kors havde angiveligt et seksuelt forhold til en mindreårig asylansøger på Center Annebergparken, som er et af de 18 asylcentre, Røde Kors driver i Danmark.

Center Annebergparken er et asylcenter for uledsagede asylansøgere under 18 år, som ligger i Nykøbing Sjælland og har lidt over 50 beboere indkvarteret. I november fortalte en af asylansøgerne på børnecenteret, at han havde et »kæresteforhold« til en kvinde, som på det tidspunkt var ansat som vikar hos Røde Kors. Forholdet indbefattede blandt andet sex, hævdede han.

Er der hold i påstanden, er det ikke bare imod Røde Kors’ reglement. Det kan også være i strid med straffelovens paragraf 219, der siger, at det er ulovligt for ansatte på blandt andet børnehjem at have samkvem med beboerne – også selv om den forurettede eventuelt har været den aktive part eller er over den seksuelle lavalder. Strafferammen lyder på op til fire års fængsel.

I indberetningerne til Udlændingestyrelsen fremgår det, at Røde Kors relativt hurtigt valgte at anmelde sagen til politiet, og i samme ombæring sendte organisationen den pågældende medarbejder hjem på ubestemt tid. Også selv om ingen på daværende tidspunkt var – eller siden er blevet – sigtet i sagen. Som Udlændingestyrelsens vicedirektør bemærkede i en mail til styrelsens afdelingschef 22. november, få dage efter at myndighederne var blevet underrettet om sagen fra Center Annebergparken:

»Røde Kors mener, at de nu har identificeret den pågældende medarbejder og indleder afskedigelsessag mod den pågældende. Dette begrundes i, at der, uanset hvad den politimæssige efterforskning måtte føre til, er begrundet mistanke om, at medarbejderen ikke har overholdt sin ansættelseskontrakt med Røde Kors, hvis hun har haft et seksuelt forhold til en mindreårig under sin ansættelse«.

Ledte til »begrundet mistanke«

Carsten Isaksen, centerchef i Røde Kors, bekræfter oplysningerne. Han siger dog, at den kvindelige medarbejder i november blev »suspenderet på ubestemt tid«, og at hun den efterfølgende måned selv valgte at sige op. Hun blev ikke fyret, fastholder han. Og på det tidspunkt havde Røde Kors drøftet sagen med »alle de ledere, der havde været involveret«.

»Det ledte os hen til en begrundet mistanke om, at der kunne være tale om en relation mellem asylansøgeren og den ansatte. Vi havde bekymringer om, at der kunne være tale om en eller anden form for privat samkvem, blandt andet fordi der var en række detaljer i hans fortælling«, fortæller Carsten Isaksen.

I dag henlagt

Ansatte på Center Annebergparken karakteriserer asylansøgeren, som sagen drejer sig om, som »velreflekteret og velfungerende« i det daglige. Og »meget moden« og med et »højt abstraktionsniveau«.

Det fremgår i en underretning dateret 17. november 2016. Her bliver det også beskrevet, hvordan det angiveligt var et skænderi mellem asylansøgeren og den kvindelige vikar, som resulterede i, at han endte med at fortælle centrets øvrige personale om deres »kæresteforhold«.

Den dengang 17-årige asylansøger kom oprevet hjem til centret og kunne berette, at han var »blevet smidt ud« af kvinden, og at hun også havde slået ham, hvilket han påstod var årsagen til de »overfladiske sår«, han havde på maven og bag øret.

I dagene derefter forsøgte personalet at få kontakt til ham for at tale om en eventuel politianmeldelse. Dog var asylansøgeren på det tidspunkt forsvundet fra Center Annebergparken. En såkaldt forældrerepræsentant, der er udpeget af Statsforvaltningen, kunne dog, efter at have talt med ham berette, at »han og hans kæreste er gode venner igen«.

Vi havde bekymringer om, at der kunne være tale om en eller anden form for privat samkvem, blandt andet fordi der var en række detaljer i hans fortælling

»Han ønsker ikke yderligere opmærksomhed omkring episoden«, bemærkede repræsentanten. 18. november havde Røde Kors dog alligevel både valgt at indgive en anmeldelse til politiet, indberette sagen til Udlændingestyrelsen og underrette Odsherred Kommune, fremgår det af et dokument fra Udlændingestyrelsen. Forinden var der kun gået »meget få dage«, siger centerchefen Carsten Isaksen i dag.

Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter at have modtaget en anmeldelse om »et muligt strafbart forhold mellem en DRK-ansat (en ansat i Røde Kors, red.) og en asylansøger« i midten af november 2016. Politiet oplyser dog, at anmeldelsen siden er blevet henlagt, fordi politiet ikke kunne få »belyst/bekræftet anmeldelsen yderligere«.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Skærpet opmærksomhed

Det er også status hos Røde Kors.

Sagen er blevet lukket. Og kvinden er ikke sidenhen blevet ansat hos Røde Kors igen, oplyser Carsten Isaksen, der også kan fortælle, at kvinden arbejdede for Røde Kors omkring 4-8 timer om ugen. Røde Kors formåede ifølge centerchefen aldrig at »finde ting, der bekræftede vores bekymring endeligt«.

Når medarbejdere bliver ansat af Røde Kors, skriver de under på at være indforståede med, at »personlige relationer mellem en ansat og en asylsøger vil kunne påvirke både sikkerheden og neutraliteten i arbejdet på centret«.

»På grund af asylsøgernes særlige afhængighedsforhold til de ansatte må der ikke indgås ikketjenstligt personligt privat samkvem, herunder seksuelt samkvem med asylsøgere. Dette gælder både i og uden for arbejdstiden«, lyder det i kontrakterne under punktet ’regler om samkvem’.

Sagen har ikke fået organisationen til at ændre praksis eller skærpe sine retningslinjer yderligere. »De er i forvejen skarpe«, mener Carsten Isaksen.

»Men det er klart, at vi har fået en skærpet opmærksomhed på grund af sagen her og de sager, der også har været oppe i medierne fra Langeland Kommune. Selvfølgelig er vi opmærksomme på, hvis en mistanke skulle opstå igen. Det mener jeg nu også, at sagen her har vist, at vi er«.

Udlændingestyrelsen roser Røde Kors

De angivelige seksuelle overgreb fra ansatte på Børnecenter Tullebølle var medvirkende til, at Langeland Kommune i sidste måned mistede retten til at drive asylcentre. Udlændingestyrelsen valgte at fyre Langeland Kommune som asyloperatør. Blandt andet fordi kommunen ikke indberettede sagerne til styrelsen.

I en mail til Politiken skriver Kristina Rosado, souschef i Udlændingestyrelsen, at man »uden at tage stilling til den konkrete sag« finder det »helt uacceptabelt«, hvis ansatte har et seksuelt forhold til beboere ude på asylcentrene.

Vi ser med stor alvor på alle ulovlige krænkelser på asylcentrene

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»Og vi ser med stor alvor på alle ulovlige krænkelser på asylcentrene«, tilføjer chefen.

Udlændingestyrelsen har »generelt tillid til, at opgaven er i gode hænder hos vore operatører«, skriver Kristina Rosado. I sagen fra Røde Kors mener hun ikke, at der har været en finger at sætte på organisationens måde at reagere på.

»Vi vurderer, at Røde Kors har håndteret sagen hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med retningslinjerne, og vi har ikke fundet anledning til at foretage os yderligere i sagen«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce