Danmark varetægtsfængsler langt flere end andre EU-lande

Over en tredjedel af de indsatte i landets fængsler har endnu ikke fået deres sag for retten.

Danmark

En bemærkelsesværdig stor del af de indsatte i danske fængsler har endnu ikke fået deres sag for retten.

Det fremgår af en ny rapport fra Europarådets komité til forebyggelse af tortur (CPT), som zoomer ind på medlemslandenes brug af varetægtsfængsling.

I rapporten kan man læse, at ikke mindre end 36,3 procent af de indsatte i danske fængsler er varetægtsfængslet.

Det vil sige, at en dommer har vurderet, at mistanken er tilstrækkelig til at spærre dem inde, men at en egentlig retssag lader vente på sig.

Til sammenligning ligger både Norge og Sverige meget tæt på det samlede gennemsnit på 25,4 procent. Andre vesteuropæiske lande, herunder Storbritannien og Tyskland, ligger langt lavere.

I rapporten understreger CPT, at varetægtsfængsling udsætter fangerne for en enorm belastning og derfor bør holdes på et minimum.

»Selvmordsraten blandt varetægtsfængslede er ofte flere gange højere end blandt dømte fanger«, siger CPT-præsident Mykola Gnatovskyy.

Fodlænker kan være vejen frem

Han opfordrer myndighederne i de 47 medlemslande til at søge alternativer til indespærring. Eksempelvis kan fodlænker i visse tilfælde være vejen frem.

Hos Rigsadvokaten i Danmark, der er landets øverste anklagemyndighed, anerkender man, at varetægtsfængsling altid bør være den sidste udvej.

»Der er ikke nogen tvivl om, at varetægtsfængsling er et voldsomt indgreb. Det er en situation, hvor man er frihedsberøvet, uden at man er fundet skyldig af en domstol«, siger statsadvokat Jens Røn.

Han påpeger dog, at retsplejeloven efter hans mening ret detaljeret regulerer, hvornår en person kan blive varetægtsfængslet eller ej.

»Og så er det vigtigt at understrege, at det i hver enkelt sag er en domstol, som tager stilling til, om betingelserne for fængsling er opfyldt«, siger statsadvokaten.

ritzau

Annonce

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce