Tvillingerne Lasse og Jannik fra Amager Jets skovler mad ind mellem to kampe i går. Deres mor, Anne Vollertzen, bruger mange timer på sine børns ishockeyfeber. Når børn dyrker sport og er sammen med deres forældre, holder de sig fra kriminalitet, mener hun.
Foto: Finn Frandsen

Tvillingerne Lasse og Jannik fra Amager Jets skovler mad ind mellem to kampe i går. Deres mor, Anne Vollertzen, bruger mange timer på sine børns ishockeyfeber. Når børn dyrker sport og er sammen med deres forældre, holder de sig fra kriminalitet, mener hun.

Danmark

Kriminaliteten falder støt blandt unge

Ungdomslivet er flyttet væk fra gaden, og det giver mindre kriminalitet. Desuden har unge fået det bedre med deres forældre.

Danmark

Johnny, Adam og Mustafa har i stort omfang trukket sig fra gaden, storcentre, bajere, slagsmål og stjålne knallerter og er i stedet blevet hjemme på værelset, hvor de har søgt ud i cyberspace. Det er en af de centrale årsager til et generelt fald i ungdomskriminaliteten, som i målinger fra 2005 og frem til i dag kun er gået én vej, nedad.

Det viser Ungdomsundersøgelsen for 2016, udført af professor i retssociologi og kriminologi Flemming Balvig, for Det Kriminalpræventive Råd. Undersøgelsen viser, at der er sket et markant fald i de 14-15 åriges kriminalitet inden for tyveri, vold, trusler om vold og hærværk.

Alene i kategorien ’meget alvorlig kriminalitet’, som også hører til den mest udgiftstunge for samfundet, kan nu registreres et fald, der svarer til 41 procent, fra den tilsvarende ungdomsundersøgelse i 2005. Markante fald i ungdomskriminalitet er gennem de seneste år blevet målt i store dele af den vestlige verden. Forskere har jagtet mulige forklaringer på fænomenet, men Flemming Balvigs ungdomsundersøgelse er den første i Danmark, som kigger hele vejen rundt om de enkelte individer og deres liv.

Den livsstilsændring, der ligger i flytningen af ungdomslivet fra gaden til cyberspace, er en af de stærkeste årsager, hvis man kigger globalt

Derfor kan 2016-undersøgelsen også give svar på, hvorfor kriminaliteten falder. Ofte har det været forklaret med bedre teknologiske kriminalpræventive løsninger og sikringer som eksempel ratlåse på biler og alarmsystemer. Men den afgørende faktor er faktisk cyberspace.

»Den livsstilsændring, der ligger i flytningen af ungdomslivet fra gaden til cyberspace, er en af de stærkeste årsager, hvis man kigger globalt. Det er en udvikling, man finder over hele den vestlige verden«, siger Flemming Balvig.

På baggrund af rapporten kan Det Kriminalpræventive Råd opgøre faldet i kategorierne ’mere alvorlig’ og ’meget alvorlig’ kriminalitet fra 14 procent af de 14-15-årige i 2005 til 7 procent i 2016. Kategorien ’mere alvorlig’ dækker over eksempelvis tyveri og internetsvindel, mens ’meget alvorlig’ kan være indbrud og vold.

Ifølge Rannvá Møller Thomsen, Det Kriminalpræventive Råd, er kriminaliteten på det lavest målte niveau nogensinde.

»Det markante fald er en vigtig pointe at komme ud med, så vi ikke går i panik over ungdommen«, siger hun.

Undersøgelsen bygger på et detaljeret spørgeskema, hvor 14-15-årige er spurgt om forbrug, familieliv, trivsel, forskellige former for adfærd samt kriminalitet lige fra uskyldigt rapseri til biltyverier, vold og hærværk. Gennem alle årene er det 14-15-årige fra Gladsaxe, Allerød og hele den nordjyske region, som er blevet spurgt. Svarprocenten er 90, og ifølge Det Kriminalpræventive Råd er netop det at spørge unge om erfaringer med kriminalitet en af de mest troværdige metoder til at afdække faktisk ungdomskriminalitet.

Undersøgelsen viser en lavere risikoadfærd gennem de seneste år, som blandt andet giver udslag i et markant mindre brug af rus- og nydelsesmidler.

Andelen af målgruppen, der drikker sig fulde mindst en gang om måneden, er faldet fra 30 til 18 procent. Tilsvarende er andelen, der har røget hash inden for det seneste år, faldet fra 13 til 6 procent.

Andelen af 14-15-årige, som mener, at de ’absolut’ ikke er med i en eller anden bande, er øget fra 84 til 93 procent siden 2005.

Hygge med familien

Ved at spørge ind til de 14-15-åriges liv kan undersøgelsen udpege en række faktorer, som kan forklare udviklingen.

De unge peger selv på en bedre inklusion i familien. Man hygger sig hjemme, skændes mindre. Men også medbestemmelse, bedre inklusion i skolen, mindre arbejdsløshed blandt forældrene og flere penge blandt børn og unge er blandt årsagerne. Stærkere normer mod at begå kriminalitet, unges højere grad af selvkontrol, fremtidsdiciplinering, men også det kontantløse samfund spiller en rolle. Kriminalitetsfaldet stemmer overens med officielle registreringer bekræfter Justitsministeriets Forskningskontor.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Adfærdsændringen genkendes hos SSP-medarbejdere:

»Unge spejler sig i hinandens adfærd. Før var det sådan, at man ikke kunne gå til fest uden at drikke. I dag er det gradvis blevet mere acceptabelt ikke at gøre det«, siger Martin Bannow fra Nordsjælland.

Hos Det Kriminalpræventive Råd mener Rannvá Møller Thomsen, at Ungdomsundersøgelsen bør lægge op til øget fokus på et bredt forebyggelsesarbejde.

»Vi skal tænke forebyggelse ind de i mange forskellige myndighedsopgaver, fordi det kan betale sig. I byrummenes muligheder, i familiernes trivsel og i de dokumenterede indsatser omkring unges selvkontrol«, siger hun.

Tilbage er stadig en hård, men aftagende kerne af 14-15-årige kriminelle, som man ikke kan måle nogen positiv udvikling hos. I løbet af en måneds tid vil regeringen komme med et ungeudspil på baggrund af en rapport fra Justitsministeriet om de mest kriminelle.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden

Annonce