Danmark

Femern-tunnel forsinkes af retssager i mindst 10 år

Vi kan tidligst køre under Femern Bælt i 2028. Først skal advokater slås i de tyske retssale. Det kan føre til yderligere forsinkelser.

Danmark

Der venter et årelangt juridisk slagsmål, inden maskinerne kan begynde at grave ud til den planlagte tunnel mellem Danmark og Tyskland.

Entreprenørarbejdet tager efter planen godt 8 år, og det danske statsselskab Femern A/S og EU har allerede brugt næsten 4 milliarder kroner på forberedelserne.

»Byggeriet kommer tidligst i gang i 2020«, konstaterer transportminister i Slesvig-Holsten Reinhardt Meyer i et svar til Politiken.

Femern A/S afleverede onsdag svar på 12.600 klager, der er rejst i høringsfasen på baggrund af den 14.000 sider lange ansøgning til de tyske delstatsmyndigheder i Kiel om at få tilladelse til at bygge en 18 kilometer lang sænketunnel mellem Rødby og Puttgarden. Svarene skal nu bane vej for den endelige godkendelse af projektet.

Den godkendelse kommer »tidligst i 2018«, oplyser transportministeriet i Kiel. Når tilladelsen er givet, vil det åbne for et årelangt juridisk slagsmål. Tilladelsen kan nemlig indbringes for Forbundsforvaltningsdomstolen i den sydtyske by Leipzig, og det, forventer alle parter, vil ske. Som led i sagen kan domstolen spørge både EU-kommissionen og EU-Domstolen om projektets nødvendighed og virkninger på miljøet.

»Der er allerede bebudet klager mod den kommende tilladelse«, siger Claus F. Baunkjær, adm. direktør i Femern A/S:

»Vi tager hele processen alvorligt og gør alt for, at selv de mindste detaljer er i orden«, betoner han.

Den tyske naturfredningsforening Nabu vil være blandt klagerne. Talsmand for organisationen Malte Siegert forventer, at retssagen vil tage 3-5 år fra det tidspunkt, hvor Femern A/S har fået tilladelse af myndighederne til at grave tunnelen.

Danmark og Tyskland indgik i 2008 en traktat om den faste forbindelse, der skulle åbne i 2018. Det stod dog hurtigt klart, at planen ikke holdt, og efter flere udskydelse er den officielle tidsplan nu at åbne tunnelen tidligst i 2028.

Sag om Elben tog 4 år

Men det storstilede anlægsprojekt vil efter alt at dømme trække yderligere i langdrag. En helt frisk dom fra Forbundsforvaltningsdomstolen om at uddybe sejlrenden i Elben viser ifølge tyske jurister, at dommerne sætter miljøhensyn højere end tidligere.

Bystyret i Hamburg fik sin tilladelse til at grave i Elben, men skal ændre projektet, så det blandt andet tager hensyn til en sjælden vandranunkel, som gror i Elben. De danske tunnelbyggere er foreløbig ikke bekymrede for de kommende retssager:

Vi vil være meget grundigt forberedt

»Vi følger alle afgørelser om infrastrukturprojekter fra Forbundsforvaltningsdomstolen nøje, og når den skriftlige dom foreligger, vil vi studere den nærmere. Projektet vedrørende uddybning af Elben til havnen i Hamburg er ikke sammenligneligt med Femerntunnel-projektet. Vi vil være meget grundigt forberedt på en kommende retssag«, siger Claus F. Baunkjær, som går ud fra, at byggeriet kan begynde i 2020.

Det danske mindretalsrepræsentant i regeringen i Kiel, justitsminister Anke Spoorendonk, advarer dog om, at der er stor forskel på beslutningsprocesser i Danmark og Tyskland. Hun henviser til, at både miljøorganisationer og miljøhensyn har fået en vigtigere stilling i tysk lovgivning:

»Projekter som Femern skal virkelig tage hensyn til flora og fauna – samt naturligvis mere klassiske følger som støj. Det er ikke nok bare at give projekterne en gang miljøfernis. Det fremgår klart af domspraksis. Vi må ikke begå én eneste fodfejl«, siger hun.

Den danske transportminister, Ole Birk Olesen (LA), er utålmodig, men ret sikker på, at tunnelen bliver bygget.

»Nu skal man som bekendt ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt, men i Tyskland er der kun meget få eksempler på, at anlægsprojekter ikke er blevet godkendt af domstolene i sidste ende. Og jeg har ikke kendskab til, at Femern Bælt-forbindelsen er stødt på udfordringer, der ikke kan håndteres«, skriver han i en mail.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce