Mødrehjælpen mener, at det bør præciseres i loven, at børn ikke må opleve vold.
Foto: Rune Pedersen

Mødrehjælpen mener, at det bør præciseres i loven, at børn ikke må opleve vold.

Danmark

Erfaringer: I Norge dømmes forældre for at lade børn overvære vold

Mødrehjælpen foreslår, at Danmark går samme vej som Norge.

Danmark

En mand udsatte sin kæreste for fysisk og psykisk mishandling. Kærestens datter, som var mellem 13 og 15 år, mens det stod på, var vidne til flere overfald på moren.

Sagen er fra Norge, og den nåede hele vejen til Højesteret, som i 2010 skulle tage stilling til om den norske straffelov beskytter et barn, som på den måde har været vidne til mishandling af sin mor.

Datteren havde alvorlige følger af at have være vidne til stedfarens fysiske og psykiske vold mod moren. Pigen var depressiv, havde søvn- og koncentrationsproblemer, havde haft selvskadende adfærd og selvmordstanker.

Højesteret endte med enstemmigt at dømme stedfaren. Barnet havde ret til beskyttelse, for det at lade et barn overvære vold er at krænke barnet, som var i et afhængighedsforhold til stedfaren. I dommen lagdes både vægt på, hvor grov volden havde været, hvor længe den havde stået på og på barnets alder.

Faren blev dømt til at betale godtgørelse, ’oppreisning’, 90.000 kroner til barnet og 70.000 kroner til moren.

Dommen er speciel, fordi datteren fik større erstatning end moren, selv om det var moren, som var direkte udsat for volden. Det blev begrundet med barnets sårbarhed«.

Den principielle dom fra Norge er interessant, fordi Mødrehjælpen på baggrund af en ny dansk SFI-rapport mener, at vi i Danmark bør kriminalisere det at lade børn opleve vold på samme måde, som i Norge. Mødrehjælpen mener, at det vil have stor signalværdi på linje med, at man forbød forældre at afstraffe deres børn, da man afskaffede revselsesretten.

Professor Kristin Skjørten fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Oslo forklarer, at højesteretsdommen var principiel.

»Dommen slog fast, at det at have være vidne til vold faldt ind under familievoldsparagraffen, og dommen er speciel, fordi datteren fik større erstatning end moren, selv om det var moren, som var direkte udsat for volden. Det blev begrundet med barnets sårbarhed«.

Kristin Skjørten forklarer, at der de senere år har været fokus på børns sårbarhed overfor psykisk vold i Norge, og den norske Børnelov siden er blevet revideret, sådan at det at være vidne til vold indgår i definitionen af overgreb mod børn. Mishandlingsbestemmelsen, som loven mod vold i nære relationer hedder, er netop blevet revideret i en stor rapport fra Politihøgskolen også her diskuteres, hvor omfattende bestemmelsen om psykisk vold skal fortolkes, når det gælder børn.

Danske børn er ikke nær så beskyttet

Ekspert i social- og strafferet Hanne Hartoft fra Aalborg Universitet forklarer, at den juridiske beskyttelsen af børn, som oplever vold, er mere omfattende i Norge end i Danmark.

»Vi har ikke set domme, der som den norske dømmer for vold, fordi barnet overværer vold«.

Det skyldes, forklarer hun, at psykisk vold ikke er anerkendt som en del af de almindelige voldsbestemmelser i den danske straffelov. Skulle vi følge Norges eksempel skulle psykisk vold anerkendes. Hanne Hartoft er dog ikke sikker på, at mere straf ville hjælpe børnene.

»Den reelle beskyttelse for børn, ligger for mig at se i, om der er myndigheder som opdager, hvad der er galt og eventuelt tvangsfjerner barnet, eller sætter ind med støtte«.

Redaktionen anbefaler:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden