Fremtidsvisionen af H.C. Andersens Boulevard, der i dag er ottesporet propfyldt med biler, og som i fremtiden tænkes lagt i tunnel og gaden lavet om til stille grøn byvej, er lavet af tegnestuen Tredje Natur.

Fremtidsvisionen af H.C. Andersens Boulevard, der i dag er ottesporet propfyldt med biler, og som i fremtiden tænkes lagt i tunnel og gaden lavet om til stille grøn byvej, er lavet af tegnestuen Tredje Natur.

Danmark

»Om 20 år vil man ikke acceptere en ottesporet vej med 90.000 biler i døgnet gennem tæt beboede områder og forbi Københavns Rådhus«

Anders Jensen er en af drivkræfterne bag ideen om at koble en ekstra biltunnel på en måske kommende havnetunnel.

Danmark

Transportminister Ole Birk Olesen (LA)  begår »en alvorlig fejl«, hvis han – som det er sket i Politiken - siger pure nej til at få belyst, om der kunne være (fremtids)musik i at koble en ekstra biltunnel på en måske kommende havnetunnel.

Den utålmodige forudsigelse kommer fra Anders Jensen. Der ellers er en tålmodig mand. For tålmod skal der til, når man holder fast i en tro på, at landets voldsomste trafikerede byvej en dag kan blive til en rekreativ oase – med en biltunnel under.

Holder fast... det gør Anders Jensen, centerleder på fonden Miljøpunkt Nørrebro. Indtil videre beder han om, at havnetunnel-forundersøgelsen, som blev skudt i gang i denne uge,  i det mindste udvides til også at omfatte undersøgelse af mulighederne for at bygge en citytunnel.

En ide som Radikale Venstre nu er gået fuldtonet ind i og presser på for både på Københavns Rådhus og på Christiansborg.

Underjordisk ring

En citytunnel skal gå nordfra fra Bispenengbuen og videre under Ågade, Åboulevarden, Gyldenløvesgade, H.C. Andersens Boulevard og Langebro til Amager, hvor de to bilrør kan føjes sammen og tilsammen skabe en underjordisk ring trekvartvejs rundt om det indre København.

Men trafikministeren og overborgmesteren har erklæret, at de ikke vil gå nærmere ind i en granskning af endnu en tunnelmulighed i forbindelse med forundersøgelsen om havnetunnelen, som skal være færdigskrevet i 2019.

Anders Jensen er også en af drivkræfterne bag en tidligere vision, som mere begrænset handlede om at lægge biltrafikken ned under Ladegårdsåen, som i dag ligger i rør under Ågade og Åbulevarden. Og til gengæld få åen frem i lyset og skabe en grøn kile i byen.

Den ide havde på et tidspunkt et godt tag i mange politikere på Københavns Rådhus, men regnestykkerne kunne ikke holde økonomi i drømmen.

Derfor slår Anders Jensen – og de radikale med partileder Morten Østergaard i spidsen – et endnu større brød op i form af forslaget om en fem kilometer lang citytunnel, som tænkes finansieret af de bilister, der skal køre i den.

Hvad får dig til at tro, at det kan lykkes, Anders Jensen?

»Om 20 år vil kun de færreste acceptere en ottesporet vej med 90.000 biler i døgnet gennem tæt beboede områder og forbi Københavns Rådhus. Det ser man ikke i andre grønne storbyer«.

Men det er dyrt. 15 milliarder kroner oven i de 20 milliarder, som en havnetunnel koster?

»Indtil videre beder vi bare om, at man i forbindelse med forundersøgelsen af havnetunnelen også vurderer, om man skal lave en fremtidssikring af havnetunnelen, så man en dag kan tilsluttes en citytunnel. Hvis man ikke gør det nu, afskærer man sig fra den mulighed i fremtiden«.

Pagt med djævlen?

Du har jo selv været modstander af havnetunnelen. Nu er du fortaler for endnu en biltunnel. Indgår du ikke en pagt med Djævlen ved at koble din drøm om en fritlagt Ladegårdså og et fredeligere Nørrebro sammen med en havnetunnel?

»Nu er biler ikke Djævlen til enhver tid. De bliver jo elektriske i fremtiden, dermed forsvinder problemet med støj og forurening – men de optager stadig meget plads. Og derfor kan biltunneler i fremtiden være på sin plads. Det blev efterhånden klart for os i Ladegårds Å-projektet, at hvis vi skal finansiere en stor grøn infrastruktur og trafikfredning i København skal det være et sammenhængende trafikprojekt neden under. Med vores oplæg tager vi ikke stilling til, om vi skal have en havnetunnel eller ej, men vi tager stilling til, at en citytunnel skal undersøges«.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Transportministeren har argumenteret med, at en citytunnel erstatter kommunale veje og alene af den grund ikke kan føjes til et statsligt havnetunnelprojekt.

Det finder Anders Jensen er endnu et teknisk forsøg på at undgå at forholde sig til substansen – som i øvrigt er, at en citytunnel i begge ender rammer en statsvej: Mod nord Bispeengen, mod syd vil tunnelforløbet munde ud i motorvejen.

»Så det vil være med til at forbinde de statslige veje i hovedstaden bedre, og det er kun rimeligt, at staten bidrager til infrastrukturen i hovedstaden, lige som man gør i resten af landet«, siger Anders Jensen.

Men Anders Jensen, uanset hvordan man vender det, så accepterer I da en havnetunnel, som for mange står som et symbol på en brølende indfaldsvej til København i bilismens navn?

»Jeg tror ikke, at vi får den ene tunnel uden den anden. At bygge en havnetunnel alene og så bare acceptere, at 90.000 skal drøne forbi Rådhuspladsen hver dag, er ikke en mulighed, tror jeg. Derfor prøver vi nu at lægge op til et trafikpolitisk kompromis med større vægt på grønne værdier, cyklister, offentlig transport og mindre trængsel. For ellers sker der jo ingenting«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce