Havbrug ved Reersø. Danmark har i dag 19 havbrug.
Foto: Finn Frandsen

Havbrug ved Reersø. Danmark har i dag 19 havbrug.

Danmark

Der kommer ingen havbrug i Kattegat foreløbig

Ansøgerne om havbrug i Kattegat har stillet deres ansøgninger i bero. Forsker peger på, at der kan være et alternativ på land.

Danmark

Ansøgningerne om anlæg af to havbrug ved Djursland og et brug længere ude mod Anholt er blevet stillet i bero af ansøgerne.

Efter forårets ophedede debat om havbrug i Kattegat og muligheden for at etablere muslingebrug til at kompensere for forurening fra havbrug vil ansøgerne afvente, at myndighederne får udarbejdet præcise regler om, hvordan det skal håndteres.

Brancheorganisationen Dansk Akvakultur håber, at disse regler bliver klar i løbet af 2018.

Politisk fnidder-fnadder

Den voldsomme debat kom bag på en af ansøgerne, direktør og medejer af Snaptun Fisk Eksport Tim Petersen.

»Det er lidt svært at se, hvad man egentlig vil politisk. Jeg synes, sagen i høj grad bliver brugt til noget politisk fnidder-fnadder. Vores ansøgninger er stillet i bero, indtil vi har en klar udmelding om, hvad der skal ske«, siger han.

Snaptun Fisk Eksport indsendte sidste år i oktober en ansøgning om etablering af et stort havbrug ud for Glatved på Djursland. Virksomheden har også tre ansøgninger fra 2014 liggende hos myndighederne. De drejer sig om havbrug i Bælthavet nær Kerteminde og Samsø.

Hjarnø Havbrug, som sidste efterår indsendte ansøgninger om to havbrug i Kattegat, har også stillet sine ansøgninger i bero. To ældre ansøgninger om havbrug i Bælthavet er »lagt lidt på hylden«, oplyser virksomhedens direktør, Anders Petersen.

»Vi vil gerne have mere klarhed, især om de mulige kompenserende foranstaltninger«, siger Anders Pedersen.

Muslinger som 'renseanlæg'

I juni vedtog et flertal i Folketinget en ændring af miljøloven, som åbner for, at havbrug kan etablere muslingebrug til at kompensere for udledningen af næringsstoffer til havmiljøet, hvis udledningen påvirker kystområderne.

Muslinger optager næringsstoffer, som dermed fjernes fra havmiljøet sammen med muslingerne, men effektiviteten af muslingefarme som kompensation er omstridt.

Socialdemokraterne stemte for lovændringen til gengæld for en række krav til de kompenserende foranstaltninger. Fødevare- og Miljøministeriet skal nu omsætte lovændringen til en bekendtgørelse og en vejledning.

Samtidig mener regeringen og Dansk Folkeparti, at der er et ’miljømæssigt råderum’ i Kattegat, som giver plads til udledning af 800 tons kvælstof ekstra om året i de åbne vande. En rapport udpegede i foråret otte zoner i Kattegat som de bedst egnede i farvandet til havbrug.

Klage til EU

Begge kommuner på Djursland er meget imod at få havbrug nær halvøen. De frygter for turismen, hvis kystvandene bliver forurenede. Tre byrådsmedlemmer for SF på Djursland og Samsø har indbragt sagen for EU, fordi de mener, at der er tale om brud på EU’s regler om hav og kystvande, som blandt ikke opererer med begrebet ’miljømæssigt råderum’.

Europaparlamentets klagekomité har sendt klagen videre til EU-kommissionen som en hastesag.

Sektionsleder Per Bovbjerg Pedersen fra DTU Aqua mener, at der kunne være et alternativ til havbrug, når det gælder produktion af regnbueørreder, som er den art, de danske havbrug arbejder med.

Prisen på regnbueørreder er lavere end på laks, og derfor vil der ikke være økonomi i at producere dem i lukkede recirkuleringsanlæg på land, mener Per Bovbjerg Pedersen.

Derimod ser han muligheder i at prøve at overføre teknologien fra de såkaldte modeldambrug indenfor ferskvandsdambrug til saltvandsdambrug til ørreder.

»Det vil give mere kontrol med produktionen, fordi man undgår iltsvind, giftige alger og påsejlinger, og hvad der ellers kan være af problemer ved netburene til havs. Anlægget vil være dyrere end netburene. Til gengæld sparer man sejlture ud til burene. Personligt mener jeg, at det kunne være vejen frem for regnbueørreder«, siger Per Bovbjerg Pedersen.

Ørreder produceres også i ferskvandsdambrug, men saltvandsørreder er et andet produkt, og prisen for dem er højere.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden

Annonce