De rigeste seniorer tegner sig for en stadig større andel af de ældres indkomster og formuer.
Foto: Lærke Posselt

De rigeste seniorer tegner sig for en stadig større andel af de ældres indkomster og formuer.

Danmark

Grå guld: De ældre bliver rigere og rigere – især de rigeste

Undersøgelse punkterer billedet af de ældre som forarmede og fattige. Gode pensionsordninger og et længere arbejdsliv løfter privatøkonomien. Og de rigeste stikker af i velstand.

Danmark

Velstanden vokser med stor kraft blandt ældre medborgere i alle lag og klasser. Men det samme gør uligheden i deres indkomster.

I perioden fra 1995 til 2015 har de 10 procent mest velstillede ældre over 65 år i gennemsnit haft en indkomstfremgang på imponerende 68 procent.

I gamle dage, da alle kun fik folkepension, havde ældre den samme indkomst. Der var ikke ret meget ulighed mellem dem

Det har løftet deres indkomster fra 322.000 til 543.000 kroner i perioden, en stigning på godt 220.00 kroner om året.

Ulighed bygget ind i pensionssystem

Det fremgår af en ny undersøgelse udarbejdet af Kommunernes Landsforenings blad Momentum, der også konkluderer, at de mest velbeslåede seniorer tegner sig for en stadig større andel af de samlede indkomster og formuer blandt ældre over 65 år.

»I gamle dage, da alle kun fik folkepension, havde ældre den samme indkomst. Der var ikke ret meget ulighed mellem dem. Når der udvikles et pensionssystem, hvor beløbet, der indbetales, er afhængigt af lønnen, er der selvfølgelig nogle, der får udbetalt mere end andre i alderdommen. Og så stiger uligheden«.

Sådan forklarer tidligere overvismand, økonomiprofessor Torben M. Andersen udviklingen.

Med indførelsen af de danske arbejdsmarkedspensioner har en hel generation af danskere fået råd til at gå på pension. Ordningen forpligter lønmodtagere og arbejdsgivere til at indbetale en fast procentdel af lønnen til en arbejdsmarkedspension hver måned.

Men eftersom det er lønnens størrelse, der afgør, hvor meget den enkelte lønmodtager når at spare op til pensionen, er der bygget en uundgåelig ulighed ind i systemet, også selv om de fleste ældre har en fornuftig pensionsopsparing, mener professoren.

Flere arbejder længere

Men det er ikke kun på de økonomiske parametre, at ældres levevilkår er forbedret i perioden.

»Mange af nutidens ældre er karakteriseret ved, at de har oplevet hele opturen siden Anden Verdenskrig med velfærdsstaten, gratis uddannelse og pensionsformuer. De er mere ’unge’ end førhen. Både at se på, høre på og funktionsmæssigt. De kan rejse rundt og gøre ting, som ældre førhen ikke har kunnet,« siger Karen Munk, forskningsleder på VIA University College og lektor på Aarhus Universitet, der forsker i ældre.

Mange af nutidens ældre er karakteriseret ved, at de har oplevet hele opturen siden anden verdenskrig

De senere år har forskere fundet frem til, at mennesker har et levetidspotentiale, der er langt større end tidligere antaget.

Den tilbagegang, mennesker naturligt oplever, i takt med at de bliver ældre, udsættes markant, når man forbedrer de levevilkår, man selv sørger for, og som samfundet tilbyder, fortæller Karen Munk.

At de rigeste ældre oplever en større stigning i indkomsterne end resten af de ældre, skyldes også, at flere og flere af dem fortsat arbejder.

De færreste falder under fattigdomsgrænsen

De ældre, der falder under fattigdomsgrænsen, er især indvandrere fra ikkevestlige lande.

Det skyldes blandt andet, at de ofte kun modtager såkaldt brøkpension, fordi de ikke har været i Danmark i de påkrævede 40 år for at få fuld folkepension, forklarer Anna Amilon, seniorforsker i SFI. Men det er de færreste ældre, der falder under den officielle fattigdomsgrænse.

Den nye undersøgelsen viser da også, at den gennemsnitlige indkomst for alle over 65 år er steget med 44 procent i perioden fra 2005 til 2015, vel at mærke når der er taget højde for prisudviklingen.

Men der er andre og større grupper, der får problemer med pensionen, mener Claus Blendstrup, seniorøkonom i Ældre Sagen.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»Der er også en restgruppe af lønmodtagere, selvstændige og kontanthjælpsmodtagere, der ikke har sparet op, fordi de ikke har haft en overenskomst og dermed heller ikke en arbejdsmarkedspension«.

»Når alle andre får stigende indkomster, står denne gruppe stille og vil selvsagt føle sig fattig«, siger Claus Blenstrup.

Obligatorisk pensionsordning

Som en del af 2025-planen foreslog den tidligere V-regering sidste år at indføre obligatorisk pensionsopsparing. Både Ældre Sagen og Torben M. Andersen støtter den model.

Det vil være den rette medicin for at sikre, at alle får sparet op til egen pension og får en fornuftig levestandard i pensionistlivet, mener de.

»Der er en gruppe af danskere, som kan få en ubehagelig nyhed, når de bliver pensionister«, siger Torben M. Andersen til Momentum.

»De finder ud af, at der kun er det, det offentlige stiller til rådighed, og oplever derfor et markant fald i levestandard. Det er et fordelings- og socialpolitisk problem, og det kan løses ved at sikre, at alle får sparet op,« siger han.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce