I dag skal man have fat i forskellige apps for at finde den hurtigste bus eller bestille en delebil. Men i fremtiden bliver det formentlig muligt at samle alle transporttjenester i en mobilapplikation.
Foto: Serup Louise Herrche

I dag skal man have fat i forskellige apps for at finde den hurtigste bus eller bestille en delebil. Men i fremtiden bliver det formentlig muligt at samle alle transporttjenester i en mobilapplikation.

Danmark

Nordjyderne får snart en udvidet version af Rejseplanen

Inden så længe kan man få tilbudt samkørsel, delebiler eller sågar flyruter i den samme app, der førhen var reserveret til kollektiv trafik.

Danmark

Fænomenet mobilitetsservice bliver spået til at kunne revolutionere transporten af mennesker. Men det er ikke udset til kun at lette trængslen i byen. Det kan også lette livet på landet.

Nordjyllands Trafikselskab (NT) er langt med et stort udviklingsprojekt om at udvide mobilapplikationen 'Rejseplanen', som i dag guider borgerne frem til den hurtigste tur med den traditionelle kollektive trafik - busser og tog.

Inden nytår vil tjenesten 'MinRejseplan' blive lanceret, og i den vil nordjyderne blive guidet frem til andre transportmuligheder.

Forslag om samkørsel, delebiler, færger og fly

I første omgang vil det være med rejseforslag også fra samkørselstjenesten GoMore, og efter planen vil taxi, delebiler, færger og fly komme på lidt senere.

Brugeren kan så sortere i forslagene om rejsen fra A til B ud fra kriterierne: afgangstid, pris og rejsens varighed.

»Det er selvfølgelig godt, hvis vi kan fremme den grønne transport og mindske antallet af biler i byerne.

Men det primære sigte er at forbedre mobiliteten i yderområderne, hvor den kollektive trafik ikke er dækket så godt. Ideen er at gøre kunderne mere mobile, vise dem de nye transporttjenester og hjælpe dem med at binde de forskellige transportmuligheder sammen«, siger Flemming Bundgaard, projektleder i NT.

Fænomenet og teknologien hedder MaaS - Mobility as a Service - og betyder, at mobilitet bliver en serviceydelse.

Kongstanken bag Maas er, at kollektive og private transporttjenester samles i en app, som så guider brugeren frem til den smarteste eller billigste trafikløsning.

Med tiden skal betalingen foregå nemt og automatisk gennem applikationen, så man kan få transportløsninger leveret på samme måde, som Netflix og Spotify leverer underholdning og musik.

Nordjysk boost til samkørslen

Som et forprojekt iværksatte NT allerede i marts et samarbejde med GoMore.

I Frederikshavn, Hjørring og Aalborg Kommuner blev der etableret 13 såkaldte samkørselsstoppesteder, som skulle gøre det lettere for chauffører og passagerer at finde hinanden og dele bil.

Initiativet har betydet, at antallet af udbudte og gennemførte samkørsler er vokset med tocifrede procentrater i de tre kommuner i forhold til sidste år.

Foto: Nordjyllands Trafikselskab

Ambitionen med den nye app og transportservice er at få flere over på andre transportformer og samtidig forøge antallet af kunder i den kollektive trafik med 1 procent.

Det er godt set af Region Nordjylland, og det viser, at al innovation ikke behøver at ske i København

Væksten skal skabes af, at borgere i landdistrikter nemmere vil få adgang til NT's hovednet.

Projektet skal evalueres i slutningen af 2018, og så vil det blive drøftet, om MinRejseplan skal foldes ud i hele landet.

Fra København ser teknik-og miljøborgmester Morten Kabell (EL) med interesse på initiativet:

»Det er godt set af Region Nordjylland, og det viser, at al innovation ikke behøver at ske i København. Vi vil følge kraftigt med i, hvad de laver, for det lyder oplagt for hovedstadsområdet«.

Projekt MinRejseplan er etableret i samarbejde med Rejseplan A/S, der ejes af de offentlige trafikselskaber, med støtte fra Trafikstyrelsen.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce