Kontanthjælpsloftet er begyndt at virke, men det rammer også mange børn. Tegning: Roald Als

Kontanthjælpsloftet er begyndt at virke, men det rammer også mange børn. Tegning: Roald Als

Danmark

62.000 børn ramt af lavere kontanthjælp

Børnene betaler prisen for mål om at skaffe 700 flere i arbejde.

Danmark

De nye regler om lavere kontanthjælp berørte i fjerde kvartal sidste år - som var reformens første tre måneder - i alt 62.000 børn. Nogle af dem hele perioden. Andre i kortere tid.

De oplevede alle, at deres forældre havde færre penge at købe tøj og mad for på grund af de nye paragraffer.

Det fremgår af et svar fra Beskæftigelsesministeriet til Folketingets beskæftigelsesudvalg, som er et af de første snapshots af reformens konsekvenser.

I reformens første aktive måned, oktober sidste år, forlød det, at 43.500 børn dengang var omfattet af de nye regler om kontanthjælpsloft og den såkaldte 225 timers regel.  Det er altså ved årets udgang steget med 50 procent til 62.000 børn.

Analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Jonas Schytz Juul, synes, at tallet er »meget højt«.

»62.000 børn berøres af forældrenes lavere indkomst og risikerer at komme ud i fattigdom - det er en meget høj pris at betale for regeringens mål om at skaffe 700 flere i job med disse reformer«, siger Jonas Schytz Juul.

Han understreger, at tallene viser, hvor mange børnefamilier, der var berørt - men ikke hvor længe. Nogle var ramt i alle tre måneder, andre i kortere tid, påpeger analysechefen.

»Meningen med reformen er at presse flere i arbejde, men de 62.000 børn er jo uskyldige og kan ikke reagere med at komme i arbejde«.

Skræmmende

Arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen fra Enhedslisten, der har bedt ministeriet om tallene, finder det foreløbige tal på 62.000 berørte børn »skæmmende«.

»Når antallet af børn ramt af de nye kontanthjælps-regler stiger så meget på så kort tid, er der jo intet, der tyder på, at der er en jobeffekt. Det fører kun til, at især børnefamilier bliver fattigere, og at læsset kan vælte for nogle af dem, og at de for eksempel ikke får råd til medicin«, siger Finn Sørensen.

I svaret fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) spores der dog også glæde over, at antallet af personer på kontanthjælp nu er faldet med 5.200 fuldtidspersoner fra april til november 2016, og at der samlet set er sket et fald på 15.700 personer på offentlig forsørgelse i samme periode.

»Vi har med kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen styrket det økonomiske incitament til at vælge et aktivt arbejdsliv og har dermed skabt et rigtig godt grundlag for, at deres (børnenes, red.) forældre kan få fodfæste på arbejdsmarkedet«, skriver ministeren videre.

Men da de nye regler om kontanthjælploft og 225 timers regel først trådte i kraft 1. oktober kan de næppe have haft indvirkning på de forbedrede beskæftigelsestal frem til november, påpeger Jonas Schytz Juul fra Arbejderbevægelsen Erhvervsråd.

Meningen med reformen er at presse flere i arbejde, men de 62.000 børn er jo uskyldige og kan ikke reagere

Inden kontanthjælpsloftets ikrafttræden blev der profeteret om, at mange lejere formentlig ville blive sat ud af deres boliger, fordi de ikke havde råd længere. Den effekt er indtil videre udeblevet. Om det siger Jonas Schytz Juul:

»Det er for tidligt endnu at måle på det. Nogle mennesker på kontanthjælp har mulighed for at låne penge. Og man bliver jo heller ikke smidt ud fra dag 1, fordi man ikke kan betale huslejen. Men vi frygter at se en stigning i antallet af udsættelser i løbet af 2017«.

Beskæftigelsesministeriet har tidligere skønnet, at cirka 27.800 fuldtidspersoner ville blive berørt af kontanthjælpsloftet i de tre måneder i 2016, hvor loftet var i effekt.

Ministeriet har regnet ud, at med seks timers arbejde om ugen er en enlig kontanthjælpsmodtager over 30 år med et barn ude af kontanthjælpsloftet og har samtidig opfyldt kravet om 225 timers ordinær beskæftigelse på et år. Det giver samtidig en gevinst efter skat på 3.700 kr. om måneden.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce