Muhammad Hadire er en af de flygtninge, der har været i praktik ved en dansk virksomhed. I marts bragte Politiken historien om, at han var flygtet fra Syrien i foråret 2015, nåede til et asylcenter i Rødovre i september og ikke var der i mere end to døgn, før han fik en praktikplads ved et malerfirma. Efter en måned blev han fastansat. Læs hele hans historie her: http://politiken.dk/oekonomi/article5614615.ece
Foto: THOMAS BORBERG

Muhammad Hadire er en af de flygtninge, der har været i praktik ved en dansk virksomhed. I marts bragte Politiken historien om, at han var flygtet fra Syrien i foråret 2015, nåede til et asylcenter i Rødovre i september og ikke var der i mere end to døgn, før han fik en praktikplads ved et malerfirma. Efter en måned blev han fastansat. Læs hele hans historie her: http://politiken.dk/oekonomi/article5614615.ece

Danmark

Rekordmange flygtninge er i alternative job

Markant flere flygtninge kommer i virksomhedspraktik eller løntilskudsjob, viser nye tal. Men om det hjælper dem i arbejde efterfølgende, er uvist.

Danmark

Flere og flere flygtninge får smagt på det danske arbejdsmarked gennem midlertidige job.

I oktober 2016 var mere end 7.000 flygtninge således i enten virksomhedspraktik eller løntilskudsjob, mens tallet året forinden lød på godt 4.000 personer.

Det viser et notat fra Kommunernes Landsforening (KL), som i dag indleder sit årlige seminar, Kommunaløkonomisk Forum. Udviklingen er meget positiv, lyder det fra KL.

»Det er jo en markant stigning. Det er et udtryk for, at man har prioriteret den her indsats i kommunerne, og at virksomhederne har åbnet dørene. Det er meget glædeligt«, siger Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune og næstformand i KL.

Øget fokus på integration via job

I perioden mellem oktober 2015 og oktober 2016 er den samlede andel af flygtninge og familiesammenførte, der er på integrationsprogram og vurderet job- eller aktivitetsparate, vokset fra omkring 17.000 personer til lidt over 19.500 personer.

Omregnet til procent svarer det til, at der i 2015 var knap 24 procent i løntilskudsjob eller i praktik ved en virksomhed, mens det nu er 37 procent.

Stigningen skyldes blandt andet regeringens og kommunernes øgede fokus på at få flygtninge ud på arbejdsmarkedet, vurderer professor i statskundskab ved Aalborg Universitet Thomas Bredgaard.

»Det er i høj grad effekten af den omlægning, man lavede af den beskæftigelsesrettede integrationsindsats, der slår igennem nu. Og så tror jeg, at mange virksomheder har indset, at de skal bidrage til at løse flygtningekrisen«, siger Thomas Bredgaard, der i godt 20 år har forsket i arbejdsmarkedspolitik og effekterne af aktiveringsindsatser.

Blandt andet blev det med sidste års trepartsaftale mere attraktivt for virksomheder at oprette praktikpladser, hvilket ifølge regeringen er et af midlerne til at få både danskere og flygtninge i ordinært arbejde efterfølgende.

Virker det så?

Om virksomhedspraktik og løntilskudsjob reelt har en effekt i forhold til at få flygtninge i arbejde, er dog uvist, da der endnu ikke er foretaget analyser af det, forklarer Thomas Bredgaard.

»For at kunne måle sådan noget, skal der jo gå en rum tid. Men vi har en formodning om, at det vil være et virksomt redskab, for det har vi dokumentation for, at det har været blandt ledige danskere og andre indvandrere«, siger han.

Venstres integrationsordfører, Marcus Knuth, forventer også, at de virksomhedsrettede tilbud efterfølgende vil føre til mere permanent ansættelse af de pågældende flygtninge. Ifølge ham er udviklingen »meget glædelig«.

»Vi vil selvfølgelig gerne have tallet højere op, men en så kraftig vækst er ret imponerende«, siger Marcus Knuth.

Også Socialdemokratiets integrationsordfører, Dan Jørgensen, er positiv:

»Det er ekstremt godt, at det går i den rigtige retning, for netop det her med at få flygtninge ud på arbejdspladser gør, at de får netværk og dermed bedre lærer dansk. Men vi skal blive ved med at presse på for, at kommunerne finder de her beskæftigelsesmuligheder«, siger Dan Jørgensen.

Praktikmølle skal undgås

Enhedslisten er ligeledes positiv, men partiet advarer mod, at det udvikler sig til en »praktikmølle«.

»Det er godt, at flygtninge og familiesammenførte kommer ud og får en fornemmelse af og bliver introduceret til det danske arbejdsmarked. Men det skal nødig udvikle sig til en praktikmølle, hvor det ene praktikophold bare afløser det andet«, siger integrationsordfører Johanne Schmidt-Nielsen (EL).

Dansk Folkeparti er mindre begejstret for tallets størrelse.

»Regeringen har brugt så utrolig mange kræfter på at gøre det økonomisk attraktivt for virksomheder at ansætte flygtninge, så jeg synes, at det er tankevækkende, at tallet ikke er højere. Det er ikke særlig prangende«, siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF).

»Regeringen burde fokusere massivt på at få flygtninge hjemsendt i stedet for at fokusere massivt på at få dem i arbejde«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce