ARC's nye, markante anlæg, hvor der skal anlægges en skibakke på taget, er overdimensioneret i forhold til det affald, der er til rådighed i ejerkommunerne.
Foto: Jens Dresling

ARC's nye, markante anlæg, hvor der skal anlægges en skibakke på taget, er overdimensioneret i forhold til det affald, der er til rådighed i ejerkommunerne.

Danmark

København presser Vestforbrænding for at redde økonomien i ARC

Københavns Kommune blokerer nye projekter på Vestforbrænding for at få lov at sende alt sit affald til forbrænding på Amager.

Danmark

Som led i kampen for at rette op på den vaklende økonomi i det nye, overdimensionerede forbrændingsanlæg på Amager, Amager Bakke, lægger Københavns Kommune pres på landets største affaldsselskab, Vestforbrænding.

København er selv medlem af Vestforbrænding, hvor en del af kommunens dagrenovation bliver brændt, og har siden marts blokeret for flere nye projekter på Vestforbrænding.

København ønsker at trække sit affald væk fra Vestforbrænding og i stedet sende det til Amager Ressource Center, ARC, som mangler affald. Og det skal ske hurtigere, end Vestforbrændings vedtægter egentlig giver mulighed for.

De øvrige 18 kommuner i Vestforbrænding finder det »uholdbart, at Københavns Kommune (..) søger at blokere for investeringer, der er vedtaget af selskabets bestyrelse«, skriver Vestforbrændings formand, Furesø Kommunes borgmester Ole Bondo Christensen (S) til sin partifælle, Københavns overborgmester Frank Jensen.

Det er »skadeligt« for samarbejdet mellem København og de andre 18 kommuner, hedder det videre i brevet. København har også en repræsentant i bestyrelsen.

Borgerrepræsentationen i København har sagt nej til at godkende den del af Vestforbrændings låneramme for 2017-18, som vedrører tre projekter på tilsammen 115 millioner kroner.

Af en brevveksling mellem Københavns Kommune og Vestforbrænding, som Politiken har fået aktindsigt i, fremgår det klart, at beslutningen skal ses i sammenhæng med Københavns Kommunes ønske om hurtigst muligt at kunne sende alt sit affald til ARC.

Vestforbrænding forsøger også at presse København. Selskabet har i lyset af kontroversen besluttet at lægge videre drøftelser med Biofos (tidligere Lynette-fællesskabet), ARC og Københavns Kommune om et biogasanlæg til behandling af madaffald på Biofos på is.

Københavns Kommune har fået kritik for, at det madaffald, som de private husstande i kommunen er begyndt at sortere, bliver kørt til et biogasanlæg syd for Slagelse i stedet for at blive behandlet i eller tæt på kommunen.

Redningsplan for ARC

Sidste år sendte København 42.000 tons affald til ovnene på Vestforbrændings anlæg i Glostrup.

Økonomien i ARC bygger på en forventning om 480.000 tons affald om året, men mængden af affald til forbrænding er faldende på grund af øget affaldssortering, og tilførslen fra ARC’s opland blev sidste sommer i forbindelse med en økonomisk redningsplan for anlægget vurderet til 326.000 tons om året.

42.000 tons affald ekstra fra København vil hjælpe på økonomien og mindske behovet for at importere affald, hvilket er en central del af redningsplanen. Uden redningsplanen, som blev vedtaget for et år siden, vil anlægget komme til at mangle 100 millioner kroner om året i en lang årrække.

En kommune kan ikke trække sig ud af Vestforbrænding, før selskabets gæld i de eksisterende anlæg er afviklet. Det fremgår af Vestforbrændings vedtægter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Hvis en kommune ønsker at udtræde tidligere, skal alle de andre kommuner i fællesskabet sige ja, og hvis en udtræden medfører tab, for eksempel fordi forbrændingsanlægget kommer til at mangle affald, skal den kommune, der vil trække sig, betale fuld erstatning for tabet. Desuden får den udtrædende kommune ingen andel af selskabets eventuelle formue.

Det er hele den proces, Københavns Kommune ønsker at undgå.

Overborgmester Frank Jensen (S) har senest i et brev til Vestforbrænding foreslået, at Københavns Kommune ikke udtræder af fællesskabet, men bliver en »sleeping partner« som det hedder i brevet. Altså en form for passivt medlem af Vestforbrænding, samtidig med at København »med nærmere aftalt varsel« får lov at sende affaldet fra den nordlige og vestlige del af kommunen til ARC.

Det skrev Frank Jensen til Ole Bondo Christensen 28. juni sammen med en ønske om et snarligt møde.

Bondo Christensen svarede først 12. september, hvor han udbeder sig et detaljeret udspil fra Københavns Kommune om ’sleeping partner’-modellen. Han gør samtidig klart, at en løsning på sagen om de ikke-godkendte lån vil hjælpe på Vestforbrændings lyst til at genoptage drøftelserne om Biofos og madaffaldet.

Parterne er fåmælte

Vestforbrændings formand, borgmester Ole Bondo Christensen (S), ønsker ikke at udtale sig om sagen, men henviser til Vestforbrændings direktør, Peter Basland.

Han understreger, at enhver løsning i sagen skal godkendes af kommunalbestyrelserne i Vestforbrændings øvrige 18 ejerkommuner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»Brevvekslingen kan ses som bestyrelsens forsøg på at facilitere en proces, der gør, at ejerne på et tidspunkt har noget at tage stilling til, som så efterfølgende kan godkendes af vores tilsynsmyndighed (statsforvaltningen, red.)«, siger Peter Basland.

I Københavns Kommunes økonomiforvaltning bekræfter kontorchef Per Justesen, kontoret for Selskaber og Aktivstrategi, at der er drøftelser med Vestforbrændings ledelse og tilføjer:

»Af hensyn til de igangværende drøftelser kan forvaltningen ikke kommentere det yderligere for nuværende«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce