Regeringen vil erstatte seks eksisterende uddannelsestilbud med en ny uddannelse.
Foto: Finn Frandsen (Arkiv)

Regeringen vil erstatte seks eksisterende uddannelsestilbud med en ny uddannelse.

Danmark

Sådan vil regeringen hjælpe Dennis, Ahmed og Linda uden job og uddannelse

Regeringen vil lægge seks forberedende tilbud sammen til en ny grunduddannelse for unge uden job og uddannelse.

Danmark

Uden job. Og ikke nogen ungdomsuddannelse.

Den nedslående situation står næsten 50.000 unge mellem 15 og 24 år i.

Det ønsker regeringen at ændre på, og onsdag lancerer statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sammen med undervisningsminister Merete Riisager (LA) og socialminister Mai Mercado (K) derfor et udspil, der skal nytænke indsatsen for de mange tusinder af unge under 25 år, der hverken har et job på hånden eller en uddannelse i bagagen.

Blandt initiativerne er en ny uddannelse med navnet Forberedende Grunduddannelse.

Alt for mange unge bliver uddannelsesnomader uden at få brugbare kompetencer

Uddannelsen skal erstatte seks eksisterende forberedende tilbud, blandt andet produktionsskolerne, almen voksen uddannelse, ordblindeundervisning for voksne og erhvervsgrunduddannelsen.

»I dag er der en række forskellige tilbud med forskellige styrker. Men alt for mange unge bliver uddannelsesnomader uden at få brugbare kompetencer. Den nye Forberedende Grunduddannelse skal gøre det enkelt for den unge at få den rette hjælp og støtte ét sted, så de kan komme godt videre i uddannelse eller beskæftigelse«, siger Riisager.

Regeringen foreslår, at uddannelsen får tre spor: En almen grunduddannelse, der er målrettet unge, som ønsker at tage en erhvervsuddannelse eller hf med undervisning i almene fag. En erhvervsgrunduddannelse – med en kombination af virksomhedspraktik og skoleundervisning – tiltænkt unge, der »først og fremmest ønsker beskæftigelse« og eventuelt vil fortsætte i en erhvervsuddannelse.

Samt en produktionsgrunduddannelse for unge, som har en »praktisk læringstilgang«, men som kan være uafklarede om deres fremtid. Her foregår undervisningen på værksted, hvor de unge skal producere varer, og hvor dansk som andetsprog integreres i undervisningen.

Sektoren: Giver god mening

Hos Uddannelsesforbundet, der blandt andet organiserer lærere og ledere på produktionsskolerne og voksenuddannelsescentrene (VUC), er Hanne Pontoppidan grundlæggende positiv over for regeringens forslag om én forberedende ungdomsuddannelse:

»Det giver bestemt god mening med en almen linje, en erhvervslinje og en produktionslinje, men undervisning i dansk som andetsprog bør være et tilbud på alle tre linjer, fordi mange af de unge her er med anden etnisk baggrund end dansk«.

Det fremgår ikke af den del af udspillet, som Politiken har, om kommunerne eller staten skal stå for den nye uddannelse. Og det har afgørende betydning, siger Hanne Pontoppidan. I dag er en del af de forberedende tilbud kommunalt forankret:

»Det er rigtig vigtigt, at man får lavet et statsligt tilbud, der er ensartet på landsplan, så de unge har samme tilbud, uanset hvilket postnummer de har. Og hvis de flytter kommune, at de så kan fortsætte i det samme tilbud«, siger hun.

Samme mening har Jacob Mark, der er undervisningsordfører for SF.

»Det helt afgørende for os er, at det ikke må blive et kommunalt rivegilde, der kan falde for kommunale spareøvelser. Og så savner jeg et afsnit, der handler om at give de unge vejledning, støtte og en kontaktperson igennem deres uddannelsesforløb«, siger han.

Samtidig kalder han regeringens nye uddannelse for »en udmærket start«, fordi den gør det nemmere at forstå, hvilke uddannelsestilbud der er.

Annette Lind, der er undervisningsordfører for Socialdemokratiet, ser »positive takter« i at skabe et mere sammenhængende tilbud for de unge.

»Og i at sørge for, at de bliver mindre kastebold mellem forskellige aktører. Men hvordan det nye tilbud præcist skal indrettes, kan vi ikke tage stilling til, før vi har nærlæst regeringens udspil«, siger hun.

Udspillet hviler på anbefalinger fra et ekspertråd, der i februar kom med en række forslag til regeringen. Heriblandt om én forberedende uddannelse til de unge, der alle bør have én fast kontaktperson fra kommunen og dermed en »hånd i ryggen«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce