To tredjedele af dem, der er blevet ramt af kontanthjælpsloftet, bor i en almen bolig, mener BL.
Foto: Finn Frandsen

To tredjedele af dem, der er blevet ramt af kontanthjælpsloftet, bor i en almen bolig, mener BL.

Danmark

Forudsigelsen holdt ikke: Kontanthjælpsloftet har ikke sat flere familier på gaden

Kommuner og boligselskaber har oprustet social indsats for at hjælpe familier. Men mange er stadig pressede, lyder det.

Danmark

Flere familier vil blive smidt på gaden.

Sådan lød advarslen fra en række organisationer, da loven om et nyt kontanthjælpsloft blev behandlet i Folketinget.

I et høringssvar forudsagde Kommunernes Landsforening »flere udsættelser og dermed også flere hjemløse«. Samme vurdering havde Lejernes Landsorganisation. Og de almene boligselskabers interesse- og brancheorganisation, BL, erklærede sig enige og skrev på sin hjemmeside, at stigningen »med største sandsynlighed« ville blive »voldsom«.

Forudsigelsen blev et centralt argument blandt kritikerne af de strammere regler.

Men den holdt ikke.

Indtil videre er der ikke flere, der er blevet tvunget fra hus og hjem, efter de nye regler er trådt i kraft. Faktisk er der lidt færre. Det viser tal fra Domstolsstyrelsen, som fører statistik over såkaldte 'effektive udsættelser' – altså gange, hvor fogeden er rykket ud for at sætte familier på gaden. I langt de fleste tilfælde på grund af, at de ikke har betalt husleje.

»På glædelig vis har jeg taget fejl«, erkender Palle Adamsen, formanden i BL, i dag.

På glædelig vis har jeg taget fejl

»Vi troede, at antallet af rykkere ville stige dramatisk. Vi troede, at antallet af opsigelser ville stige. Vi troede også, at vi ville komme til at se et synligt antal mennesker, der blev tvunget ud af vores boliger og over i dårligere boliger. Men intet af det er sket«, siger han.

Selv trådt til

Over 33.000 mennesker blev ramt og fik skåret i deres ydelser, da det nye kontanthjælpsloft og 225-timersreglen slog igennem 1. oktober 2016.

To ud af tre af dem bor i en almen bolig, vurderer BL, som i et høringssvar forudsagde, at 14.000 familier ville »få meget vanskeligt ved at fastholde deres nuværende bolig«, hvis de nye og strammere regler blev en realitet.

Tidligere har BL's formand forklaret, at det formentlig først ville blive i månederne efter årsskiftet, at konsekvenserne for alvor ville slå igennem i statistikkerne.

Men tal, som Domstolsstyrelsen har opgjort for Politiken, viser, at fogeden i årets fem første måneder har været ude 952 gange og sat en beboer på gaden. Til sammenligning skete det 958 gange i den samme periode i 2016. Og ser man på samtlige otte måneder, hvor de nye regler har været gældende, er der i alt registreret 48 færre udsættelser end i den samme periode et år tidligere.

»Vi har nu et godt grundlag for at sige, at det skrækscenarie, der blev malet op, ikke holdt vand«, mener beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

»Familierne er pressede«

Flere almene boligselskaber peger på, at de selv er årsagen til, at deres forudsigelse ikke holdt. De har oprustet den sociale indsats, beretter de – eksempelvis har Boligkontoret Danmark, der udlejer omkring 32.000 almene boliger, fokuseret »benhårdt« på at give boligsocial rådgivning.

Kommunerne har også skærpet indsatsen »betydeligt«, lyder det fra Niels Arendt Nielsen, som er kontorchef i KL.

I Københavns Kommune har det medført, at andre områder har måtte nedprioriteres. Eksempelvis at lave opsøgende arbejde i udsatte områder, forklarer Susanne Søgaard Grøn, områdechef i kommunens bolig- og beskæftigelsesenhed.

Hun understreger, at Domstolsstyrelsens tal ikke siger noget om, hvad familierne har måtte give afkald på for at kunne få råd til huslejen.

Palle Adamsen fra BL er enig:

»Tallene siger jo ikke noget om, om børnene er stoppet med at gå til fodbold, til spejder eller ikke længere kan tage med klassekammeraterne i biografen. Familierne er pressede. Det er fortsat vores indtryk«.

Ifølge Domstolsstyrelsen var fogeden i de fem første måneder i 2017 ude 952 gange for at sætte en beboer på gaden. Til sammenligning skete det 958 gange i den samme periode i 2016. Ser man på samtlige otte måneder, hvor de nye regler har været gældende, er der registreret 1.477 udsættelser. Året forinden lød tallet på 1.525.

Ifølge Domstolsstyrelsen var fogeden i de fem første måneder i 2017 ude 952 gange for at sætte en beboer på gaden. Til sammenligning skete det 958 gange i den samme periode i 2016. Ser man på samtlige otte måneder, hvor de nye regler har været gældende, er der registreret 1.477 udsættelser. Året forinden lød tallet på 1.525.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce