I næsten 8 år har togpassagerer været efterladt i uvidenhed om deres ret til forplejning ved store forsinkelser.
Foto: LEHMANN MARTIN

I næsten 8 år har togpassagerer været efterladt i uvidenhed om deres ret til forplejning ved store forsinkelser.

Danmark

DSB strammer op: Lover nu vådt og tørt til strandede passagerer

Tilsyn skal se nærmere på, om danske togselskaber lever op til lov om forsinkedes ret til forplejning. DSB har nu opdateret sit personale og sin hjemmeside om passagerernes 8 år gamle rettigheder.

Danmark

Passagerpulsen under Forbrugerrådet Tænk beder nu den ansvarlige tilsynsmyndighed, Jernbanenævnet, om at granske DSB’s og andre togselskabers efterlevelse af passagerernes ret til vådt og tørt ved store forsinkelser.

Politiken afdækkede for en uge siden, hvordan DSB har forsømt at efterleve disse rettigheder, der ellers har været lovsikret gennem næsten otte år i en EU-forordning. Ved mere end en times forsinkelse bør togpassagerer således »gratis tilbydes måltider og forfriskninger i rimeligt forhold til ventetiden«.

Men DSB’s praksis og informationen fra selskabets kundecenter har været, at DSB ikke tilbyder nogen form for forplejning til de strandede kunder. Landets togselskaber har pligt til at informere kunderne tydeligt om rettigheden, men på DSB’s hjemmeside har der i sektionen om passagerrettigheder hidtil intet stået om forplejning i tilfælde af svære forsinkelser.

Tilsynsmyndighed skal granske praksis

Passagerpulsen opfordrer i en skrivelse til Jernbanenævnet, at tilsynsmyndigheden nu vil undersøge, om togselskaberne lever op til lovgivningen målt på deres servicepraksis og informer til passagerer.

»Det er rigtig vigtigt, at togselskaberne følger loven. Mit indtryk er, at DSB’s ledelse kender reglerne, men jeg føler mig ikke overbevist om, at DSB evner at føre dem ud til passagererne«, siger Asta Ostrowski, projektchef i Passagerpulsen.

Hun fortæller, at mange først er blevet bekendt med retten til nødforplejning efter Politikens artikler i fredags. Siden har mange, blandt andre en del ældre passagerer, henvendt sig til Passagerpulsen og fortalt om ubehaget ved ikke at få noget at drikke, mens de ventede længe i forsinkede tog.

DSB medgav i fredags, at der var behov for at forbedre informationerne til både DSB’s personale og passagererne.

DSB vil refundere fortæring for 50 kroner

Men torsdag ved middagstid var der stadig ingen oplysninger om rettigheden på DSB’s hjemmeside.

Først efter Politikens henvendelse til selskabet blev dsb.dk opdateret:

»Hvis du på en rejse er mere end 60 minutter forsinket, tilbyder DSB noget let at spise og drikke. Rejser du med IC- eller Lyntog vil dette oftest ske ved, at togpersonalet omdeler en lille forfriskning. Befinder du dig på perronen eller rejser med et tog uden service ombord, kan du få refunderet op til 50 kroner for dit køb af mad og drikke i en af DSB’s 7-Eleven kiosker på stationerne«, lyder det nu.

DSB har 21. september opdateret sin hjemmeside med følgende ordlyd om forsinkede passagerers ret til forplejning.

DSB har 21. september opdateret sin hjemmeside med følgende ordlyd om forsinkede passagerers ret til forplejning.

Underdirektør Aske Wieth-Knudsen oplyser, at DSB’s personale allerede i fredags fik en ny vejledning, der præciserede passagerernes ret.

»Vi sendte straks den nye instruks ud til personalet, og vi har i dag lagt det her ud på hjemmesiden. Og så arbejder vi på at lave en elektronisk værdikupon, som kan sendes ud til forsinkede kunder, så de ikke skal besværes ved først at skulle lægge ud og derefter sende bilag til os«, siger Aske Wieth-Knudsen.

Han oplyser, at også DSB i den forløbne uge har fået henvendelser fra kunder, som har bedt om refusion af forplejningsudgifter efter at være blevet bekendt med rettighederne.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

DSB har »formelt set« levet op til reglerne

Derudover glæder han sig over, hvis Jernbanenævnet kigger nærmere på regler og praksis.

»Formelt set har vi hele tiden ment, at vi lever op til reglerne i forordningen. Men vi syntes så ikke, at vores personale var informeret godt nok om reglerne, ligesom rettighederne ikke stod tydeligt nok på hjemmesiden. De steder har vi nu været inde at følge op med action efter Politikens henvendelse i sidste uge«, siger Aske Wieth-Knudsen.

Jernbanenævnets sekretariat oplyser, at der - foruden skrivelsen fra Passagerpulsen - er kommet en konkret klage fra en passager om retten til fortæring ved forsinkelser.

Civilretlige tvister skal, efter reglerne, behandles af Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

»Når den sag er afgjort, så forventer Jernbanenævnet at tage nærmere stilling til også de principielle aspekter af sagen«, oplyser Jernbanenævnet.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce