Det vil være et vigtigt signal at forbyde, at børn lever med vold i hjemmet, mener Mødrehjælpen.
Foto: Rune Pedersen

Det vil være et vigtigt signal at forbyde, at børn lever med vold i hjemmet, mener Mødrehjælpen.

Danmark

Det skal være ulovligt at lade børn være vidner til vold

Ny forskning kortlægger for første gang konsekvenserne for børn, som oplever vold i deres hjem. Mødrehjælpen sammenligner med afskaffelsen af revselsesretten og foreslår, at det skal være ulovligt, at børn lever med vold.

Danmark

Børn, som vokser op i en familie med vold, er voldsofre, også selv om de ikke selv bliver slået.

Det er hovedpointen i en ny rapport fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, som for første gang har undersøgt både de menneskelige og de samfundsmæssige omkostninger af, at børn oplever vold.

Rapporten viser, at godt hver 20. danske barn oplever vold derhjemme, før de fylder 8 år. Det svarer til, at der i gennemsnit sidder mindst et barn i enhver skoleklasse, som har oplevet vold. Og hvor antallet af voldshændelser generelt er faldende, viser rapporten, som følger syv årgange børn, frem til de fylder 15 år, at andelen af børn, som oplever vold i familien, er relativt stabilt.

Et forbud vil ikke få betydning fra den ene dag til den anden, men fremtidens børn vil være glade for den beslutning«.

Der er tale om registerbaseret forskning, og seniorforsker Stéphanie Vincent Lyk-Jensen forklarer, at det reelle omfang sandsynligvis er større, fordi der er store mørketal.

Dyrt og traumatiserende

Konsekvenserne er til at få øje på. Børnene trives dårligere i skolen, og de præsterer ringere fagligt. Desuden bliver børnene dobbelt så ofte som andre børn anbragt eller må have støtte fra kommunen, og børnene bliver halvanden gang så ofte diagnosticeret med posttraumatisk belastningsreaktion. Samfundsøkonomisk koster den sociale- og sundhedsmæssige hjælp til børnene 450 mio. kroner pr fødselsårgang, indtil barnet er 15 år.

»Resultaterne peger på, at indirekte vold er lige så skadeligt, som det selv at være udsat for vold, og derfor skal man som samfund være meget opmærksom på den her gruppe, for konsekvenserne er store«, siger Stéphanie Vincent Lyk-Jensen, som forklarer, at de seneste danske strategier og handlingsplaner om vold i familien fokuserer på partnervold og direkte vold mod børn, mens børn, der oplever vold ikke er nævnt som et selvstændigt indsatsområde.

Rapporten er bestilt af Mødrehjælpen og direktør Mads Roke Clausen mener på baggrund af rapporten, at pengene kunne bruges langt bedre.

Han peger på, at alt for meget hjælp er finansieret af satspuljer, og at hjælpen derfor er midlertidig og geografisk spredt. En Megafon-undersøgelse, Mødrehjælpen har fået lavet, viste desuden, at kun halvdelen af de børn, som bevidner vold i hjemmet, får hjælp til at bearbejde oplevelserne.

I stedet burde børnene have en lovfæstet ret til behandling. Mads Roke Clausen fremhæver Mødrehjælpens eget program, hvor børn fra familier med vold får et terapeutisk gruppeforløb ledet af en specialiseret pædagog og en psykolog. Børnene er skadet af at have vidnet vold, men også af manipulation og ydmygelser. Samtidig er de ramt af, at den voldsramte forældre selv ofte har det så dårligt, at de ikke formår at hjælpe deres børn.

»Vi kan se, hvor langt man kan nå med god behandling. I første omgang ved at de får frataget skylden for volden, for mange tænker, at det er deres skyld, at far bliver så gal, eller at de skulle have passet på med ikke at vælte det glas mælk. I gruppen erfarer de også, at andre børn har det som dem«.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

At opleve vold er også et overgreb

Mødrehjælpen mener desuden, at det bør præciseres i loven, at det er forbudt, at børn overværer vold i hjemmet. Det har man gjort i Norge, efter lignende forskning viste de store konsekvenser, det har for børn at være omgivet af vold. Mads Roke Clausen sammenligner det med, at man forbød fysisk afstraffelse i skolerne og afskaffede revselsesretten.

»Det er et vigtigt signal, og jeg ved, at nogen vil spørge, hvordan man kan kontrollere det, men over tid påvirker det vores normer og vores forståelse af, hvad der er ordentlig opførsel. Et forbud vil ikke få betydning fra den ene dag til den anden, men fremtidens børn vil være glade for den beslutning«.

I organisationen Dialog mod Vold, som tilbyder en integreret behandlingspakke til familier for både voldsudøver, voldsudsat og børnene, bakker direktør Susanne Magnusson op om, at det i loven præciseres, at det er psykisk vold, når børn lever med vold, og så understreger hun, at det at behandle børns oplevelser med vold kan være med til at stoppe voldsspiralen. Blandt de voldsudøvere, organisationen har haft i behandling, har 74 procent oplevet vold som børn.

»Børn, som oplever vold risikerer at få traumer, og de kan komme ud eksempelvis ved, at de selv bliver udadreagerenede og selv kommer til at slå. Desuden sker der i familier med vold en socialisering i vold, børnene lærer at vold er en måde at løse konflikter på, og trænes ikke i andre og mere hensigtsmæssige løsninger på konflikter«, forklarer Susanne Magnusson.

Minister: Ikke flere regler

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Fra politisk side er der med satspuljen sidste år afsat penge til bekæmpelse af vold i nære relationer frem til 2020. Pengene går blandt andet til sociale netværk af voldsudsatte og deres børn. Børne- og socialminister Mai Mercado (K) skriver via sin presseafdeling i en mail, at vi skal gøre »vores yderste for at hjælpe dem«, men hun mener ikke, at det er nødvendigt at præcisere det i lovgivningen.

»Vores lovgivning slår fast, at hvis et barn har behov for støtte, så har barnet ret til støtten – uanset hvad det behov skyldes. Og det synes jeg, er det rigtige fokus. For på den måde sikrer man, at det er barnets behov og barnets samlede situation, der bestemmer, hvilken støtte der gives – og ikke bare hvilke problemer mor eller far måtte have. Derfor mener jeg ikke, at det er en løsning at indføre flere regler«, skriver ministeren.

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden