I september sidste år ryddede christianitterne selv samtlige hashboder. Nu presser de igen pushermiljøet i Pusher Street.
Foto: Per Folkver

I september sidste år ryddede christianitterne selv samtlige hashboder. Nu presser de igen pushermiljøet i Pusher Street.

Danmark

Hashen er tilbage i Pusher Street - udvidet zoneforbud er politiets nye våben

Retssikkerhedsmæssigt er det betænkeligt og kan ende i stribevis af retssager, forudser Christiania-advokat Knud Foldschack.

Danmark

Den 21-årige tætbyggede pusher NP sætter sig tungt i stolen foran dommeren i dommervagten på Politigården i København. Nogen har tildelt ham et blåt øje, og han har skrammer i sin studsede nakke.

Dagen før er han under voldsom modstand blevet anholdt af politiet ved en hashbod i Pusher Street på Christiania, og ud over sigtelsen for salg og besiddelse af hash og narko, som dommeren skal tage stilling til, har politiet tildelt NP et zoneforbud.

Nu kan NP, som selv har adresse et andet sted på Amager, de næste tre måneder ikke opholde sig i en zone på 500 meter regnet fra bebyggelsen Stjerneskibet midt i pushergaden, hvor han blev anholdt. Et område, som i realiteten omfatter store dele af Christianshavn og voldanlægget bag Christiania.

Man har ikke taget højde for, at det er et redskab, som er meget indgribende

NP nåede lige akkurat at blive tildelt zoneforbud efter de gamle regler. Her kunne politiet give forbud til personer, som udviser en »særlig utryghedsskabende adfærd« ved for eksempel åbenlys hashhandel i et boligområde.

Fra 1. april er bestemmelserne udvidet som følge af regeringens nye bandepakke, og forbuddet kan nu også tildeles pushernes hjælpere eller vagter eller de såkaldte bandevagter i boligområder, selv om de ikke nødvendigvis skaber utryghed.

Effektivt våben

Ifølge bandepakken skal de alligevel kunne rammes, fordi de i deres rolle som »bagmændenes stikirenddrenge«, som det formuleres, kan »bidrage« til utrygheden.

Lederen af Københavns Politis indsats i Pusher Street, vicepolitiinspektør Dannie Rise, tror, at det udvidede zoneforbud bliver et effektivt våben i kampen mod hashsalg på Christiania.

»Efterhånden som vi anholder personer, og de bliver meddelt zoneforbud, vil det betyde, at mange af dem ikke kan komme i området. Det er den effekt, vi tror, vi kan opnå. At vi kan vise dem, at de ikke skal komme der, fordi de skaber utryghed«, siger han.

Det udvidede zoneforbud ligner til forveksling det allerede eksisterende. Tidligere har kriterierne været mere specifikke, således at politiet skulle gribe den pågældende person med hash i hånden eller en pose penge.

»Nu er det hele personkredsen omkring en hashbod. Vagten og hjælperen kan fremover også meddeles zoneforbud«, siger Dannie Rise.

Overtrædelse af zoneforbuddet medfører selv i førstegangstilfælde en uges ubetinget fængsel. Uanset om man er tidligere straffet eller ej.

Blandt pusherne på Christiania er de potentielle konsekvenser af forbuddet erkendt, siger en fra pushermiljøet. Han vil ikke have sit navn i avisen.

»Det er klart, at det skaber en ny situation. Det vil formentlig føre til en vis udskiftning blandt folk i gaden, og så kommer der nye til, som ikke kender Christiania«, siger han.

Ifølge politiets vejledning kan en person godt passere gennem det område, der er omfattet af forbuddet, forklarer Dannie Rise: »Så længe passagen ikke kan siges at have karakter af færden frem og tilbage eller egentligt ophold i området«.

Hvis personen bor eller arbejder inden for forbudszonen, vil den pågældende kunne bevæge sig frit til sin arbejdsplads og ud i sit lokalområde. I praksis vil det betyde, at man kan foretage almindelige dagligdags gøremål som indkøb og lægebesøg.

Der er i udvidelsen af zoneforbuddet ikke indbygget noget krav om, at der skal foreligge en sigtelse, for at forbuddet kan udstedes.

Den »særlig utryghedsskabende adfærd« behøver altså ikke nødvendigvis at være strafbar, men det kan være såkaldte bandevagter, der alene ved deres tilstedeværelse og adfærd optræder intimiderende over for beboere og forbipasserende, hvis de eksempelvis, som det tidligere er sket, bevæger sig rundt iført skudsikre veste og udspørger og kontrollerer andre personer, der færdes i området.

Typisk vil Københavns Politi, forklarer vicepolitiinspektør Dannie Rise, meddele forbud i forbindelse med indsatsen i Pusher Street, og hvor der foreligger en sigtelse.

»Men man kunne sagtens forestille sig, at vi ville bruge zoneforbuddet uden forudgående sigtelse mod for eksempel bandevagter«.

Man kan klage over forbuddet til Rigspolitiet, men det har ikke opsættende virkning. Herefter får man tilsendt et kort over forbudszonen via e-boks, e-mail eller almindelig post.

På Christiania lukkede beboerne ned for hashboder og hashsalg 2. september sidste år, efter at en betjent fra Task Force Pusher Street blev skudt i hovedet under en natlig anholdelsesaktion mod en medarbejder i en hashbod, en såkaldt hjælper.

Siden er hashsalget blusset op igen fra op mod 30 boder under farvestrålende parasoller og med olietønder som borde. Udbuddet er mindre end før 2. september, men kundegrundlaget er der, og i fredags, som var en varm dag, var der kø ved mange parasoller.

Det rammer retssikkerheden

Advokat Knud Foldschack, som sidder i bestyrelsen for Fonden Fristaden Christiania, som er den formelle ejere af området, tror også, at det udvidede zoneforbud kan blive effektivt.

»Ja, det tror jeg. I takt med at der kommer flere redskaber i værktøjskassen, så kan det virke«.

Kan det ligefrem dæmpe hashhandlen?

»Det tror jeg klart. Og hvis man til sidst laver en regel om, at det giver otte års fængsel at være i Pusher Street, så vil man formentlig opleve, at der ikke er nogen i gaden«, siger han.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Vi kan vise dem, at de ikke skal komme der, fordi de skaber utryghed

Advokaten har store retssikkerhedsmæssige betænkeligheder over for bandepakkens zoneforbud.

»Skadevirkningen i forhold til retssikkerheden er stor. Hvis folk har udstået deres straf, kan det blive en mærkelig tillægsstraf, at man kan risikere zoneforbud, hvis man befinder sig i nogle områder. Det er ikke proportionalt, i forhold til hvordan man opnår et mål. Man vil opnå at stresse hashmarkedet, men man vil også opleve en skadevirkning«.

Knud Foldschack mener, at personer uberettiget kan blive omfattet af en zoneforbud.

»Man får en jagtet gruppe her. At man ikke må være i zoner, som kan relatere sig til der, hvor man bor og har sin omgangskreds, grænser efter mine begreber op mod menneskerettighederne«.

Foldschack forudser retssager

Men det skal jo ramme folk, som hjælper en pusher med at sælge hash?

»Jeg går selvfølgelig ind for, at man forsøger at fange kriminelle, men jeg går ikke ind for, at man lader folk være omfattet af så alvorlige indgreb, hvis man ikke kan bevise, at de er kriminelle. Hvis du har været pusher eller involveret i en strafbar handling, så har du bevisstillingen imod dig. Man har ikke taget højde for, at det er et redskab, som er meget indgribende, og som kan misbruges, hvis man ikke behandler det med meget stor varsomhed og stiller meget store konkrete krav til beviskravet«.

Advokaten forudser, at det udvidede zoneforbud vil medføre en række retssager.

»Det tror jeg ikke, at man kommer til at undgå. Det er utrolig svært at få afgrænset bevisproblemstillingen. Tidligere skulle man gribes med hash eller penge i hånden, nu kan det blive svært at afgøre, om en person løber væk fra stedet, fordi man er bange for politiet, om man skal nå noget, eller om man står og taler med en bekendt i nærheden af en bod. Det kan blive svært at bevise, at man er uskyldig. Man bliver ved med at bygge klods på klods på det forkerte tårn. Det er beklageligt, at man ikke får sig taget sig sammen til at sige, at nu har vi de sidste 15 år prøvet med store politistyrker, med Task Force Pusher Street, med lovindgreb og større straffe. Det er ærgerligt, at man ikke siger, er det ikke nu, vi skal undersøge, om vi kan legalisere hashsalg?«.

Kokain i lommen

I dommervagten på Politigården sidder den 21-årige pusher NP i sorte bukser og sort træningstrøje. Under anholdelsen fandt politiet små poser med kokain i lommerne, og ved en senere ransagning i hans stuelejlighed på Amager dukkede yderligere 39,8 gram kokain op og en digitalvægt med rester af det hvide stof.

Hårde stoffer er stadig bandlyst i pushermiljøet på Christiania, og den 21-årige er nu også tildelt et uautoriseret zoneforbud af de øvrige hashkøbmænd. Han kan formentlig aldrig vende tilbage.

Optagelser af voldsomhederne under NP’s anholdelse er fjernet fra Facebook.

»Ingen i gaden støtter ham. Han har meldt sig selv ud«, siger en fra miljøet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Talspersonen medgiver, at pushermiljøet er presset, men anslår også, at omsætningen er på vej op igen.

Mange christianitter er trætte af de evindelige problemstillinger i Pusher Street. To voldsepisoder fra miljøet har været rettet mod etablerede christianitter. De nye sælgere og hjælpere kender ikke christianitterne.

To fællesmøder i februar og marts har varslet, at enten strammer pushermiljøet selv op og respekterer aftalerne om afdæmpet salg og god tone, eller også nærmer de sig sidste salgsdato. Endnu en gang, som det formuleres.

I Københavns Politi siger vicepolitiinspektør Dannie Rise, at man opretholder politipresset på hashgaden.

»Jeg har for længe siden erkendt, at det her bliver et langt sejt træk. Men jeg tror på, at de små forstyrrelser – og at nogle gode mennesker, som begynder at sige fra – alligevel rykker noget«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce