Politiken fortalte i juli om Lis Dehle, der har vundet mange ankesager over sin kommune, Køge. Hun er spastiker og har brug for hjælpemidler, men det kan være en hård strid at få hjælpen.
Foto: Nanna Navntoft

Politiken fortalte i juli om Lis Dehle, der har vundet mange ankesager over sin kommune, Køge. Hun er spastiker og har brug for hjælpemidler, men det kan være en hård strid at få hjælpen.

Danmark

Handikappede blev snydt for ledsagetimer: Nu skal indsats mod sagsbehandlerfejl styrkes

I nogle kommuner får hver anden borger, der klager over afgørelser, ret. Minister styrker støtte til kommunerne. I Middelfart har de haft stor gavn af hjælp udefra

Danmark

Sidste år klagede 8.140 borgere – mange af dem handikappede eller psykisk syge – til Ankestyrelsen over sociale afgørelser fra deres kommune om eksempelvis personlig støtte eller hjemmehjælp. Mere end hver tredje borger fik ret i, at kommunen havde begået fejl.

I nogle kommuner var det endda over halvdelen af sagerne, hvor kommunen blev kaldt til orden af Ankestyrelsen.

Fejlprocenten vil børne- og socialminister, Mai Mercado (K), nu gøre noget ved:

»Borgerne skal have tillid til, at deres kommune træffer rigtige afgørelser«.

Mai Mercado er i forvejen kendt som ministeren med ’tørresnoren’. Fordi hun på et danmarkskort på ministeriets hjemmeside hænger kommuner til tørre, som begår fejl i sociale sager.

Håbet er, at de retter ind, når de kommer til offentligt skue, men det er ikke nok, mener hun.

Mai Mercado vil nu gøre en såkaldt task force – en særlig indsatsgruppesom rejser ud til kommunerne for at gøre dem dygtigere, permanent. Og hun vil styrke gruppen, der koster tre millioner kroner, med flere penge.

Gruppen blev oprettet for to år siden og skulle egentlig lukke og slukke nu, men ministeren mener, at den skal være et fast og stærkere tilbud fra staten.

»Vi taler om vital kernevelfærd, hvor borgerne skal have den hjælp, de har krav på. Borgene skal ikke kæmpe for at få ret«.

Ministeren vil dog ikke bruge pisk overfor kommuner, som får mange sager retur fra Ankestyrelsen.

En række andre partier foreslog ellers i foråret, at særligt fejlramte kommuner skulle tvinges til at få hjælp. Men det blev stemt ned af regeringspartierne samt SF og Socialdemokratiet. Hjælpeteamet skal være et frivilligt tilbud.

»Jeg tror ikke på, at tvang skaber et bedre udbytte«, siger Mai Mercado.

Handikappede blev snydt

En af de kommuner, der har haft besøg af indsatsgruppen, er Middelfart.

Voksenservicechef i Middelfart, Helle Mikkelsen, fastslår, at den hjælpende hånd har haft kæmpe betydning for forvaltningens arbejde og medvirket til at sikre borgerne en bedre retssikkerhed.

Da hun blev ansat for fire år siden kom hun til en afdeling, som hun ikke syntes »var i trit med tiden«.

»Jeg var betænkelig ved kvaliteten i sagsbehandlingen«, fortæller hun.

Middelfart blev først bedt om at sende en stikprøve på 20 sager til analyse. Resultatet rystede Helle Mikkelsen.

»Ikke alene var kvaliteten af sagsbehandlerarbejdet ikke god nok. Flere afgørelser var ikke lovmedholdelige«.

Et eksempel på en ulovlig praksis var, at mennesker med funktionsnedsættelser, som var blevet godkendt til en særlig ledsageordning, ikke i alle tilfælde fik de 15 timers ledsagelse månedligt til forskellige ærinder, som de ifølge loven har krav på.

Tidligere havde kommunen vurderet, at eksempelvis borgere på plejehjem og botilbud ikke altid behøvede det. For de ansatte på bostedet eller plejehjemmet kunne jo bare tage dem under armen i stedet og hjælpe.

»Men det gik jo ikke. Loven skal holdes«, siger Helle Mikkelsen, der fik den praksis ændret i 97 konkrete sager.

Dyrt at sikret borgeres ret

Og som hun siger, så er det ikke gratis at invitere task forcen indendøre. Faktisk kostede dette ene punkt kommunen 400.000 kroner om året i form af flere ledsagetimer til mennesker, der ikke selv kan komme rundt.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Men hvorfor havde arbejdet på sagsbehandlerkontorerne indtil da ikke været godt nok? Helle Mikkelsen peger blandt andet på, at der havde været en stor udskiftning i staben.

»Men nu hvor vi har fået ryddet op og udviklingsarbejdet er næsten tilendebragt, er medarbejderne blevet mere stolte ,og vi får flere ansøgere til vore job, fordi andre hører om, at vi har fået mere kvalitet i arbejdet. Andre kommune henvender sig også for at høre, hvordan vi arbejder«.

Ikke rart at være til tørre

Klikker man på ministeriet Danmarks-kort, den såkaldte tørresnor, ligger Middelfart dog fortsat forholdsvis dårligt placeret.

Næsten hver anden klagesag fra borgene sidste år blev sendt tilbage til kommunen fra Ankestyrelsen på grund af fejl og mangler.

Helle Mikkelsen er ikke så glad for den hænge-til-tørre-metode. Fordi kortet ikke viser situationen specifikt i hendes forvaltning – hvor tallene er blevet meget pænere – men for alle forvaltninger under ét.

»Det burde være splittet op, så man kunne se, hvilke afdelinger der har gode eller dårlige tal«, siger Helle Mikkelsen.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce