I går demonstrerede arbejdsløse foran Københavns Rådhus i protest mod kommunens jobcentre og deres håndtering af syge ledige. Lene Romer Halby var med.

I går demonstrerede arbejdsløse foran Københavns Rådhus i protest mod kommunens jobcentre og deres håndtering af syge ledige. Lene Romer Halby var med.

Danmark

Syg og arbejdsløs: Efter afslag på fleksjob i København flyttede Lene - og så var der gevinst

Lene Romer Halby stod med et fleksjob på hånden, men Københavns Kommune kunne ikke se nytten i det. Det kunne de i Holbæk. København er kommunen, der giver færrest fleksjob.

Danmark

Desværre – sådan er loven.

Det var Københavns Kommunes forklaring, da den merkonomuddannede Lene Romer Halby efter en alvorlig faldulykke, tolv operationer og et halvt års vellykket virksomhedspraktik på 15 timer om ugen fik afslag på et fleksjob som projektleder i den samme virksomhed, som hun havde været i praktik i.

Fleksjobbet ville ellers efter Lene Romer Halbys forhåbninger kunne betyde, at hun igen begyndte at tjene sine egne penge. Ganske vist med offentlig støtte oveni, som man jo får. Men dog en vej væk fra sygedagpengene.

Men Københavns Kommunes rehabiliteringsteam mente, at hun i stedet skulle testes inden for andre brancher end sin vante. Hendes mulige arbejdsevne var ikke fuldt udforsket, og derfor skulle hun i et jobafklaringsforløb. Måske kunne hun sætte varer på hylder? Eller blive kustode på et museum? Til at begynde med i ni timer – med udsigt til flere timer efterhånden. Lene Romer Halby skulle ikke nyde noget. Hun ville tilbage til sit fag. Forsørge sig selv mest muligt.

Lægen: Intet at stille op

Hendes egen læge havde i en erklæring fastslået, at hendes tilstand med kroniske smerter var »varig og stationær«, og at udsigten til en højere arbejdsindsats end de 15 timer var meget lille. Hun bliver træt efter få timer på en arbejdsdag og skal have et længere hvil. Lene Romer Halby er desuden tilknyttet en smerteklinik, som også vurderede, at hendes arbejdsressourcer var »fuldt afklarede«.

Hun følte sig ikke alene umyndiggjort. Men måtte også se i øjnene, at hendes indtægt gik ned, når hun kom på den såkaldte ressourceforløbsydelse. Så efter den kommunale afvisning handlede hun og hendes mand resolut, afviklede deres bolig og flyttede 50 kilometer vestpå. Til Holbæk.

I den nye kommune præsenterede Lene Romer Halby sine papirer – de samme som i København. Stemningen i Holbæks rehabiliteringsteam var, som hun oplevede det, en helt anden. I Holbæk kunne de godt forstå, at hun gerne ville arbejde i sin gamle branche. Og de så ikke nogen grund til at teste Lene Romer Halbys arbejdsevner yderligere.

Hun fik den bevilling til et fleksjob, som de i København ikke kunne finde hjemmel til i lovgivningen.

Fra mørke til lys

Lene Romer Halby skrev i sommer en kronik i Politiken om sine oplevelser med myndighederne i København, hvor hun langtfra følte sig hørt.

»Jeg er sat 100 procent under administration, jeg er umyndiggjort, og jeg skal ikke selv have en mening om min fremtid«, skrev hun om sin oplevelse med hovedstadskommunen.

Nu har Lene Romer Halby skrevet en kronik mere, som b ringes i Politiken i dag –især om det, der fulgte i Holbæk. Og i Holbæk har tonen en ganske anden lyd:

»Her handler det ikke om at udøve magt, men om ægte rehabilitering, der skal give mig et selvstændigt og meningsfuldt liv«, skriver hun.

Hun mener, at Københavns Kommune misbruger en formulering i loven, der siger, at man skal afklare en ledig »bredt til arbejdsmarkedet og til ethvert erhverv«.

»Men sådan en formulering er jo lavet til svømmelæreren, der har fået amputeret begge ben, og som skal finde noget andet at lave. Men jo ikke til en sag som min, hvor de behændigt vælger at overhøre lægeerklæringer. Fordi der i København er målstyring på, hvor mange der må få fleksjob eller førtidspension«, siger Lene Romer Halby.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

København mest restriktiv

Ifølge de seneste tal er København den kommune i landet, der bevilger færrest fleksjobs i forhold til indbyggertallet. Politiken har bedt Københavns Kommune kommentere det. Direktør i beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Michael Baunsgaard Schreiber har svaret pr. mail. Han kan ikke kommentere den konkrete sag, men fastslår, at lovgivningen om fleksjob og førtidspension er »meget kompleks«.

»Vi ser – i lighed med andre kommuner – gerne, at reglerne bliver forenklet og forbedret rent fagligt. Vi har sammen med Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers sendt et brev til Folketingets Beskæftigelsesudvalg med forslag til, hvordan beskæftigelseslovgivningen kan forenkles. Vi fortolker dog reglerne korrekt i vores optik. Ellers havde vi selvfølgelig ændret praksis«.

Han peger på, at Ankestyrelsen sidste år stadfæstede alle Københavns afgørelser om fleksjob, som blev påklaget. Og at Københavns befolkning består af mange unge, og det kan være med til at forklare de få fleksjobs.

Michael Baunsgaard Schreiber afviser, at København er særlig nidkær med at sige ja til fleksjob:

»For at en borger kan tilkendes et fleksjob, skal det være dokumenteret, at borgerens arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat i ethvert erhverv. Det er en betingelse i lovgivningen og er besluttet af et bredt flertal i Folketinget«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce